Un nou superior la Așezămintele Românești din Țara Sfântă

Așezămintele românești de la Locurile Sfinte au un nou superior în persoana părintelui arhimandrit Timotei Aioanei, până în prezent exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor și mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale. Până acum, Patriarhia Română a fost reprezentată în Țara Sfântă de Părintele Arhim. Ieronim Crețu, ales de Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în anul 2009, Episcop-vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”.

La sediul Reprezentanței Patriarhiei Române de la Ierusalim, restabilirea comuniunii depline dintre cele două Biserici Ortodoxe a fost marcată astăzi, 4 februarie 2014, prin săvârșirea Sfintei Liturghii. În această zi de sărbătoare în care a fost cinstit conform calendarului ierusalimitean Sf. Apostol Timotei, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreacuviosului Părinte Arhimandrit Ieronim Crețu, Episcop vicar patriarhal ales și de Precuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei noul Superior al Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte. Alături de viețuitorii Reprezentanței de la Ierusalim s-au aflat și frați creștini aparținând altor Biserici surori din Ierusalim, credincioși care, de-a lungul anilor, au luat parte în mod constant la viața liturgică a bisericii românești.

În cadrul Sfintei Liturghii, noul Superior, Părintele Arhimandrit Timotei Aioanei, a rostit cu emoție rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu în care au fost pomeniți Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, aceste rugăciuni fiind prinosul recunoștinței aduse lui Dumnezeu pentru binecuvântarea care s-a revărsat prin împăcarea celor două Patriarhii și restabilirea comuniunii depline.

În cuvântul rostit la sfârșitul Sfintei Liturghii, Înaltpreacuviosul Părinte Iposifiu Arhimandrit Ieronim Crețu a amintit momentele importante ale activității sale îndelungate ca reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă și l-a prezentat comunității, invitaților și credincioșilor prezenți pe noul Părinte Superior al Așezămintelor Românești din Țara Sfântă.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, în salonul oficial al Reprezentanței, Înalt Prea Cuvioșii Părinți s-au întâlnit cu frații români și cu creștinii ortodocși arabi care în mod constant sunt prezenți la sărbătorile Reprezentanței, aceasta fiind o tradiție împământenită la Locurile Sfinte, moștenită de la predecesori și apreciată în cadrul comunităților creștine ierusalimitene.

După Sfânta Liturghie și agapa frățească, delegația oficială a Patriarhiei Române, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, dimpreună cu Preacucernicul Părinte Profesor Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, Preacucernicul Părinte Michael Tița, consilier patriarhal pentru relații bisericești și interreligioase, Înalt Prea Cuviosul Părinte Iposifiu Arhimandrit Ieronim Crețu și noul Superior, Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei, au fost așteptați la Poarta Jaffa a Cetății Ierusalimului de către Șeful Poliției Cetății Vechi a Ierusalimului, domnul Johnny Kassabri, și însoțiți până la Biserica Sfântului Mormânt – onoare rezervată în general șefilor de stat și înaltelor oficialități. Părinții s-au închinat cu evlavie, recunoștință și mare bucurie la Sfântul Mormânt al Mântuitorului, la Golgota, la Piatra Mirungerii și la Lemnul Sfintei Cruci și Sfintele Moaște din Tezaurul Bisericii Sfântului Mormânt.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române a revenit la Reprezentanța Patriarhiei Române din Ierusalim, unde a avut loc o discuție conclusivă asupra vizitei din Sfânta Cetate a Ierusalimului.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei – Superior al Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte

Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal a arătat că Patriarhul Ierusalimului l-a primit pe părintele Arhimandrit Timotei ca reprezentant al Patriarhului României cu foarte multă bucurie, binecuvântare și dragoste frățească.

„A fost prezentat noul reprezentat al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului, dar și în calitatea sa de Superior al Așezămintelor Ortodoxe Române de la Ierusalim, Ierihon și Iordan în persoana părintelui Arhimandrit Timotei Aioanei, slujind până acum în calitate de Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București și Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Aș dori să spun că Preafericitul Patriarh Teofil al Ierusalimului l-a primit pe părintele Arhimandrit Timotei ca reprezentant al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu foarte multă bucurie, binecuvântare și dragoste frățească”, a spus Înaltpreasfințitul Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.

Referitor la această numirea sa drept Superiorul Așezămintelor românești de la Locurile Sfinte, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Aioanei a mărturisit că „Această ascultare, dincolo de faptul că onorează o persoană care nu se ridică la o astfel de vrednicie, înseamnă o slujire a Bisericii Românești într-o altă zonă decât în pământul țării, dar și într-o zonă unde s-a scris istoria mântuirii noastre și unde Fiul lui Dumnezeu a lăsat uceniciilor mai întâi și prin ei lumii întregi, cuvintele vieții veșnice. Este mai mult decât își poate dori cineva dincolo de nevrednicia lui ca persoană și cred că dincolo de ceea ce înseamnă această slujire, dincolo de greutățile unui nou început înseamnă totuși slujirea Bisericii Ortodoxe Române dincolo de hotarele ei, dincolo de pământul sfânt al țării, dar acolo unde, cu greu, în trecute vremuri monahi sau credincioși au înălțat altare de închinare Domnului unde s-a slujit în dulcele grai românesc”.

De asemenea, într-o relatare pentru Radio TRINITAS Înaltpreacuviosul Părinte Iposifiu Arhimandrit Ieronim Crețu a vorbit despre bucuria restabilirii comuniunii dintre Patriarhia Română și Patriarhia Ierusalimului, dar și despre persoana noului superior al Așezămintelor Ortodoxe Române de la Ierusalim, Ierihon și Iordan: „Am avut aleasă bucurie să îl revăd pe Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, care m-a primit părintește și cu multă bucurie și chiar ne-a dat poruncă și binecuvântare ca astăzi, în ziua în care la Ierusalim se sărbătorește Sfântul Apostol Timotei și Sf. Mc. Anastasie Persul, să săvârșim Sfânta Liturghie în Biserica Reprezentanței Patriarhale Române din Ierusalim și să sărbătorim acest moment al restabilirii comuniunii, dar și al unui sfârșit de drum care este drumul meu de slujire aici în Ierusalim și în același timp al unui nou început de drum, care este drumul Preacuviosului Părinte Timotei care a fost numit recent de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României în poziția de reprezentant al Patriarhiei Române la Ierusalim și Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan. Este o mare bucurie că Preafericirea Sa s-a oprit asupra părintelui Timotei care este un monah încercat, pornit dintr-o mănăstire de tradiție – Mănăstirea Neamț din Moldova, o mănăstire cu un mare trecut, cu o mare spiritualitate și de unde au răsărit numeroase personalități. Preacuvioșia sa în decursul ascultărilor pe care le-a avut și la Catedrala Mitropolitană de la Iași, apoi la Catedrala Patriarhală, ca Exarh Cultural la Iași apoi la București a dovedit că este un monah încercat, dar și un monah cu preocupări ca altădată părinții de la Neamț care au avut tipografie, o bibliotecă recunoscută în zonă și au avut preocupări cărturărești precum și părintele Timotei care ne-a bucurat și ne bucură cu multele mărturii pe care le consemnează din viața monahală, din viața bisericească, mărturii care rămân pe mai departe să aducă bucurie și generațiilor viitoare, să aducă modele de viețuire bisericească”.

***

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 2 – 3 februarie 2014, o delegație a Patriarhiei Române s-a întâlnit la Ierusalim cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, însoțit de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Aristarh de Constantina și Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Metodie de Tabor, pentru restabilirea comuniunii depline dintre cele două Patriarhii. Această comuniune a fost întreruptă, în luna mai 2011, din cauza unor neînțelegeri legate de statutul Căminului românesc pentru pelerini de la Ierihon. În urma celor trei runde de convorbiri (București, decembrie 2012; Ierusalim, februarie 2013; Ierusalim, iulie 2013), desfășurate în spirit de frățietate și respect reciproc, s-a ajuns la semnarea de către Patriarhul Ierusalimului și Patriarhul României a unui Acord patriarhal de restabilire a comuniunii bisericești depline. Acest Acord a fost semnat, la București, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în data de 2 februarie 2014, și la Ierusalim, de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, în data de 3 februarie 2014.

Comentarii Facebook


Știri recente