Ziua Internațională pentru alfabetizare

Ziua internațională pentru alfabetizare este sărbătorită în fiecare an în data de 8 septembrie. Evenimentul are ca obiectiv principal semnalarea importanței cunoașterii prin lectură. Prin intermediul acesteia, fiecare om își poate îmbunătăți nivelului de trai.

Sărbătoarea a fost inițiată cu ocazia Conferinței mondiale a miniștrilor educației pentru eradicarea analfabetismului, desfășurată la Teheran, în septembrie 1965. În acest sens, a fost propusă data de 8 septembrie, aceasta fiind ziua inaugurală a Conferinței.

Biserica Ortodoxă Română s-a implicat constant în promovarea educației în rândul copiilor din țara noastră. Unul din cele mai importante proiecte ale Patriarhiei Române a fost Alege Școala! Beneficiari au fost 28.854 de copii aflaţi sub riscul abandonului şcolar.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi a delincvenţei juvenile. Printre soluțiile găsite a fost înființarea unor şcoli de duminică. Acestea au avut rolul de a asigura educația copiilor și de a-i motiva să nu abandoneze cursurile școlare.

Printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului s-au numărat:

  • Organizarea de tabere de creaţie pentru copii. Intitulate Licăr de Lumină, acestea au avut loc la: Centrul Social-Pastoral de la Mănăstirea Caraiman din judeţul Prahova, Centrul Cultural-Pastoral Sfântul Daniil Sihastrul de la Mănăstirea Durău din judeţul Neamţ, Centrul Social-Cultural Sfântul Ilie de la Miclăușeni și la Mănăstirea Tismana din județul Gorj.
  • Cateheze în care au fost prezentate riscurile abandonului şcolar. Temele de educaţie morală au fost corelate cu realităţile mediului din care provenea fiecare copil, în vederea conştientizării necesităţii şcolii pentru formarea lor profesională viitoare.

Proiectul dedicat sprijinirii copiilor pentru a nu abandona școala a avut binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Făcând referire la importanța educaţiei, Părintele Patriarh Daniel a subliniat faptul că Familia, Biserica și Școala, ca factori educaționali decisivi, au responsabilitatea de-a spori cooperarea în vederea educării și formării copiilor și a tinerilor pentru o viață armonioasă în familie şi societate, dar şi pentru a deveni cetățeni ai patriei cerești, adică ai Împărăţiei cerurilor.

Biserica și Școala au reprezentat două instituții fundamentale în formarea poporului român. Luminarea acestuia prin cultură a reprezentat mereu o prioritate pentru Biserică. Dovada implicării este oferită de tipografiile și școlile înființate, precum și de miile de cărți tipărite la inițiativa ierarhilor și clericilor Bisericii noastre.

Printre exemplele de clerici care s-au implicat în promovarea cunoașterii prin cultură se numără:

  • Sfântul Iacob Putneanul. Acesta a înfiinţat şcoli și a tipărit cărţi de învăţătură și de slujbă. În vremea lui a fost tipărit primul Abecedar românesc (Bucvar). Totodată a înființată la Putna prima şcoală elementară rurală din Moldova.
  • Sfântul Andrei Șaguna. Un proiect major al mitropolitului a fost organizarea învăţământului ortodox românesc de toate gradele din Transilvania. Sub îndrumarea lui s-au înfiinţat aproape 800 de şcoli în Arhiepiscopia Sibiului.

De-a lungul istoriei, Biserica prin reprezentanții ei a contribuit la îmbogățirea patrimoniului cultural al țării și la promovarea învățării permanente ca o necesitate absolută a cunoașterii lui Dumnezeu.

Comentarii Facebook


Știri recente