Volum dedicat Părintelui Dumitru Stăniloae

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut de curând, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea „Preotul Academician Profesor Dumitru Stăniloae, mărturisitor al dreptei-credinţe în ţară şi străinătate“. Cartea, semnată de pr. prof. dr. Gheorghe I. Drăgulin, însumează aproape 170 de pagini, ce zugrăvesc chipul luminos al părintelui Dumitru Stăniloae, informează “Ziarul Lumina”.

Volumul are menirea de a scoate în relief personalitatea marelui teolog român, pentru vasta sa activitate teologică, acesta fiind de fapt un florilegiu din articole şi comunicări la diferite simpozioane, care au fost publicate în diverse reviste teologice şi de specialitate. „Un teolog român de mare prestigiu din zilele noastre“, publicat în Panorama roumaine; sau „Dumitru Stăniloae – preot, profesor universitar, dogmatist, traducător, publicist, academician“, publicat cu titlul „Teologi români de seamă din prima jumătate a secolului al 20-lea“ în Studii Teologice, 43 (1991), nr. 8; sau „Preocupările Preotului Academician Dumitru Stăniloae pentru teologia, traducerea şi datarea apariţiei tratatelor areopagitice“, publicat în Studii Teologice, 31 (1990), nr. 1-4, sunt câteva din titlurile pe care cititorii le vor regăsi în paginile acestui volum.

Scurte evocări ale „patriarhului“ teologiei româneşti

„Unii exegeţi îl socotesc pe Părintele Dumitru Stăniloae, pe bună dreptate, chiar cel mai de seamă teolog creştin al veacului 20. Dincolo de faptul că Părintele Stăniloae a fost un dascăl renumit al şcolii româneşti de teologie dogmatică, citat fără rezerve în volume de istoria filosofiei româneşti, admis printre membrii «nemuritori» ai Academiei, înţeleptul profesor rămâne simplu «Părintele Stăniloae» (…). Nu trebuie să se uite că Părintele nostru profesor a fost nu numai un dascăl unic de teologie, ci şi un formator de suflete de la catedră şi de la amvonul bisericii. Pe lângă preumblările zilnice cu studenţii, de la facultate până la locuinţa sa, casa Părintelui profesor era întotdeauna deschisă nenumăraţilor tineri, preoţi, călugări, intelectuali, uneori de talia lui Constantin Noica (…). Volumul de faţă este un modest semn de iubire, preţuire şi recunoştinţă faţă de cel care mi-a luminat viaţa, rugându-mă pentru fericirea lui veşnică“, scrie pr. prof. dr. Gheorghe I. Drăgulin în paginile lucrării. Lucrarea „Preotul Academician Profesor Dumitru Stăniloae, mărturisitor al dreptei-credinţe în ţară şi străinătate“ poate fi procurată de la magazinele de colportaj ale Patriarhiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente