Vestitorii voii lui Dumnezeu

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi Soborul cetelor Sfinţilor Îngeri, în fruntea cărora se află Arhanghelii Mihail şi Gavriil, apărători ai credinţei şi vestitori ai voii lui Dumnezeu. În paginile Sfintei Scripturi sunt consemnate numeroase evenimente la care Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil au participat în mod direct şi, pe baza lor, Biserica i-a cinstit în mod special, mărturisind credinţa în Sfinţii Îngeri şi în ajutorul lor.

În Canonul de rugăciune către toate puterile cereşti şi toţi sfinţii, noi Îi cerem lui Dumnezeu: „Înconjoară-ne cu Sfinţii Tăi Îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziţi şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoaşterea slavei Tale neapropiate“. Dintre toţi îngerii lui Dumnezeu, în istorie, un rol deosebit îl au Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, care sunt cunoscuţi cu numele aproape de toate popoarele pământului. Aceşti doi slujitori vrednici ai lui Dumnezeu au participat la toate momentele importante ale istoriei mântuirii, arătând că legătura şi comuniunea cu Dumnezeu se fac şi prin intermediul Sfinţilor Îngeri. Cei care nu cinstesc pe Sfinţii Îngeri nu cinstesc nici puterea lui Dumnezeu care se manifestă prin ei. În pictura bisericească din secolele trecute s-a trecut, datorită influenţelor occidentale, la imaginea îngerilor pictaţi în formă de copil, bucălat, pe nori albi. Cine zugrăveşte chipul Sfinţilor Îngeri trebuie să o facă cu frică şi cu cutremur mare, gândindu-se la lucrările lor din istorie, dar şi la faptul că ei sunt apărătorii noştri împotriva diavolilor. Îngerii sunt persoane fără trupuri, duhovniceşti, şi sunt reprezentaţi în pictura bizantină în mod simbolic după lucrarea pe care o are fiecare de îndeplinit. Îngerii au aripi pentru că străbat spaţiul ca gândul şi sunt pictaţi ca oşteni pentru că se războiesc cu duhurile necurate în văzduh, după cum mărturisesc mulţi părinţi ai Bisericii.

Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente