Zi de sărbătoare în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

Preasfințitul Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, s-a născut la 22 iulie 1970 în satul Băcel, județul Covasna, primind la botez numele Gheorghe. A absolvit cursurile Liceului Industrial 2 din Sfântu Gheorghe, secţia filologie-istorie (1988).

După încheierea serviciului militar a intrat ca frate în obștea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus (1990), fiind tuns întru monahism, apoi hirotonit diacon și preot în 1993. A ucenicit la chilia marelui duhovnic Teofil Părăian, cunoscut în toatățara și popular mai ales în urma conferințelor sale, organizate de asociațiile de tineri din România.

În 1992 a început studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, încheiate cu o teză de licență intitulată „Penticostarul şi spiritualitatea ortodoxă”, la catedra de liturgică (1997). Bursier în Elveția, își publică lucrarea de licență în limba germană („Die orthodoxe Spiritualität der Osterzeit. Kommentar zum Pentekostarion“Der Christliche Osten, Würzburg, 1998), iar apoi petrece o vreme la Mănăstirea benedictină Chevetogne (Belgia). În 1999 începe studiile masterale la Facultatea de Teologie ortodoxă din Tesalonic, Grecia, pe care le încheie cu lucrarea „Martiri, martiriu şi mărturie după Sfântul Vasile cel Mare”, publicată în limbile greacăși română (2005).

La 18 mai 2002 la propunerea Î.P.S. Părinte Mitropolit Serafim Joantă, a fost ales episcop vicar de către plenul Adunării Eparhiale a Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrală, alegere confirmată de Sfântul Sinod la 3 iulie același an. Hirotonia întru arhiereu, săvârșită de către PF Teoctist, Patriarhul României, a avut loc la 11 mai 2003 în catedrala mitropolitană din Nürnberg.

Între 2003-2010 a urmat studiile doctorale la Facultatea de Teologie ortodoxă din Tesalonic, specialitatea Biblice și Patrologie, încheiate cu obținerea titlului de doctor în teologie, în urma susținerii lucrării „Paternitatea duhovnicească la Sfântul Vasile cel Mare”.

Din încredinţarea Î.P.S. Serafim, din 2004 și-a stabilit sediul în capitala Bavariei, desfășurându-și activitatea în cadrul Centrului Bisericesc din München și inițiind proiectul de construcție a unui locaş de cult propriu și a unui centru episcopal.

PS Sofian este redactor șef al revistei eparhiale Deisis, preşedinte al Asociaţiei caritative „Sf. Vasile cel Mare” din München, precum și al Asociaţiei Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG). A publicat numeroase articole și studii în diverse reviste teologice din România și din străinătate.

Comentarii Facebook


Știri recente