Vocație și misiune sfântă!

Dincolo de omeneștile rânduieli, care au stabilit ca ziua de astăzi, 30 septembrie, când Biserica Ortodoxă prăznuiește un sfânt luminător (Sfântul Grigorie Luminătorul), să fie ziua de întronizare a Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, există și o sfântă rânduială a lui Dumnezeu, pentru Care nimic din lumea aceasta nu este întâmplător.

În lumina acestei sfinte rânduieli, este semnificativă întâmplarea sau potrivirea acestei date, având în vedere vocația de luminător a Preafericirii Sale.

Dintre multele calități ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, această vocație și preocupare constantă de a pune în lumină oameni, evenimente și activități, este vocația emblematică, definitorie a personalității sale.

Astfel, ceea ce particularizează gândirea, creația teologică sau activitatea pastorală, misionară, filantropică sau chiar administrativă a Preafericirii Sale, este tocmai această amprentă a luminii pe care, cu multă abnegație, o imprimă în jurul său.

Lucrând cu timp și fără timp pentru mântuirea credincioșilor și folosul Bisericii din poporul român, Preafericirea Sa răspândește lumină din lumina lui Hristos prin cuvântul rostit și tipărit, prin reparații și restaurări care aduc la lumină monumente vechi și obiecte de patrimoniu, prin zidiri de noi biserici și instituții bisericești, între care o candelă mereu aprinsă este grija pentru Catedrala Mântuirii Neamului, prin lumina faptelor bune din lucrarea filantropică și de caritate, prin activitatea liturgică bogată și misionară, care a făcut ca, din Împărăția cerurilor, unde sfinții ca luminătorii strălucesc, să fie trecuți în calendarul Bisericii noastre, ca mijlocitori înaintea tronului Preasfintei Treimi, noi sfinți români, mărturisitori, martiri, cuvioși, ierarhi sau voievozi.

Cu părintească dragoste, a adunat în candelabrul strălucitor al Bisericii strămoșești luminile credinței ortodoxe românești răspândite printre străini, înființând noi eparhii în diaspora, ajutând și mijlocind pentru dobândirea de sedii și locașuri de cult, sfințind altare, locuri și pietre fundamentale pentru biserici și așezăminte ale credinței, identității și demnității românești.

De la nume de instituții bisericești, până la titluri de lucrări teologice, totul e așezat de Preafericirea Sa sub pecetea luminii: cotidianul Patriarhiei Române a fost numit de Preafericirea Sa „Lumina„, iar săptămânalul „Lumina de Duminică„; Imprimeria Patriarhiei, unde văd lumina tiparului mai multe publicații bisericești, a fost numită „Pharos„. Noua fabrică de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureștilor a primit numele „Făclia sfinților români„, iar Depozitul de colportaj a fost numit „Lumini de sărbători„.

Raze și chipuri de lumină” este titlul unei colecții de texte, care pune în lumină persoane și fapte din istoria Bisericii și a neamului românesc. „Făclii de Înviere” se numește volumul scrisorilor pastorale de Sfintele Paști ale Preafericirii Sale. „Candela Moldovei” a fost numit buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pe când păstorea această mitropolie. „Lumina din inimi” și „Lumina Sfintelor Scripturi” au fost numite două florilegii patristice, apărute sub îndrumarea Preafericirii Sale la Iași, în anul 2007. „Lumina credinței” a fost numit Concursul național de icoane ortodoxe, inițiat de Patriarhia Română.

Luminile Ortodoxiei”, „Luminile Scripturii”, „Lumina Filocaliei”, „Lumina Sfintei Euharistii”, „Lumina Sfântului Botez”, „Lumina Sfintei Cruci”, „Hristos – Lumina lumii”, „Lumina colindelor” sau „Comori de lumină” sunt toate titluri ale scrierilor Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar sunt mai mult decât titluri!

Sunt raze ale luminii spirituale interioare, sunt mărturii profunde ale preocupării constante și jertfelnice a unui păstor de suflete, confruntat adeseori cu umbrele și vidul secularizării, cu întunericul crizei morale a unei societăți debusolate, sunt încercările de a aprinde în inimile și sufletele credincioșilor luminile existențiale, vindecătoare și mântuitoare, ale credinței în Hristos Dumnezeul nostru, Lumina lumii!

Răspândind lumină din lumina lui Dumnezeu, Părintele Luminilor (cf. Iacov 1, 17), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne cheamă astfel să urmăm îndemnul Mântuitorului Hristos, Care ne spune: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții!” (Ioan 8, 12) (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 30 septembrie 2013, semnat de Arhimandrit Paisie Teodorescu)

Comentarii Facebook


Știri recente