Ziarul Lumina | A apărut nr. 9-10 al Suplimentului Lumina cărților

lumina cărţilor

Ultimul număr al suplimentului Lumina cărţilor a fost difuzat împreună cu ediția națională a cotidianului Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, în data de 20 noiembrie 2017.

Editorialul publicat în pagina 1 a suplimentului este intitulat „Rezistența prin credință și cultură azi”, fiind dedicat Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Principalele rubrici ale suplimentului vizează noutățile (p. 2) și recomandările editoriale (pp. 2-3), prezentarea colecțiilor de carte teologică și patristică (p. 3), cărțile de cult și literatura pentru copii (p. 4) publicate de Editurile Patriarhiei Române.

Între noutăţile editoriale se numără următoarele titluri:

 • Dăruire în slujirea Bisericii. Gânduri alese pentru Patriarhul României;
 • Arhim. Paisie Sebastian Teodorescu, Reședința Patriarhală. Istorie, artă și misiune;
 • Arhim. Paisie Teodorescu, Protos. Lucian Bujor, Grădina Maicii Domnului – Parcul Reședinței Patriarhale. Istorie și actualitate; Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, vol. 12;
 • Biserica Ortodoxă Română și Războiul de Independență, vol. 1-2;
 • “Patriarch Justinian” Faculty of Orthodox Theology [1881-2017] University of Bucharest;
 • Nicolae Șt. Noica, The Patriarchate’s Palace;
 • Cristinel Iatan, Diac. Alexandru Mihăilă, DEBUS. Dicționar de ebraică biblică pentru uzul studenților;
 • Enciclica Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe;
 • On the Holy and Great Council of Crete, June 16-26, 2016. Questions and Answers;
 • Sf. Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești;
 • Otilia Bălinișteanu, Moldova bisericilor de lemn. Album de reportaj;
 • Pr. Adrian Agachi, Îmblânzirea lumii prin iubire – lumini filocalice;
 • Daniil Sandu Tudor, Versuri, cugetări, eseuri;
 • Vasile Militaru, Poezii;
 • Lidia Stăniloae, Întâlnire cu Dumnezeu.

Între recomandările editoriale propuse cititorilor se numără volumul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Învățătura ortodoxă despre Sfintele Icoane.

Volumul cuprinde următoarele subcapitole: Icoanele ortodoxe, oglinzi ale luminii veșnice; Dimensiunea pascală a picturii bisericești ortodoxe; Pictura bizantină – expresia liturgică vizuală a credinței ortodoxe și a vieții sfinților; 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești; Icoana arată adevărul și frumusețea Ortodoxiei.

După cum Simbolul de credință [sau Crezul ortodox] este o mărturisire verbală a Tainei Întrupării lui Hristos ca Taină a iubirii faţă de lume, chemată să intre în Împărăția lui Dumnezeu, tot așa icoana lui Hristos este o mărturisire vizibilă sau un simbol vizual al credinței în Hristos care se adresează ochilor și are același conținut ca și credința mărturisită verbal – Patriarhul Daniel.

O altă recomandare editorială o reprezintă volumul retipărit recent cu titlul Fidelitate eclezială şi misiune socială. Un deceniu de slujire a Bisericii Ortodoxe Române. Album aniversar.

Lucrarea publicată în cadrul Editurii BASILICA a Patriarhiei Române, reprezintă o retrospectivă vizuală a celor mai importante evenimente cu caracter eclesial trăite de Biserica Ortodoxă Română în perioada 2007-2017, anunţă Editurile Patriarhiei Române printr-un comunicat de presă.

Sintezele prezentate cronologic marchează prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în mijlocul poporului binecredincios, cu prilejul sfinţirilor locaşurilor de cult, al pelerinajelor, în timpul vizitelor canonice şi pastorale efectuate şi reflectă dinamismul vieţii bisericeşti din România, o ţară majoritar ortodoxă, şi din diaspora ortodoxă românească. Activitatea misionară şi pastorală este completată de contribuţia social-filantropică a Bisericii la viaţa socială a poporului român, se meţionează în pagina 2 a Suplimentului.

Din categoria lucrărilor dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română, Editurile Patriarhiei Române au publicat o serie de lucrări dintre care menţionăm:

 • Învățătura despre Sfintele Icoane reflectată în teologia ortodoxă românească. Studii și articole, 3 vol.;
 • Sf. Ioan Damaschin, Sf. Teodor Studitul, Scrieri în apărarea Sfintelor Icoane ;
 • Pr. Ene Braniște, Programul iconografic al bisericilor ortodoxe – îndrumător pentru zugravii de biserici;
 • Martiri pentru Hristos – din România, în perioada regimului comunist;
 • Mărturisitori ai luminii isihaste. Rugul Aprins;
 • Adrian Nicolae Petcu, Dicționarul clericilor și mirenilor ortodocși români mărturisitori în detenția comunistă;
 • Părintele Dimitrie Bejan – mărturisitor al lui Histos în închisorile comuniste;
 • Pr. Constantin Pârvu, Patriarhul Justinian. Mărturii, fapte și adevăr.

La acest capitol, Editurile Patriarhiei Române recomandă albumul comemorativ Patriarhul Justinian Marina şi apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă .

Volumul apare din inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în 2017, Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, fiind publicat sub forma unui album comemorativ de către Ed. BASILICA a Patriarhiei Române.

Lucrarea ilustrează epoca păstoririi patriarhului Justinian Marina, în anii cei mai tulburi ai comunismului din România. Demersul editorial vizează realizarea unei reprezentări a ceea ce a rămas în istoria recentă ca una dintre cele mai rodnice şi, totodată, foarte încercate arhipăstoriri în Biserica Ortodoxă Română.

Între coperțile albumului au fost strânse fotografii, multe inedite, care îl aduc în atenție pe patriarhul Justinian ca om, ca slujitor al Sfântului Altar şi ca părinte al celor marginalizaţi de către regimul comunist ateu. Materialele fotografice selectate pentru acest volum de către istoricul Adrian Petcu, autorul documentării, provin atât din fondul Fototecii Ortodoxiei Româneşti, cât şi din alte colecții importante, precum Reședința Patriarhală, Biblioteca Sfântului Sinod a Patriarhiei Române, Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, se menţionează în pagina 3 a Suplimentului.

Ultima recomandare editorială o constituie volumul PATRIARHIA ROMÂNĂ. Istoric, organizare, activităţi interne şi externe.

Volumul constituie o prezentare succintă, în imagini şi cuvinte, a activităţilor multiple şi relevante desfășurate în Patriarhia Română în ultimul deceniu. Aceste activități subliniază dinamismul vieții bisericești în domeniile administrativ, educațional, social-filantropic, cultural, patrimonial, al monumentelor şi construcțiilor bisericești, în media şi în sfera editorială, precum şi în cel al relațiilor externe şi în cadrul comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării.

Acest volum reliefează preocupările Bisericii Ortodoxe Române pentru păstrarea unității, pentru promovarea sinodalităţii responsabile la nivel panortodox, precum şi pentru deschiderea în relaţiile intercreştine, interreligioase în general, prin cultivarea solidarității şi a coeziunii sociale într-un context marcat de individualism, izolare şi fragmentare, se menţionează în Cuvântul înainte al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Dintre Colecțiile de carte teologică şi patristică publicate sub egida Editurilor Patriarhiei Române Suplimentul Lumina cărților prezintă în pagina 3 seria de autor semnată de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL cu titlul Lucrarea Bisericii în societate, care conține cuvântările și mesajele rostite sau comunicate de Preafericirea Sa cu diferite prilejuri, actele de sfințire ale diferitelor locașuri de cult sau centre social-culturale, pastoralele sinodale şi patriarhale, scrisorile irenice transmise cu ocazia Sărbătorilor Învierii şi Nașterii Domnului, prefeţele unor cărți ş.a.

Până în prezent au apărut:

 • 2008: Misiune pentru mântuire;
 • 2009: Libertate pentru comuniune;
 • 2010: Credință pentru fapte bune;
 • 2011: Lumina Botezului şi bucuria Familiei;
 • 2012: Semne de speranță în vreme de suferință;
 • 2013: Comuniune şi înnoire misionară;
 • 2014: Iubirea Jertfelnică – Lumină a Învierii;
 • 2015: Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi;
 • 2016: Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine; 2016: Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine.

Cea de-a doua colecție prezentată se intitulează Cursuri, manuale şi tratate de Teologie, în care au apărut: Apologetica Ortodoxă; Pr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu; Pr. Ene Braniște, Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină; Pr. Vasile Gordon, Pr. Ioan Ivan, Pr. Nicuşor Beldiman, Omiletica; Arhid. Constantin Voicu, Pr. Lucian-Dumitru Colda, Patrologie; Pr. Ene Branişte, Liturgica specială şi Pr. Nicolae Achimescu, Istoria şi Filosofia Religiilor. Religii ale Lumii Antice; Teologia Dogmatică Ortodoxă, manual pentru Facultățile de Teologie Ortodoxă, coord. Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu; Teologia Dogmatică Ortodoxă.

O altă colecție importantă se intitulează Media Christiana cu seriile Lumina, TRINITAS TV și Radio TRINITAS fiind publicată, din 2012, de Ed. TRINITAS în colaborare cu Centrul de Presă BASILICA. Dintre volumele apărute sunt menţionate:

Dialoguri ortodoxe la început de mileniu. Interviuri cu ierarhi ortodocşi;

 • Pr. Nicolae Achimescu, Universul religios în care trăim și Religie, modernitate şi postmodernitate;
 • Pr. Nicolae D. Necula, Tradiție şi înnoire în slujirea liturgică [ed. a II-a, 2 vol.];
 • † Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Chipuri de ieri şi de azi în rama veşniciei;
 • Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Întrebări şi răspunsuri liturgice;
 • Lidia Popiţa Stoicescu, Vino, Doamne…! Meditații în lumină lină [CD inclus];
 • Credinţă şi cultură azi. Dialoguri TRINITAS TV;
 •  Dumitru Manolache, Lumea din cuvinte. Reportaje publicate în Ziarul Lumina;
 • Dă sânge şi ia Duh! Interviuri cu duhovnici ortodocşi;
 • Nicu Gavriluţă, Nicolae Dima, Sorin Mihalache, Religie şi violenţă în Europa seculară; Să cultivăm recunoştinţa! Interviuri TRINITAS TV;
 • Diac. Adrian Mihalache, Eşti ceea ce trăieşti. Câteva date recente din neuroştiinţe şi experienţele duhovniceşti ale Filocaliei;
 • Pr. Adrian Agachi, Îmblânzirea lumii prin iubire – lumini filocalice ș.a.

În pagina 4 sunt prezentate noile cărți de cult precum și o serie de slujbe de pomenire apărute sub egida Editurilor Patriarhiei Române amintind aici:

 • Catavasier sau Octoih mic,
 • Carte de Tedeum,
 • Psaltirea,
 • Panihida,
 • Acatistier,
 • Aghiasmatar,
 • Slujba Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan, de la Sihăstria Putnei;
 • Slujba Sf. Cuv. Rafael şi Partenie de la Agapia Veche;
 • Slujba Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău;
 • Slujba Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani;
 • Slujba Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea;
 • Slujba Sf. Cuv. Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu;
 • Slujba Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara;
 • Slujba Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor;
 • Slujba Sf. Ier. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei;
 • Slujba Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ;
 • Slujba Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului;
 • Slujba Sf. Ier. Luca, Arhiepiscopul Crimeei;
 • Slujba Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului;
 • Slujba Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului;
 • Slujba Sf. Ier. Teotim, Episcopul Tomisului;
 • Slujba Sf. Ier. Antim Ivireanul;
 • Slujba Parastasului pentru Eroi;
 • Slujba Logodnei și Cununiei.

Literatura pentru copii a fost îmbogățită cu noi titluri dintre care: Sfântul Evanghelist Luca ne povestește Faptele Apostolilor, text adaptat de Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații de Corina Petre; Ani-Eliza Busuioc, Ne jucăm și despre Dumnezeu aflăm; M.-V. Șerbănescu și C. Ionescu-Berechet, Bucuria darurilor – La joie des présents (carte de colorat); A.-E. Busuioc și C. Ionescu-Berechet, Sfântul Nicolae – bucuria copiilor (carte de colorat); Ani-Eliza Busuioc, Jurnal de călătorie la Sfânta Liturghie; Sinaxarul Sfinților români pentru copii; Sfântul cu gură de aur [text Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații Ani-Eliza Busuioc]; Floarea darurilor [selecție de text și adaptare pentru copii de Narcisa-Mihaela Câdă]; Coborât-au pe pământ Dumnezeu și Petru Sfânt [de Ana Pascu]; Năpârstoc, hai la joc! [text Ani-Eliza Busuioc]; Viața și învățăturile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul [text Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații Ioan Mihăescu].

Prezentul număr al Suplimentului se încheie cu informații legate de Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de învăţătură [Romexpo, 22-26 noiembrie], unde au fost prezente  cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, şi Editurile Patriarhiei Române.

Suplimentul trimestrial Lumina cărților al Ziarului Lumina este realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române: IBMO, BASILICA, TRINITAS.

Comentarii Facebook


Știri recente