Victor Opaschi: 10 ani de eforturi pentru consolidarea binelui comun şi a democraţiei

Mesajul adresat de Victor Opaschi, Secretarul de Stat pentru Culte, Preafericitului Părinte Daniel cu prilejul aniversării a zece ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române:


Preafericirea Voastră,

În cei peste 27 de ani de la reinstaurarea democraţiei, perioadă care coincide cu cei peste 27 de ani ai Preafericirii Voastre, atât ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, cât şi ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ţara noastră s-a aflat într-o acută criză de modele intelectuale şi morale, iar construcţia binelui comun pare să se fi făcut mai degrabă anevoios. Puţine personalităţi din România au reuşit să-şi pună în aceeaşi măsură amprenta asupra acestei perioade, în parte şi pentru că nu au ştiut să valorifice marea deschidere a românilor spre spiritualitate şi imensul capital social pe care credinţa îl produce.

Preafericirea Voastră,

Sunteţi una dintre acele personalităţi care preţuiesc şi cultivă moderaţia, demnitatea umană şi responsabilitatea ca valori esenţiale ale spaţiului public. Aţi transmis în permanenţă mesajul că Biserica nu trebuie să rămână închisă între zidurile bisericilor, că vocaţia ei este, desigur, în primul rând una spirituală, fără însă a neglija dimensiunile socială şi civică. Sub păstorirea Preafericrii Voastre, Biserica Ortodoxă Română şi-a asumat rolul de Biserică dinamică, lucrând la consolidarea binelui comun în societatea românească.

Implicarea Bisericii în consolidarea binelui comun se vădeşte nu numai prin numărul foarte mare de persoane care au beneficiat în toţi aceşti ani de asistenţa socială furnizată de Biserică sau prin miile de unităţi filantropice gestionate de aceasta, ci şi prin mesajele şi poziţiile publice ale Patriarhiei Române pe teme foarte sensibile şi de mare actualitate, prin efortul preoţilor şi ierarhilor de a se implica în consolidarea sentimentului comunitar.

În plus, aş menţiona aici în special efortul Preafericirii Voastre de a ţine Biserica unită în jurul învăţăturilor şi al valorilor creştine. Aş aminti totodată munca pe care o depuneţi pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Naţională, care va fi sfinţită anul viitor – un semnal de optimism şi de speranţă pentru întreaga societate românească.


Patriarhul Daniel – 10 ani cu devotament şi jertfelnicie
în slujba Bisericii Ortodoxe şi a poporului român


Este adevărat că numărul mare de persoane care beneficiază de programele social-filantropice ale Bisericii sau faptul că în ultimii doi ani în spitalele din România s-au dublat rezervele de sânge datorită apelurilor şi eforturilor Bisericii Ortodoxe Române nu sunt fapte prezentate la Breaking News. Dar e de datoria mea, ca secretar de stat pentru Culte, să cunosc şi să explic această muncă extraordinară a Preafericirii Voastre de participare activă la edificarea unei societăţi mai bune, mai solidare.

Înzestrat cu viziune profetică şi energie inepuizabilă, aţi redefinit binele comun, într-o Românie devenită foarte individualistă după 45 de ani de comunism, ca nefiind suma matematică a binelui fiecăruia în parte, ci ca binele autentic pe care îl împărtăşim cu toţii, fundamentat pe valori sociale precum încrederea, solidaritatea şi tradiţia.

Aţi reuşit să transmiteţi societăţii ceva ce multe Biserici nu mai reuşesc în alte ţări: anume că Biserica este una dintre instituţiile fundamentale ale societăţii civile, că este creatoare continuă de valori şi atitudini care consolidează democraţia, că este integratoare pentru toţi, fără deosebire de statut social, şi că are un tezaur inestimabil de resurse teologice şi morale necesare pentru ca noi toţi să trăim într-o democraţie consolidată.

În toţi aceşti ani, Biserica Ortodoxă Română şi-a consolidat locul şi rolul de vector comunitar şi identitar în mijlocul românilor, şi-a argumentat teologic şi articulat practic prezenţa şi implicarea socială, devenind un reper al implicării civice.

Preafericirea Voastră,

Vă felicit pentru activitatea pe care o depuneţi ca întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, atât în ţara noastră, cât şi în afara graniţelor acesteia, pentru consecvenţa cu care cultivaţi responsabilitatea şi discernământul ca valori centrale ale spaţiului public şi democraţiei.

Vă urez din inimă ani mulţi şi rodnici de păstorire, cu sănătate şi putere de muncă, bucurii duhovniceşti şi cât mai multe împliniri în lucrarea Preafericirii Voastre!

Foto credit: Robert Nicolae / Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente