„Vă voi face pescari de oameni”

Duminica a 2-a după Rusalii

(a Sfinților Români)

Matei 4, 18-23

În vremea aceea, pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi frați: pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari; și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Și, de acolo mergând mai departe, a văzut pe alți doi frați: pe Iacob al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după El. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor.

În Duminica a 2-a după Pogorârea Duhului Sfânt se citește la Sfânta Liturghie un fragment din Evanghelia după Matei, cap. 4, 18-23, în care Evanghelistul Matei relatează cu lux de amănunte episodul chemării la apostolie a primilor patru Apostoli: Petru și Andrei, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Evenimentul în sine nu prezintă în aparență interes deosebit, dacă avem în vedere că Mântuitorul Hristos, pe când umbla pe lângă Marea Galileii, împânzită de pescari, între care și cele două perechi de frați, s-a hotărât instantaneu să le facă o ofertă de a-L urma necondiționat. Faptul că cei patru pescari acceptă oferta lui Iisus fără nici o urmă de îndoială, faptul că cei patru pescari se încred în cuvintele unui necunoscut, faptul că cei patru își abandonează îndeletnicirea lor prin care își câștigau existența, dar și familia, acestea toate ne fac să ne întrebăm: ce i-a determinat oare pe cei patru pescari să-L urmeze pe Iisus necondiționat? „Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El”, fiind vorba de Petru și Andrei, iar Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, „îndată lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după El”.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente