10 citate ale Patriarhului Daniel despre regalitate, independență și identitate națională

În data de 10 mai, România serbează Ziua Regalității și Independența de stat. Cu această ocazie, vă prezentăm o selecție de 10 citate din cuvântările Patriarhului Daniel referitoare la regalitate, independență și identitate națională.


„Biserica Ortodoxă Română, a cărei contribuție la împlinirea marilor idealuri naţionale este, din nefericire, insuficient cunoscută, a lucrat mai întâi pentru realizarea independenței şi unității poporului român, iar apoi a lucrat pentru recunoașterea drepturilor şi demnității ei pe plan extern: dobândirea Autocefaliei în anul 1885 şi dobândirea rangului de Patriarhie în anul 1925”.

„Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române a fost obținută numai după proclamarea Regatului României în anul 1881, având ca rege pe Carol I, iar ridicarea ei la rang de Patriarhie s-a realizat numai după Marea Unire de la Alba Iulia (1918), în timpul domniei regelui Ferdinand şi a reginei Maria. În acest sens, legătura de cooperare între Biserică şi Regalitate a fost benefică pentru unitatea şi demnitatea poporului român”.

– din „Biserica Ortodoxă Română și Războiul de Independență” – Editura Basilica, 2017


„Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate peste poporul român prin faptele luminoase de vitejie şi de înţelepciune ale Regilor României, cărora le aducem un pios omagiu de recunoştinţă pentru tot ceea ce Monarhia Română (1881-1947) a realizat benefic pentru poporul român în plan spiritual, cultural, edilitar, educațional şi social-filantropic”.

– din Mesajul Patriarhului Daniel de Ziua Națională a Regalității, 2021


„Doar o mai bună cunoaștere a identității şi a demnității naţionale ajută un popor să se dezvolte şi să dăinuie în istorie, intrând în dialog demn şi creator cu alte popoare”.

„Degradarea identității naționale trebuie oprită prin cultivarea culturii naționale, a credinței și a tradițiilor populare în cadrul cooperării globale, prin susținerea și promovarea simbolurilor și proiectelor culturale de afirmare a identității naționale”.

„Rezistența prin credință statornică în fața tuturor răutăților externe sau interne este un factor de unitate și de putere spirituală, care ne ajută în cultivarea și promovarea continuității, unității și identității naționale”.

– din „Cuvinte ale credinței, lumini pentru viață” – Editura Basilica, 2018


„Regele Mihai a fost un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Române, un om cu o credință puternică pe care nu s-a sfiit niciodată să o mărturisească public, trăind principiului călăuzitor al Monarhiei Române: nihil sine Deo”.

„Prin personalitatea, viaţa şi lucrarea sa, Regele Mihai I al României va rămâne în memoria poporului român o făclie de Înviere în vremuri de răscruce”.

– din mesajul Patriarhului Daniel la împlinirea a 100 de ani de la naşterea Regelui Mihai, 2021


„Statul și Biserica, fiecare potrivit propriilor competențe, pot contribui la apărarea demnității persoanei umane, promovarea libertăţii şi a responsabilităţii omului, precum și la realizarea dreptății şi solidarităţii sociale în viaţa poporului român”.

– din Mesajul Patriarhului Daniel la Ziua Constituției României, 2021


„Termenul de identitate națională, care descrie sentimentul de apartenență etnică autohtonă, este intim fiecărei persoane și depinde de felul în care persoana interiorizează reperele sale identitare cele mai importante: limba, cultura și credința”.

– din „Unire și demnitate. Rolul Bisericii Ortodoxe Române în realizarea și păstrarea idealului unității naționale” – Editura Basilica, 2019


Foto: Patriarhul Daniel la Alba Iulia de Ziua Națională a României, în anul 2018. ©Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente