Viața monahală din Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2013

În Ediția de astăzi a „Ziarului Lumina” este prezentată Darea de seamă a Sectorului Exarhat a Arhiepiscopiei Bucureștilor

În cadrul ședinței anuale de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor care a avut loc sâmbătă, 1 februarie, au fost prezentate dările de seamă pentru anul 2013 ale sectoarelor din cadrul Centrului eparhial. Redăm mai jos raportul de activitate al Sectorului Exarhat, care coordonează activitatea mănăstirilor și schiturilor din cuprinsul eparhiei:

În anul 2013, la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor au funcționat 35 de mănăstiri, 3 schituri, 3 metocuri și două stavropighii patriarhale (total 43 de unități monahale), coordonate de un exarh administrativ, un exarh cultural și doi exarhi pentru zona Prahova. Numărul total de viețuitori în mănăstiri este 781, dintre care 285 de călugări și frați și 496 de monahii și surori. Au fost închinoviați 14 viețuitori, au fost săvârșite 3 rasoforii, 6 tunderi în monahism și au fost hirotoniți doi ieromonahi și un ierodiacon. În cursul anului au trecut la Domnul doi monahi și șapte monahii. În cursul anului 2013 au fost numiți doi stareți și trei starețe (Mănăstirea Mălăiești, Schitul Măgureanu, Mănăstirea Brebu, Mănăstirea Suzana și Mănăstirea Cornu) și au fost acordate următoarele ranguri și distincții: rangul de arhimandrit a fost acordat exarhului din zona de munte a județului Prahova și starețului Mănăstirii Cernica, rangul de protosinghel a fost acordat la zece ieromonahi, Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” a fost acordat stareței de la Mănăstirea Pasărea, iar Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru două monahii.

Lucrări de construcție

În cursul anului 2013 s-au efectuat lucrări de construcție, renovare și restaurare la următoarele mănăstiri: Mănăstirea Chiajna (s-au continuat lucrările la biserica de lemn, s-au montat pardoseala de piatră și sistemul de încălzire); Mănăstirea Christiana (s-au continuat lucrările de construcție la noua biserică, în prezent s-a ajuns la cota 14,10 m); Mănăstirea Caraiman (a fost construit un gard din piatră împrejurul incintei și s-a continuat pictarea bisericii mari); Mănăstirea Cornu (a fost construit un altar de vară și s-au executat lucrări de fixare a versantului care alunecă, în partea de est); Mănăstirea Căldărușani (s-au finalizat lucrările de reparație și reamenajare a Casei Atanasie Dincă); Mănăstirea Cernica (s-a schimbat acoperișul Bisericii „Sfântul Gheorghe” cu tablă nouă de cupru și a fost zugrăvită în exterior; la Biserica „Sfântul Lazăr” s-a realizat restaurarea acoperișului și s-a montat tablă de cupru; la Biserica „Sfântul Nicolae” din Ostrov s-au terminat lucrările exterioare la turla mare și s-au executat lucrări de tencuire în interior, la nivelul turlei centrale); Mănăstirea Ghighiu (au fost finalizate lucrările la noua stăreție); Mănăstirea Sinaia (a fost realizat mobilierul pentru biserica veche a mănăstirii; s-au făcut reparații capitale la un palier al corpului de chilii din incinta nouă); Mănăstirea Pasărea (ample lucrări de restaurare la biserica mare: schimbarea pardoselii, schimbarea instalației electrice, refacerea mobilierului, construirea unui altar de vară și a unui pangar nou, restaurarea și reamenajarea stăreției, renovarea muzeului); Mănăstirea Radu Vodă (s-a revopsit tabla de pe acoperișul corpului mare al clădirii de lângă biserică și s-a zugrăvit fațada. În prezent se lucrează la reamenajarea unor chilii din casa monahală, a spațiului de la demisol și se elaborează proiectul de restaurare a ruinelor Casei domnești); Mănăstirea Parepa (au fost începute lucrările de pictură la biserica mare); Mănăstirea Samurcășești (a fost extinsă casa oficială prin construirea unui apartament pentru oaspeți; a fost amenajată o casă pentru pelerini); Schitul Măgureanu (a fost construit gardul împrejmuitor pe latura de sud a incintei și se lucrează la proiectul de restaurare a bisericii); Mănăstirea Techirghiol (lucrările de construcție a noii biserici se află în stadiul de placare a soclului cu piatră și amenajarea curții exterioare; la bisericuța de lemn au început lucrările de restaurare a picturii); Mănăstirea Turnu (lucrări în curs de execuție la pridvorul bisericii lui Antonie Vodă); Mănăstirea Țigănești (se desfășoară lucrări de restaurare a picturii murale din biserica mare).

Realizări în plan cultural și liturgic

În Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena au fost organizate pelerinaje cu moaștele Sfinților Împărați de la Catedrala patriarhală în diverse locuri: în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în Episcopia Sloboziei și Călărașilor, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Caraiman din județul Prahova și în eparhiile Devei și Hunedoarei, Aradului, Caransebeșului și Timișoarei.

În perioada 19-22 aprilie 2013, s-a realizat un pelerinaj cu moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Dascălu de la Mănăstirea Căldărușani, în Arhiepiscopia Râmnicului. De asemenea s-a desfășurat un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului „Prodromița” de la Paraclisul „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, precum și un pelerinaj la sărbătoarea Sfânta Cuvioasă Parascheva în Arhiepiscopia Iașilor.

Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie au fost duse în pelerinaj în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (31.08.2013 – 2.09.2013), în Episcopia Sălajului (13 – 16.09.2013) și la unele mănăstiri și parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au fost aduse din Mitropolia de Corint (Grecia) icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena cu particele din Lemnul Cinstitei și de Viață Făcătoarei Cruci și moaște ale Sfintei Împărătese Elena, precum și icoana istorică a Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Tot cu acest prilej a fost adus de la Mănăstirea Căldărușani un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Artemie, general în armata Sfântului Împărat Constantin. În data de 10 noiembrie 2013 a avut loc sărbătorirea a 200 de ani de la înființarea Mănăstirii Pasărea. În Postul Nașterii Domnului s-a organizat la mănăstirile Sinaia și „Sfânta Treime” din Bușteni oficierea Tainei Sfântului Maslu în sobor, prilej cu care au fost duse în pelerinaj moaștele Sfântului Nectarie Taumaturgul de la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit slujbe și vizite pastorale la următoarele mănăstiri: Catedrala patriarhală, Catedrala mitropolitană „Sfântul Spiridon” – Nou; Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Reședința patriarhală; Mănăstirea Antim; Mănăstirea Caraiman; Mănăstirea Cernica; Mănăstirea „Duminica Sfinților Români”; Mănăstirea Ghighiu; Mănăstirea Țigănești; Mănăstirea Techirghiol și Schitul Dragoslavele.

În data de 10 noiembrie 2013, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de resfințire a Mănăstirii Pasărea (resfințirea picturii la biserica mare, resfințirea clopotniței, sfințirea altarului de vară, resfințirea stăreției și a muzeului și sfințirea noului pangar). În ziua de 11 noiembrie 2013, a fost organizată la Palatul Patriarhiei din București Sinaxa monahală cu participarea stareților, starețelor, egumenilor și egumenelor mănăstirilor și schiturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a avut tema „Mănăstirile în fața crizei spirituale și economice de azi”. În ziua următoare, 12 noiembrie 2013, în Aula „Teoctist Patriarhul”, din Palatul Patriarhiei, participanții la sinaxă au luat parte la Sesiunea științifică a Academiei Române pregătită în colaborare cu Patriarhia Română, având ca temă: „Secularizarea averilor mănăstirești”. Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la trecerea la cele veșnice a Cuviosului Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie, pe 2 decembrie 2013, la Patriarhia Română a fost organizat un moment comemorativ.

Monografii și albume care privesc viața mănăstirilor

În anul trecut au fost publicate următoarele monografii și albume care privesc viața mănăstirilor: „Sfânta Mănăstire Antim, istorie, cultură și spiritualitate, 1713-2013”. Editura Basilica, București, 2013; „Paraclisul Patriarhal „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe””, Editura „Cuvântul Vieții”, București, 2013; „Slujind lui Dumnezeu în Catedrala Patriarhală”, Editura Basilica, 2013; „Mănăstirea Pasărea – Credință, Artă, Educație”, Editura Basilica, 2013, album monografic; volumul, „Părintele Cleopa Ilie, povățuitor de suflete pe calea mântuirii”, Editura Basilica, București, 2013; „Schitul Darvari. Ghid pentru pelerini”, Editura „Cuvântul Vieții”, București, 2013; „Mănăstirea Sitaru – în Tinda Raiului”. De asemenea, a fost pregătită pentru tipar monografia Mănăstirii Cheia și au intrat în lucru albumele monografice pentru Mănăstirea Căldărușani, Schitul Măgureanu și Mănăstirea Caraiman.

Aniversări și comemorări în anul 2014

În acest an, Sectorul Exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor va organiza mai multe evenimente legate de următoarele aniversări și comemorări: 30 iulie 2014 – împlinirea a șapte ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire patriarh Teoctist Arăpașul; Mănăstirea Brebu – 360 de ani de la trecerea la cele veșnice a voievodului Matei Basarab, ctitorul mănăstirii; Mănăstirea Stavropoleos – 290 de ani de la zidirea bisericii mănăstirii; Mănăstirea Suzana – 200 de ani de la prima atestare documentară a mănăstirii; Mănăstirea Techirghiol – la 13 august 2014 se împlinesc 100 de ani de la nașterea Arhimandritului Arsenie Papacioc.

Proiecte propuse pentru anul 2014

În anul 2014, Sectorul Exarhat a propus următoarele proiecte: realizarea unui volum omagial dedicat fericitului întru pomenire patriarh Teoctist Arăpașu, la împlinirea a șapte ani de la trecerea sa la cele veșnice (30 iulie 2007 – 30 iulie 2014), care să cuprindă mărturii și evocări de la ierarhi, clerici, monahi, credincioși și apropiați ai fostului patriarh al României; în perioada Postului Sfintelor Paști și al Nașterii Domnului, să fie săvârșită în mănăstiri Taina Sfântului Maslu de obște, cu participarea a mai mulți stareți și preoți slujitori, prilej cu care se vor ține cuvântări tematice dedicate Sfintei Spovedanii și Sfintei Euharistii; organizarea unei sinaxe speciale care să reunească stareții și starețele mănăstirilor și schiturilor – ctitorii brâncovenești, din întreaga Patriarhie Română (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Sibiului, Mitropolia Olteniei și Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei). (Arhim. Teofil Anăstăsoaie, Exarh administrativ și Arhim. Timotei Aioanei, Exarh cultural)

Comentarii Facebook


Știri recente