Vizită pastorală în Parohia “Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan al Banatului a efectuat la 1 februarie, în prima Duminică a Triodului, o vizită pastorală în Parohia “Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj. Aici, chiriarhul a fost întâmpinat de soborul slujitorilor şi al enoriaşilor acestei parohii, condus de pr. paroh Ioan Cerbu, Protopopul Lugojului. În cuvântul adresat celor de faţă, după cum ne-a transmis George Giurgiu, Înatpreasfinţia Sa a arătat că păşeşte cu bucurie şi emoţie pragul bisericii lugojene, după aproape 40 de ani de la îndeplinirea stagiului militar în aceste locuri, când obişnuia să intre şi să înalţe rugăciuni Bunului Dumnezeu în acest măreţ locaş. În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi condus de pr. Ionel Popescu, vicar-eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei. Biserica s-a arătat neîncăpătoare pentru credincioşii veniţi în număr mare la slujbă pentru a lua binecuvântare de la Întâistătătorul Bisericii bănăţene, aflat pentru prima oară în mijlocul lor de la instalarea sa în demnitatea de mitropolit.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitopolit Ioan a tâlcuit celor prezenţi câteva dintre învăţăturile cuprinse în pericopa evanghelică duminicală de la Luca 18, 10-14, ce istoriseşte Pilda Vameşului şi a Fariseului.

“Mântuitorul Hristos, prin evanghelia de astăzi, ne pune în faţă două chipuri de oameni, aparţinând a două categorii sociale, care nu erau iubiţi în vremea aceea în ţara lui Hristos, un vameş şi un fariseu. Iubiţi fraţi, suntem tentaţi mereu să spunem: cutare categorie socială este rea, asemeni şi cealaltă categorie socială. Să ne ferim a judeca lumea şi societatea în întregul ei. Iată că de pe paginile Sfintei Scripturi, mai cu cinste ale Noului Testament, atât fariseul cât şi vameşul, sunt prezentaţi ca reprezentanţi ai unor categorii sociale negative. Dar frăţiile voastre, am auzit cu toţii de Nicodim şi Iosif din Arimateea, amândoi farisei, apoi, de dreptul Simeon, de apostolul Pavel şi de învăţatul Gamalieil, care la rândul lor au fost farisei. Tot aşa şi despre mai marele vameşilor, Zaheu din Ierihon şi de vameşul Levi, apostolul Matei. Aşadar, iubiţi credincioşi, cu gândul acesta să rămânem de la evanghelia de astăzi, că nu avem dreptul să judecăm pe semenii noştri, şi mai ales, categorii mari sociale, pentru că, iată, printre farisei şi printre vameşi, Mântuitorul Hristos şi-a găsit vase alese, a conlucrat cu ei şi a făcut din ei luceferi ai Cerului şi ai Bisericii noastre. Iubiţi credincioşi, să ţinem mereu cumpăna dreptăţii. În cumpăna acestei evanghelii stă, pe deoparte, mândria fariseului, care se lăuda înaintea lui Dumnezeu cât este el de împlinitor al legii, iar pe de altă parte, smerenia vameşului care îşi bătea pieptul şi cu smerenie cerea milă de la Dumnezeu, însă, echilibrul acestei balanţe este ţinut de dreptate. Frăţiile voastre, cei ce sunteţi mereu în biserică, vă porunceşte astăzi Hristos să fiţi oameni ai dreptăţii şi să mângâiaţi şi într-o parte şi în alta pe cei ce sunt în necazuri, iar de veţi vedea pe cineva arătând cu degetul păcatele semenului vostru, îndeamnaţi-l ca mai bine să se roage pentru el. De veţi vedea pe cineva scufundat în grele păcate, nu-l osândiţi şi de aveţi un strop din iubirea sfântă a lui Hristos, rugaţi-vă pentru el şi nu-l împingeţi în adâncul gheenei, cum de multe ori ne place să facem”, a precizat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan.

În final, pr.paroh Ioan Cerbu a adresat un cuvânt de mulţumire Mitropolitului Banatului pentru binecuvântarea adusă fiilor duhovniceşti ai acestei parohii prin prezenţa sa binecuvântată în mijlocul lor, iar, la rândul său, ierarhul i-a încredinţat pe toţi de dragostea sa părintească şi de purtarea lor în rugăciuni către Atotmilostivul Dumnezeu. Apoi, Înaltpreasfinţia Sa a vizitat oficiul protopopesc din Lugoj, oficiul parohial şi muzeul de artă religioasă veche din incinta acestuia.

Comentarii Facebook


Știri recente