Vizite ale Patriarhilor României în Rusia

În contextul vizitei actuale a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vă prezentăm o trecere în revistă a vizitelor efectuate de-a lungul timpului de Patriarhii României sau de unii delegați în Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii:

 • 23 octombrie – 8 noiembrie 1946, patriarhul Nicodim a făcut o vizită oficială patriarhului Moscovei, răspunzând astfel unei telegrame-invitaţie primită în aprilie acelaşi an din partea patriarhului Alexei I. Din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române au făcut parte Nicolae Popovici, episcopul Oradiei, ca reprezentant al Mitropoliei Ardealului, Justinian Marina, episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, şi protoiereul Ioan Vască, care îndeplinea în acelaşi timp şi funcţia de secretar general în Ministerul Cultelor, ca reprezentant al Bucovinei de Sud;

 • 8 – 18 iulie 1948, patriarhul Justinian a răspuns invitaţiei Patriarhului Alexei I, mergând în Rusia în fruntea unei delegaţii din care au făcut parte mitropolitul Firmilian al Olteniei, episcopul Antim al Buzăului şi episcopul Nicolae al Clujului. Cu acest prilej au fost analizare patru mari probleme: relaţiile dintre Vatican şi Biserica Ortodoxă; validitatea hirotoniilor anglicane; problema calendarului; Ortodoxia şi mişcarea ecumenică);

 • 25 mai – 1 iunie 1950, patriarhul Justinian a mers în U.R.S.S., în fruntea unei delegaţii din care au mai făcut parte mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei şi Teofil Herineanu, episcopul Romanului şi Huşilor;

 • 15 – 27 iulie 1951, a avut loc la Moscova o Consfătuire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale din Antiohia, Rusia, Georgia, România şi Bulgaria, din iniţiativa patriarhului Alexei I al Moscovei, cu scopul de a îndemna credincioşii din toată lumea să participe la cauza apărării păcii. Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost formată din patriarhul Justinian Marina, episcopul Andrei al Aradului, Teoctist, episcop-vicar patriarhal şi rector al Institutului Teologic din Bucureşti, precum şi pr. Simion Neaga, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor, în calitate de traducător;

 • 16 iulie – 4 august 1955, patriarhul Justinian a participat la sărbătorirea hramului Lavrei Sf. Serghie din Radonej, însoţit de episcopul Valerian al Oradiei, pr. prof. Ioan G. Coman, rectorul Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, şi pr. Simion Neaga, interpret.

 • 9 – 22 mai 1958, au fost aniversate patru decenii de la reînfiinţarea Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse. Delegaţia Bisericii noastre a fost formată din patriarhul Justinian, mitropolitul Iustin al Moldovei şi Sucevei, mitropolitul Vasile al Banatului, şi pr. Simion Neaga;

 • 12 – 22 iulie 1963, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de patriarhul Justinian, a participat la sărbătoarea organizată cu prilejul împlinirii a 50 de slujire arhierească a patriarhului Alexei I;

 • 7 – 8 octombrie 1966, patriarhul Justinian, la întoarcerea din Armenia, de la Echmiadzin, în fruntea unei delegaţii din care făceau parte şi episcopul Teoctist al Aradului, Visarion Ploieşteanul, episcop-vicar patriarhal, şi doi preoţi, Ioan Gagiu, directorul Administraţiei patriarhale, şi Niţişor Cazacu, secretarul Cabinetului patriarhal, s-a oprit la Moscova, pentru a participa la Zagorsk, la sărbătoarea aflării moaştelor Sfântului Serghie de Radonej. Cu această ocazie, patriarhul Justinian a vizitat Academia duhovnicească din marea Lavră a Zagorskului, şi Academia Teologică de la Leningrad, la cea din urmă fiind rugat să accepte să devină membru de onoare;

 • 24 mai – 29 mai 1968, au fost aniversate cinci decenii de la reînfiinţarea Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Ruse. Delegația Bisericii noastre a fost formată din patriarhul Justinian, mitropolitul Firmilian al Olteniei, episcopul Antim al Buzăului, episcopul Teofil al Clujului, Antim Nica, episcop vicar patriarhal, şi pr. Simion Neaga, traducător;

 • 9 iunie 1975, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu patriarhul Justinian a vizitat Moscova la invitaţia Patriarhului Pimen. Delegaţia a fost compusă din mitropolitul Iustin al Moldovei şi Sucevei, Teofil, arhiepiscopul Clujului, Vadului şi Feleacului, episcopul Vasile al Oradiei, Roman Ialomiţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi pr. Marin Sava, traducător;

 • 6 – 13 octombrie 1980, patriarhul Iustin a făcut o vizită fraternă Patriarhiei Moscovei, în fruntea unei delegaţii bisericeşti compusă din mitropolitul Teoctist al Moldovei şi Sucevei, mitropolitul Nestor al Olteniei, episcopul Antonie al Buzăului, episcopul Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal, pr. Marin Sava, traducător, protodiacon Ion Bănăţeanu, secretarul Cabinetului patriarhal, şi Arhim. Laurenţiu Movileanu, slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti;

 • 10 – 14 mai 1982, a avut loc la Moscova Conferinţa mondială „Oamenii religioşi pentru apărarea darului sacru al vieţii împotriva catastrofei nucleare”. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de o delegaţie în frunte cu patriarhul Iustin, din care au mai făcut parte mitropolitul Antonie al Ardealului, mitropolitul Nestor al Olteniei, Arhim. Pimen Zainea, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, Arhim. Irineu Cheorbeja, consilier patriarhal, pr. Dumitru Soare, consilier patriarhal, dl. Cezar Vasiliu, lector la Institutul Teologic din Bucureşti, şi diac. Laurenţiu Movileanu;

 • 14-16 iunie 1988 – vizita oficială a patriarhului Teoctist efectuată la Patriarhia Moscovei, la invitaţia patriarhului Pimen, cu ocazia împlinirii unui mileniu de la creştinarea Rusiei;

 • 18-21 august 2000 – participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de patriarhul Teoctist, la invitaţia patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei şi al Întregii Rusii, cu prilejul sfinţirii catedralei “Hristos Mântuitorul” din Moscova;

 • 8-9 decembrie 2008participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Patriarhul Daniel, la funeraliile patriarhului Alexei al II-lea al Moscovei şi al Întregii Rusii.

Sursa: Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Patriarhiei Române

Foto credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente