UNIȚI, SUNTEM MAI PUTERNICI

COMUNICAT CROCEU cu prilejul alegerilor europene din 22-25 mai 2014:

Membrii Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU)* s-au întâlnit la Bruxelles și au hotărât să publice acest comunicat în vederea apropiatelor alegeri care vor avea loc în luna mai 2014 în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, când vor fi aleși cei 751 de membri ai Parlamentului European pentru următorii cinci ani.

Mai întâi, Reprezentanții au analizat responsabilitățile și competențele sporite ale Parlamentului European, conform Tratatului de la Lisabona. S-a discutat, de asemenea, despre importanța participării cetățenilor europeni, mai ales a creștinilor, la aceste alegeri.

Reprezentanții ortodocși doresc să sublinieze faptul că Uniunea Europeană nu este doar încă o instituție care urmărește apărarea intereselor economice individuale și colective. Mai degrabă, Uniunea Europeană este purtătoarea aspirațiilor a sute de milioane de oameni ce trăiesc în țările lor, dar își doresc să fie parte a unei familii mai mari de popoare, care lucrează împreună pentru consolidarea standardelor sociale, demnitatea vieții și securitatea societății. Cu toții suntem responsabili de edificarea și dezvoltarea unor instituții sustenabile din punct de vedere social, economic și ecologic. Creștinii sunt încurajați să ia parte în mod activ la aceste alegeri, contribuind astfel la perfecționarea proiectului european.

Reprezentanții Ortodocși își exprimă pe această cale dorința de a coopera cu oricare autoritate competentă în vederea promovării:

– Unui dialog deschis, transparent și constant, încurajând pe fiecare să-și asume partea sa de responsabilitate. Membrii CROCEU reiterează dorința lor de a coopera cu autoritățile europene, în spiritul art. 17 al Tratatului de la Lisabona.

– Politicilor centrate pe o perspectivă pe termen lung bazată pe investiții sociale. În prezent, ne confruntăm cu nevoia urgentă de a face față problemelor precum excluziunea socială, șomajul și sărăcia și de a asigura un venit minim garantat pentru fiecare cetățean. Vocația economiei este de a servi binelui comun. Membrii cei mai vulnerabili trebuie să se bucure de mai multă grijă din partea societății.

– Strategiilor privind drepturile omului care să protejeze drepturile civile, politice, sociale, economice și culturale ale tuturor cetățenilor. Scopul acestor strategii trebuie să fie mereu acela de a atenua, și nu de a spori tensiunile sociale. Drepturile omului nu trebuie sub nicio formă să devină un câmp de luptă. Mai degrabă, ele trebuie să reprezinte baza solidă pentru promovarea coeziunii în societate și a prosperității membrilor ei. În mod deosebit, cei ce susțin libertatea religioasă, de credință și de conștiință nu fac altceva decât să promoveze valorile de pace și dreptate în societate. În plus, fiecare stat este dator să asigure accesul la servicii sociale eficiente pentru toți cetățenii, cu atât mai mult în aceste vremuri de criză.

– Strategiilor educaționale care promovează cetățenia democratică în respect față de drepturile omului și competențele interculturale.

– Politicilor eficiente și umane în privința migranților și refugiaților, mai ales în direcția incluziunii sociale. Trebuie căutate mereu căi de combatere a problemei extremismului și rasismului. Este de o importanță majoră să se lucreze la consolidarea la toate nivelurile a procedurilor democratice și a statului de drept.

– Politicilor care să permită petrecerea a mai mult timp în familie, consolidând drepturile și îndatoririle părintești în așa manieră încât să poată fi asigurată creșterea, educarea și instruirea satisfăcătoare a copiilor. Familia bazată pe uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, cu deplină considerație pentru egalitatea dintre ei, rămâne un element constitutiv de maximă importanță al societății.

– Politicilor de mediu prin care să transpară respectul pentru creația lui Dumnezeu și care să ofere un fundament solid pentru o dezvoltare sustenabilă a omenirii.

– Atenuării tensiunii dintre eforturile de împlinire a potențialului uman și posibilitățile tehnologice tot mai complexe. Este nevoie de o dezbatere aprofundată asupra eticii tehnologice și a impactului progresului tehnologic asupra consumatorilor, mai ales a tinerilor. Este necesară dezvoltarea unor politici ferme de protejare a demnității și a dreptului la viață și integritate al fiecărei persoane umane, de la concepție până la moartea naturală.

Asigurarea unei cât mai largi participări la exercitarea acestui drept democratic este de importanță maximă. Niciun stat – sau parte a unui stat – nu poate face față de unul singur provocărilor din ce în ce mai mari ale unei lumi aflate într-un rapid proces de globalizare. Participarea creștinilor la aceste alegeri stă la baza credinței că este nevoie de încurajarea cât mai multor factori de a lucra împreună pentru o lume mai bună, în spirit de solidaritate. Uniți, suntem mai puternici.

– Publicat la 9 martie 2014, în Duminica Ortodoxiei, ziua prăznuirii unității între membrii familiei Bisericilor Ortodoxe.

* Comitetul Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (în limba engleză – Committee of the Representatives of Orthodox Churches to the European UnionCROCEU) este format din reprezentanții la Bruxelles ai Patriarhiei Ecumenice, Patriarhiei Moscovei, Patriarhiei Române, Bisericii Ciprului și Bisericii Greciei.

Comentarii Facebook


Știri recente