Un nou manual de apologetică ortodoxă

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, volumul I al lucrării „Apologetica Ortodoxă”, în colecția „Cursuri, Manuale și Compendii de Teologie Ortodoxă”. Coordonatorul volumului este dr. Adrian Lemeni, conferențiar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, informează „Ziarul Lumina”.

Manualul este structurat în trei părți. Prima parte oferă repere de ordin introductiv referitoare la studiul apologeticii, punându-se accent pe dimensiunea mărturisitoare și eclesială a Adevărului înomenit. În partea a doua sunt tratate aspecte ale apologeticii creștine de-a lungul timpului: mărturia de viață a Mântuitorului Iisus Hristos ca model al apologiei creștine, apologiile Sfinților Apostoli, Martiri și Apologeți, precum și repere apologetice semnificative, dezvoltate de Sfinții Părinți. Cea de a treia parte catagrafiază momente deosebite care au distorsionat apologetica eclesială în contextul secularizării și al utopiilor produse de rațiunea autonomă (scolastică, renaștere, modernitate).

„Dat fiind contextul particular al Apologeticii în cadrul învățământului teologic universitar din anii comunismului, elaborarea unui manual care să răspundă nevoilor actuale constituie deopotrivă o probare academică, un demers reparatoriu la nivel teologic și cultural absolut necesar în spațiul românesc, dar și o întreprindere presărată cu numeroase dificultăți. Este cunoscut faptul că regimul comunist a eliminat Apologetica din planurile de învățământ ale facultăților de teologie, întrucât disciplina era considerată periculoasă pentru ideologia comunistă. Regimul urmărea să-și legitimeze ideologia printr-o amplă propagandă militant-atee care a apelat la numeroase rezultate ale științei. În cadrul acestui demers, experiența religioasă a fost considerată obscurantistă, o realitate aparținând unei lumi retrograde și amăgite de religie, cea din urmă fiind considerată un adevărat opium al popoarelor. (†¦) Considerăm că prezentul manual de Apologetică ortodoxă reface o legătură firească, întreruptă de regimul comunist, între viața și mărturisirea de credință păstrată în Tradiție pe de o parte, și reflecția teologiei ortodoxe contemporane de partea cealaltă. Se întâlnesc, în felul acesta, vigoarea și inspirația tratatelor apologetice ale sfinților autori teologi și apologeți din primele veacuri, cu reflecția recentă a teologilor ortodocși, cu toate considerațiile acestora din urmă privind cultura, filosofia și științele lumii în intenția de a lumina spiritual toate realizările omenești, în efortul de a le pune în drumul devenirii spirituale”, precizează, în cuvântul-înainte, conf. dr. Adrian Lemeni, coordonatorul lucrării.

Autorii lucrării „Apologetica Ortodoxă” sunt: conf. dr. Adrian Lemeni, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. dr. Răzvan Ionescu, coordonatorul direcției „Teologie ortodoxă și știință” din cadrul Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris; diac. dr. Sorin Mihalache, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și dr. Cristinel Ioja, conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad. Manualul poate fi consultat în bibliotecile școlilor teologice din Patriarhia Română și poate fi cumpărat de la magazinele de carte bisericească.

Comentarii Facebook


Știri recente