Un mesaj de unitate și speranță din partea Patriarhului Ecumenic

Cuvântul Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Președintele Sfântului și Marelui Sinod, la cina oferită de Excelența Sa Nikos Kotzias, Ministrul Afacerilor Externe a Republicii Elene în cinstea Preafericiților Întâistătători de Biserici Ortodoxe Autocefale (Chania, Creta, 16 Iunie 2016)

Preafericirile Voastre, sfințiți frați, Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe,

Excelența Voastră, Ministrul Afacerilor Externe,

Inițiativa amabilă a Excelenței Voastre de a oferi această cină oficială în cinstea Smereniei Noastre și a fraților Întâistătători de Sfinte Biserici Ortodoxe arată cinstea, dragostea și respectul nutrit de Republica Elenă ortodoxă și de dumneavoastră personal pentru Biserica Ortodoxă cea Una și Unită și persoanele care o alcătuiesc, care s-au întâlnit pe insula Creta pentru a întruni acest Sfânt și Mare Sinod.

Excelența Voastră manifestați în mod tangibil aceste sentimente care ne sunt familiare nouă tuturor prin exercitarea oficiului dumneavoastră de nivel înalt și plin de responsabilitate și prin tot ce ne-ați oferit. Ne aducem aminte, în special la această întrunire oficială, Excelența Voastră, de inițiativa pe care ați avut-o în organizarea Conferinței Internaționale de anul trecut din Atena care a abordat subiecte privind pluralismul religios și coexistența pașnică în Orientul Mijlociu și de asemenea de eforturile pentru o rezolvare pașnică a disputelor și a reconcilierii prin dialog, care reprezintă o abordare necesară în lumea de astăzi.

În mod cert, Ortodoxia întrupează marea speranță a lumii în mijlocul realității apocaliptice actuale a evenimentelor globale, o speranță pe care Sir Steven Runciman, celebrul bizantinolog, a lăudat-o profetic atunci când a afirmat că secolul 21 va fi secolul Ortodoxiei. Excelența Voastră, în calitate de profesor universitar și om de educație bogată, cunoașteți foarte bine că această profeție, în ciuda părutei exagerări, nu a fost afirmată accidental, ci constituie un produs de observație atentă și experiență personală a unui mare intelectual și persoană academică filo-ortodoxă. În plus, faptul că multe sfinte locuri ortodoxe – precum Sfântul Munte Athos, pe care Excelența Voastră l-ați vizitat de curând – atrag atenția universală, arată că lumea își îndreaptă atenția către Biserica Ortodoxă cu mari așteptări. Biserica Ortodoxă este arca tradiției creștine pure care oferă sprijin și consolare, pentru că Ortodoxia a reușit să păstreze până astăzi, în ciuda dezvoltărilor tehnologice și științifice rapide, experiența mistică și experiența comuniunii personale cu Dumnezeu personal, în ciuda evoluției tehnologice și științifice explozive.

Așadar, Sfântul și Marele Sinod, care urmează să înceapă, este de o mare importanță, pentru că va oferi posibilitatea exprimării unui glas unit al Ortodoxiei și va transmite un singur mesaj de dreaptă credință, adevărată speranță și reconciliere pașnică pentru lumea noastră care se află în conflict.

Excelența Voastră, dată fiind responsabilitatea pe care o aveți, vă aflați în postura de a cunoaște foarte bine problemele intense și intrigante cu care se confruntă frații Întâistătători și Bisericile Ortodoxe locale din cauza intoleranței și a fanatismului religios, în special vechea Patriarhie a Antiohiei și Întâistătătorul ei iubit, Patriarhul Ioan al Antiohiei. Totuși, această situație, din cauza schimbărilor istorice violente care au avut loc, nu este străină celorlalte Biserici surori, nici Bisericii Mame a Constantinopolului.

Totuși, Dumnezeu știe cum să aducă dulceață chiar și din amărăciune. În aceasta stă responsabilitatea noastră a tuturor Întâistătătorilor ortodocși. Este o responsabilitate care se ridică la efortul zilnic pentru slujire duhovnicească a „familiei de creștini” și a unității în Hristos.

Astfel, credem cu ardoare și ne rugăm ca Sfântul și Marele Sinod să contribuie în mod decisiv la această unitate și la promovarea mesajului Ortodoxiei în întreaga lume, de vreme ce Ortodoxia nu constituie o structură politică sau o credință filosofică, ci adevărul mântuitor revelat atât al vieții pământești cât și al celei veșnice.

Vă felicităm, Excelența Voastră, pentru că sunteți în serviciul poporului binecuvântat al Republicii Elene în această perioadă dificilă și vă mulțumim pentru această cină pe care o oferiți în cinstea noastră, dar, mai ales, pentru găzduirea acestui eveniment istoric al Sfântului și Marelui Sinod în Republica Elenă, în istorica, eroica și dătătoarea de sfinți marea insulă a Cretei, care este o parte de mult preț a jurisdicției Preasfântului Tron Apostolic al Patriarhiei Ecumenice.

Ridicând acest pahar, umplut cu dulcea mireasmă a pământului cretan, vă dorim Excelenței Voastre, Primului ministru al Republicii Elene, Excelenței Sale Alexis Tsipras, și membrilor Guvernului acestei țări sănătate, putere și călăuzire dumnezeiască, pentru ca în unitate și armonie să puteți contribui substanțial la rezolvarea acestei crize – credem noi – temporare, pentru acest popor creator, astfel ca ei să poată continua viața în pace, în respect reciproc a libertății și identității fiecărei persoane și tuturor semenilor care conviețuiesc pe pământ.

Vă mulțumim.

DSC_9524

Comentarii Facebook


Știri recente

Săptămâna în imagini: 20 – 26 mai 2024

Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt sărbătoriți cu mare evlavie în lumea ortodoxă, fiind considerați ocrotitorii creștinilor și ai Bisericii. Cu această ocazie, multe biserici din întreaga lume și-au sărbătorit hramul, una dintre ele fiind…