Trei biserici monument istoric din Arhiepiscopia Craiovei se află în proces de restaurare

Trei biserici monument istoric din Arhiepiscopia Craiovei au intrat de curând într-un amplu proces de consolidare şi restaurare: Ansamblul Monahal de la Jitianu, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” – Ungureni şi Biserica „Toţi Sfinţii” – Hagi Enuşi, ambele din Craiova.

Lucrările sunt susţinute prin finanţare europeană şi cuprind întreaga structură a sfintelor locaşe de închinare, de la restaurarea picturii, la consolidare şi înfrumuseţare, informează site-ul oficial al Mitropoliei Olteniei.

Cele trei locaşuri de închinare din Cetatea Băniei însumează un bogat tezaur de tradiţie, credinţă şi spiritualitate ortodoxă, fiind de asemenea între cele mai importante obiective istorice ale Olteniei.

Mănăstirea Jitianu

Mănăstirea Jitianu a adunat până astăzi peste şase secole de istorie şi tradiţie ortodoxă. Legenda spune că prima piatră, aşezată la temelia sfântului lăcaş, a fost pusă de domnitorul Mircea cel Bătrân, ca semn de mulţumire pentru biruinţa de la Rovine. Din alte surse reiese că cinstitul aşezământ ar fi fost construit în timpul boierilor Craioveşti (sec. XV-XVI), în scopul întregirii sistemului de fortificaţii care se consolidase în jurul Băniei.

Biserica „Sfântul Nicolae” – Ungureni

Biserica „Sfântul Nicolae” – Ungureni din Craiova a fost ctitorită de fraţii Alexe şi Constantin Becheanu, între anii 1774-1780, pe locul vechii bisericuţe din lemn. În timpul păstoririi la Râmnic a Sf. Ier. Calinic, biserica a fost restaurată şi înfrumuseţată „cu multe lucruri trebuincioase, prin ajutorul enoriaşilor şi al mai multor binefăcători, aflându-se dintre ctitori şi paharnicul Nicolae Kintescu“, potrivit pisaniei.

Biserica Hagi Enuşi

În ultimul rând, Biserica „Toţi Sfinţii” – Hagi Enuşi este una dintre puţinele lăcaşuri craiovene la care se mai păstrează vechea clopotniţă. Pe vechile ei cărţi de slujbă încă se mai pot descifra diverse fapte inedite din istoria Olteniei de odinioară, nume de preoţi sau călugări, care au slujit cu vrednicie la sfântul altar, sau numele daniilor făcute de către vechii moşieri pentru iertarea păcatelor.

În plină perioadă de ascensiune economică a Băniei, la hotarul din afara Târgului, negustorii olteni puneau temelie în anul 1758 la o frumoasă bisericuţă din zid închinată Tuturor Sfinţilor.

Din aceea parioadă se mai păstrează o parte a pomelnicului clerical alcătuit de vestitul cronicar Dionisie Elesiarhul, document foarte relevant pentru vechimea bisericii. Se pare că la început Biserica „Toţi Sfinţii“ din marginea Târgului Băniei a avut statutul de mănăstire, primii ei slujitori, menţionaţi în pomelnicul lui Dionisie, fiind ieromonahii Varlaam şi Rafail

Foto credit: Wikipedia

Comentarii Facebook


Știri recente