VIDEO | Hristos cheamă la mântuire pe toţi oamenii – Patriarhul Daniel

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a spus credincioşilor prezenţi duminică în Catedrala Patriarhală că „Hristos cheamă la mântuire pe toţi oamenii”, prezentând învăţăturile din textul biblic duminical.

„Femeia samarineancă arată că nu numai evreii sunt chemaţi la mântuire, ci toate popoarele lumii, toate etniile, toate popoarele de religii şi culturi diferite sunt chemate la mântuire în Biserica lui Hristos. Într-un fel, această femeie samarineancă prefigurează Biserica formată din evrei, dar şi din neamuri diferite”, a evidenţiat Părintele Patriarh.

Ce este „apa cea vie”

Sfânta Liturghie a fost prezidată în Duminica Samarinencei de Preafericirea Sa. În predica rostită în 6 mai, Patriarhul a explicat că Iisus Hristos dăruieşte lumii harul mântuitor, numit „apa cea vie”.

„Apa vie este harul Duhului Sfânt pe care El Îl va trimite în ziua Cincizecimii peste Sfinţii Săi Apostoli”, a subliniat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh şi-a întărit afirmaţia prin amintirea cuvintelor Apostolului Pavel care spune că „harul este lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos”.

„De aceea, Apostolul îi salută pe credincioşii din Corint cu această binecuvântare: «Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi». Această binecuvântare a fost preluată de Biserică în Sfânta Liturghie”, a exlicat Părintele Patriarh.

Potrivit Preafericii Sale, harul este „însăşi iubirea Preasfintei Treimi, împărtăşită oamenilor de Mântuitorul Iisus Hristos cel înviat din morţi şi înălţat la Ceruri prin Duhul Sfânt Care coboară în lume pentru a uni pe oameni duhovniceşte cu Hristos cel Preaslăvit din Ceruri şi pentru a le dărui viaţa veşnică”.

În acest context, Patriarhul României a evidenţiat că „Mântuitorul Iisus Hristos nu este doar tămăduitor de boli, ci El dăruieşte harul mântuirii ca arvună a vieţii veşnice”.

Iisus Hristos schimbă viaţa Femeii samarinence

Un alt aspect surprins de Patriarhul Daniel în Evanghelia zilei este acela că Mântuitorul Iisus Hristos schimbă viaţa unei femei nestatornice în iubirea sa şi cheamă toată cetatea Samariei la mântuire.

„Cu delicateţe”, a spus Patriarhul, Domnul Hristos i-a atras atenţia femeii samarinence asupra modului de trăire a vieţii personale, iar aceasta s-a recunoscut în cele auzite enunţând: „Doamne: văd că Tu eşti proroc”.

Contextul istoric al convorbirii

Preafericitul Părinte Patriarh a prezentat apoi în mod sintetic contextul istoric în care s-a desfăşurat convorbirea Mântuitorului Hristos cu Femeia samarineancă.

„Iudeii îi considerau pe samarineni ca fiind inferiori, de alt neam şi de o credinţă deteriorată, care nu a mai păstrat cu limpezime tradiţiile iudaice. Exista permanent între aceste două regiuni, Samaria şi Iudeea, o stare de dispreţ reciproc şi femeia se miră că un bărbat iudeu care se consideră superior samarinenilor cere de la femeia samarineancă să-i dea apă din fântână”.

În pofida acestei situaţii tensionate, Mântuitorul Hristos a făcut un lucru extraordinar şi anume, El „depăşeşte barierele mentale care existau între aceste două grupuri etnice: depăşeşte complexul superiorităţii iudeilor faţă de samarineni şi complexul inferiorităţii samarinenilor faţă de iudei”, a subliniat Patriarhul.

Prin Femeia samarineancă au aderat mulţi la credinţa adevărată

Prin intermediul Femeii samarinence, Domnul Hristos a adus la credinţa adevărată mulţi cetăţeni din cetatea unde locuia aceasta.

Părintele Patriarh a apreciat întorsătura neaşteptată a vieţii femeii.

„Această femeie păcătoasă, de neam străin, care se întâlneşte cu Hristos, îşi schimbă viaţa şi dintr-o femeie păcătoasă devine o femeie mărturisitoare a lui Hristos şi aduce o cetate întreagă la El”.

„Sfântul Ioan Gură de Aur spune că această femeie mărturisind pe Hristos cheamă la El o mulţime de oameni, fiindcă a fost transformată de harul lui Hristos care cunoştea viaţa ei şi Care i-a spus că iubirea nesfârşită, neînşelătoare şi netrecătoare este iubirea lui Dumnezeu şi că iubirea aceea dezordonată, schimbătoare şi trecătoare era o iubire pământească”.

„Apa cea vie sau harul mântuitor este iubirea sfântă netrecătoare, neschimbătoare  şi neînşelătoare a lui Dumnezeu faţă de oameni. Întâlnindu-se cu această iubire sfântă a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, ea se converteşte şi devine mărturisitoare şi misionară a lui Hristos”, a menţionat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Despre închinarea „în duh şi în adevăr”

Patriarhul a explicat şi ce înseamnă închinarea „în duh şi în adevăr” la care a făcut referire Domnul Hristos. Preafericirea Sa a spus că este o „închinare de rugăciune, dar şi în stare de mărturisire a credinţei adevărate”.

„Închinarea în duh şi adevăr este închinare de rugăciune, dar şi în stare de mărturisire a credinţei adevărate. Cu alte cuvinte, adevăraţii închinători ai Tatălui Ceresc sunt cei care se roagă prin lucrarea Duhului Sfânt, căci El ne învaţă cum să ne rugăm, şi mărturisesc pe Hristos Care este adevărul. Duhul Care ne învaţă să ne rugăm este Duhul Sfânt, iar adevărul este Hristos Însuşi”.

„Ca atare, adevăraţii închinători ai Tatălui ceresc sunt cei care prin Duhul Sfânt mărturisesc pe Hristos adevărul mântuirii noastre. Adevăraţii închinători sunt cei care se închină Sfintei Treimi. De aceea, adevărata rugăciune să săvârşeşte nu doar în Ierusalim, ci în orice loc din lume unde se mărturiseşte credinţa descoperită nouă de Mântuitorul Iisus Hristos şi anume, credinţa în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt pentru a dobândi viaţa veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi”.

Patriarhul Daniel a accentuat apoi o altă învăţătură din pasajul biblic: „Fiecare Biserică ortodoxă în care se mărturiseşte credinţa în Sfânta Treime, pe care noi o mărturisim în Crezul Ortodox, este deschisă nu doar spre Ierusalimul pământesc, ci spre Ierusalimul ceresc, spre Împărăţia Cerurilor”.

Importanţa harului oferit de Iisus Hristos

La final, Patriarhul a evidenţiat că harul oferit de Hristos poate schimba în bine viaţa omului.

„Să ne ajute Bunul Dumnezeu să învăţăm că harul dăruit nouă de Hristos schimbă viaţa omului. Îl face din om păcătos om smerit care se pocăieşte de păcatele sale şi îşi îndreaptă viaţa sa şi caută sfinţenia şi mântuirea, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria celor mântuiţi”.

Foto Credit: Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente