Un mirean erudit și evlavios – Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu la 85 de ani –

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 85 de ani de viață ai Domnului Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu, miercuri, 20 februarie 2013:

La aniversarea celor 85 de ani de viață ai Domnului Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu, ne exprimăm aprecierea și recunoștința față de personalitatea sa marcantă în cadrul teologiei ortodoxe românești și în viața Bisericii noastre.

Profesor de teologie de peste trei decenii (din anul 1978), Domnul Profesor Emilian Popescu a influențat formarea teologică a unui număr impresionant de studenți, masteranzi și doctoranzi. Mulți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și o importantă parte a clerului ortodox din țară și din diaspora română, datorează Domnului Profesor Emilian Popescu pregătirea lor în domeniul Istoriei Bizantine.

Alături de alte personalități ale teologiei ortodoxe românești (Teodor M. Popescu, Alexandru Elian, Virgil Cândea etc.), Domnul Profesor Emilian Popescu reprezintă laicatul ortodox român erudit și evlavios. Prin cursurile, lucrările, studiile și articolele sale a promovat o teologie bazată pe rigoare intelectuală și informare temeinică. Opera sa științifică scoate în evidență istoria originilor poporului român, cultura și spiritualitatea unei populații daco-romane creștinate, începând mai ales cu ținutul Dobrogei.

În mod deosebit însă, Domnul Profesor Emilian Popescu s-a remarcat prin cercetarea și evidențierea documentelor care atestă apostolicitatea creștinismului românesc prin predica directă a Sfinților Apostoli Andrei și Filip pe teritoriul României de azi, cărora le datorăm, ca popor și Biserică, primirea Evangheliei lui Hristos chiar din secolul I.

Studiile sale multiple și temeinice au făcut ca Domnul Profesor Emilian Popescu să fie recunoscut drept un cercetător de excepție în domeniul istoriei, arheologiei și epigrafiei antice și creștine, precum și al spiritualității bizantine. De aceea, pentru ampla sa operă științifică și pentru multele sale merite în promovarea culturii și spiritualității românești, Academia Română l-a ales membru de onoare al ei în anul 2006.

Cu evlavie și responsabilitate, Domnul Profesor a răspuns cu promptitudine solicitărilor Patriarhiei Române de a coordona unele lucrări fundamentale pentru teologia ortodoxă românească actuală. Pe baza propunerilor sale și a regretatului Prof. Dr. Dan Slușanschi, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința de lucru din data de 23 ianuarie 2008, reînființarea Comisiei Părinți și Scriitori Bisericești (PSB). În prezent această comisie se numește Comisia Patristică, având în vedere faptul că editarea Colecției PSB este principala ei activitate. Domnul Profesor Emilian Popescu este vicepreședinte al Comisiei Patristice.

Ne alăturăm, cu bucurie și prețuire, tuturor celor care astăzi omagiază personalitatea Domnului Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu și ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i dăruiască în continuare multă putere de muncă și aceeași sfântă râvnă pentru slujirea Bisericii, a teologiei și spiritualității românești.

Întru mulți și fericiți ani, Domnule Profesor!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente