Zi de sărbătoare în Patriarhia Română

Ieri, 30 septembrie 2013, a fost zi de sărbătoare în Patriarhia Română. 21 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanți ai autorităților de stat, centrale și locale, personalități ale vieții publice românești, membri ai Permanențelor Consiliului Național Bisericesc și ai Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, clerici și mireni s-au rugat și I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru toată facerea de bine și milostivirea revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române în cei șase ani de slujire rodnică ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Sfânta Liturghie din Catedrala patriarhală a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de soborul ierarhilor, preoților și diaconilor, iar la final a fost oficiată slujba de Te Deum. Momentul aniversar în cadrul căruia au fost prezentate mesajele de felicitare a avut loc în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei, informează „Ziarul Lumina”.

Evenimentul aniversar a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de ierarhi, preoți și diaconi. Din soborul de ierarhi au făcut parte: IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, IPS Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, IPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului, PS Lucian, Episcopul Caransebeșului, PS Sofronie, Episcopul ortodox român al Oradiei, PS Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, PS Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, PS Galaction, Episcop al Alexandriei și Teleormanului, PS Ambrozie, Episcopul Giurgiului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, PS Daniil, Episcop-locțiitor al Episcopiei Daciei Felix, PS Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, PS Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, PS Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, PS Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale, a rostit rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cel de-al șaselea an de slujire patriarhală. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat slujba Te Deum-ului de mulțumire pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu. Răspunsurile liturgice la sfintele slujbe au fost date de către Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei patriarhale.

Înainte de Polihroniu, Înaltpreasfințitul Mitropolit Teofan a rostit un cuvânt omagial în numele ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. În cuvântul de răspuns, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit lui Dumnezeu pentru cei șase ani de slujire ca Întâistătător al Bisericii noastre. De asemenea, Preafericirea Sa a mulțumit tuturor celor care s-au rugat în Catedrala patriarhală.

„Toate lucrările pe care le realizăm la Patriarhie sau în eparhii se fac de către ierarhi împreună cu clerul, împreună cu mănăstirile, cu școlile de teologie, cu protopopiatele, cu parohiile, cu credincioșii noștri care iubesc Biserica lui Hristos în mod sincer și smerit și o ajută în mod jertfelnic.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne ajută să realizăm o lucrare grea în anii aceștia, dar foarte necesară, poate cea mai necesară lucrare pentru poporul român, și anume unirea libertății cu responsabilitatea. În anii de comunism ateu, de dictatură, ne întrebam: Oare cum vom dobândi libertatea? În anii de libertate, întrebarea este: Ce facem cu libertatea noastră? Ce ai făcut cu libertatea ta? Te-a apropiat de Dumnezeu mai mult sau te-a îndepărtat de Dumnezeu? Libertatea ta individuală și socială te-a apropiat mai mult de semeni sau te-a îndepărtat de ei? Ai zidit sau ai pierdut timpul? Ai făcut bine sau l-ai omis, sau, mai jalnic, ai făcut rău? Marea provocare a noastră, a fiecăruia dintre noi care slujim Biserica lui Hristos și poporul român, este această permanentă grijă de a îmbina libertatea cu responsabilitatea. Cu cât libertatea este mai mare, cu atât responsabilitatea este mai intensă. Acum nu mai putem da vina pe alții că nu avem libertate”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, Preafericirea Sa și-a exprimat bucuria că într-un timp foarte scurt s-a reușit construirea de noi biserici, subliniind că în bisericile existente, inclusiv în cele noi, încap sub 10% din numărul credincioșilor. „În România de astăzi se construiește mult acolo unde banii sunt folosiți potrivit scopului lor. Unde banii nu sunt folosiți pentru scopul fixat, nu se construiește mult. Se construiesc multe biserici fiindcă se vede că banii credincioșilor sunt lucrători acolo unde ei doresc, și anume doresc să recupereze timpul nefavorabil din anii comunismului când nu s-a dat voie să se construiască biserici în cartiere noi și nici în sate, pentru că multe sate erau propuse pentru demolare sau comasare. Noi când construim biserici arătăm credință vie și jertfelnică, dar și faptul că banii sunt folosiți corect. Aceasta este cea dintâi observație pe care trebuie să o facem, pentru că aceste biserici sunt o necesitate liturgică și sunt expresii ale recunoștinței și ale bucuriei oamenilor credincioși. Dacă nu au putut fi ctitori, ziditori de biserică în cei 45 de ani de comunism, decât foarte rar, cu câteva excepții, acum se recuperează timpul ratat de atunci, și aceasta ne arată că folosim libertatea după voia lui Dumnezeu. De asemenea, pe lângă biserici s-au construit o mulțime de așezăminte, aproape 700 de instituții social-filantropice, o mulțime de cabinete medicale și chiar spitale ale Bisericii sau centre de diagnostic și tratament. Paralel cu construirea bisericilor se desfășoară o mulțime de activități educaționale, social-filantropice și lucrări care pun în evidență patrimoniul nostru cultural-religios. Când ne gândim care ar fi prioritățile, avem mari dificultăți să ne dăm seama ce este mai important. Știm că mai important este Sfântul Altar, căci de acolo vine lumina, de acolo vine binecuvântarea, de acolo vine ajutorul de la Dumnezeu, de acolo se sfințesc toate. Pe aproapele trebuie să-l iubim ca pe noi înșine, ne spune Sfânta Evanghelie, însă pe Dumnezeu trebuie să-L iubim din tot sufletul, din tot cugetul nostru și cu toată puterea sau tăria noastră. De ce? Pentru că dacă-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa, atunci în această iubire intră și semenii noștri și se sfințesc. Dacă iubim pe Dumnezeu cu toată ființa, atunci se sfințește și iubirea față de părinți, față de soț sau soție, față de copii, față de prieteni, toți se binecuvântează și se sfințesc din relația cu Dumnezeu, din iubirea față de Dumnezeu. De aceea în popor se spune: «totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu»”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Patriarhul României a arătat importanța Sfântului Altar și a Bisericii în viața oamenilor și a societății contemporane. „Altarul este în primul rând izvor de viață și pregustare a vieții veșnice din Împărăția cerurilor. Toate se sfințesc de la altar: activitățile din casă, cele de pe câmp, cele de la birou și cele din uzină sau din orice domeniu de activitate. Toate se sfințesc pentru cel care ține legătura cu Dumnezeu Cel Unul Sfânt. De aceea, nimeni și nimic nu poate în lumea aceasta înlocui Biserica. Numai în Biserică se obține iertarea păcatelor și arvuna vieții veșnice. Toate instituțiile care promovează o civilizație sunt importante, dar nici una nu poate înlocui Biserica, poarta cerului și casa lui Dumnezeu. Biserica este cerul pe pământ ca pe noi pământenii să ne ridice în iubirea, bucuria și slava Preasfintei Treimi. De aceea se sfințesc multe biserici, pentru că poporul dorește nu doar să trăiască în lumea aceasta până la mormânt, ci să trăiască veșnic. Cine crede în Dumnezeu este un om care s-a hotărât să trăiască veșnic, nu doar până la mormânt, potrivit făgăduinței Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care zice: «Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11, 25), chiar dacă va muri cu trupul, va trăi cu sufletul. Biserica este lăcaș de închinare, poarta cerului și arvuna vieții veșnice. «Gustați și vedeți că bun este Domnul», sau «Trupul lui Hristos primiți și din izvorul cel fără de moarte gustați». De aceea ne bucurăm când se sfințesc biserici în fiecare duminică. Clerul și credincioșii sunt bucuroși când ierarhul îi binecuvântează, deoarece nu-i binecuvântează cu binecuvântarea proprie, ci cu binecuvântarea lui Hristos, pe care arhiereul o transmite și desigur preoții hirotoniți de arhierei”, a mai spus Preafericirea Sa.

La finalul cuvântului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit tuturor ierarhilor și preoților care arată zel misionar și dragoste față de Mântuitorul Iisus Hristos, monahilor și monahiilor, tuturor celor din școlile de teologie, precum și autorităților de stat, centrale și locale, care înțeleg cât de mare este rolul Bisericii în societate. Preafericirea Sa a arătat necesitatea construirii Catedralei Mântuirii Neamului, întrucât actuala Catedrală patriarhală este neîncăpătoare. „În Legea cultelor se spune că toate cultele trebuie să fie factori ai păcii sociale. Dacă nu s-ar aduce pace prin rugăciune și dacă nu s-ar aduce pace prin comuniune, am simți viața ca un vid, chiar dacă este sistematizată. S-a spus despre postmodernism că este demolarea sistematică a fiecărui sistem, iar secularizarea este sistematizarea vidului spiritual, care nu poate fi pentru noi un ideal, ci o problemă, nu o soluție. Noi, pentru că nu dorim să sistematizăm vidul secularizării, ci să sfințim viața oamenilor, construim biserici și cu ajutorul lui Dumnezeu vom construi și Catedrala Mântuirii Neamului, care este o necesitate. Noi mulțumim celor care ne-au ajutat în toată activitatea noastră, în cea misionară, privind educația, și în cea social-filantropică, privind ajutorarea săracilor, bătrânilor, bolnavilor, oamenilor singuri, precum și tuturor ierarhilor care lucrează în diaspora română, astfel încât la ora actuală Biserica este cel mai mare ajutor dat românilor din străinătate pentru menținerea identității, spriritualității și comuniunii românești. Mulțumim tuturor celor care au contribuit până acum și îi rugăm să contribuie în continuare la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pe care unii o numesc acum, pe scurt, «Catedrala Națională». Chiar dacă este numită «Catedrala Națională», ea este una și aceeași biserică și noi avem speranța că Dumnezeu ne va ajuta să terminăm toate bisericile începute.

Ne încurajează foarte mult eparhiile, care sunt mult mai înaintate decât Capitala în privința catedralelor. Am sfințit catedrală mare, cu câțiva ani în urmă, la Arad, la Caransebeș. Au fost sfințite catedrale în diferite părți ale țării. Această catedrală e frumoasă, dar este mică. Este ca o perlă, ca un giuvaier, dar neîncăpătoare. Să ne ajute bunul Dumnezeu să lucrăm cu bucurie, chiar dacă este greu, să lucrăm cu speranță, chiar dacă sunt unele obstacole, și să lucrăm cu dragostea pe care ne-o dăruiește Hristos ca noi s-o arătăm față de Biserica Sa cea vie și față de poporul român”, a mai arătat Patriarhul României.

Din partea ierarhilor Sfântului Sinod, a preoților și a credincioșilor, IPS Mitropolit Teofan a oferit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o icoană a Maicii Domnului. De asemenea, din partea ostenitorilor Administrației Patriarhale, PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a oferit două candele confecționate în Atelierele Patriarhiei Române, care reprezintă rugăciunile de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii noastre, prin persoana Preafericirii Sale, dar și recunoștința pentru lumina pe care Patriarhul României o răspândește prin cuvânt, prin scris și prin faptele luminoase. Din partea slujitorilor Catedralei patriarhale, Patriarhul Bisericii noastre a primit un coș cu trandafiri.

Comentarii Facebook


Știri recente