Tomos sinodal pentru canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mânăstirea Turnu

Tomos Sinodal de canonizare nr. 1/2016, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 2212 din 25 februarie 2016 şi făcut public astăzi, 28 septembrie 2016, în biserica Mănăstirii Sfântul Antim – Troianu, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”:

 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

Preaiubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini

din Patriarhia Română,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

 

Binecuvântat şi vrednic de toată lauda este a cinsti pomenirea celor ce s-au săvârşit întru sfinţenie, care au câştigat de la Dumnezeu îndrăznire datorită vieţii lor plină de evlavie şi de fapte bune. Preasfânta Treime a rânduit din veşnicie ca pe aceştia să-i învrednicească de asemănarea cu Dumnezeu, împărtăşindu-i de lumina harului Duhului Sfânt şi aşezându-i în Biserica celor întâi născuţi, în ceata sfinţilor. Despre ei Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune că întrucât au ascultat cuvântul Său, s-au făcut „prietenii Lui” (Ioan 15, 14). Pe aceşti sfinţi Biserica îi cinsteşte cu laude şi cu cântări, precum spune Prorocul David, de Dumnezeu insuflat: ,,Eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, şi foarte s-a întărit stăpânirea lor“ (Psalmul 138, 17). Cu adevărat sfinţii au împlinit cuvântul şi voia lui Dumnezeu, după cum citim iarăşi în Psalmi: „prin sfinţii de pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei”(Psalmul 15, 3).

Printre aceşti aleşi ai lui Dumnezeu se numără Cuvioşii Părinţi din sihăstriile Stânişoarei şi Turnului: Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu. Aceşti mari nevoitori şi iubitori de Dumnezeu din Mănăstirea Cozia, a vestitului Voievod Mircea cel Mare, după ce s-au dăruit cu totul vieţii pustniceşti şi au ajuns la desăvârşire, au primit de la Duhul Sfânt darul sfătuirii şi al călăuzirii sufletelor pe calea mântuirii. Fiind lucrători încercaţi ai rugăciunii inimii, ei au fost cinstiţi împreună cu marii isihaşti ai monahismului românesc, numiţi şi sihaştri. Astfel, ei au rămas în memoria vie a Bisericii, în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi a mirenilor, ca pilde de iubire jertfelnică, de înfrânare, de smerenie şi de iscusită povăţuire duhovnicească.

Smerenia Noastră, la propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la vieţuirea plăcută lui Dumnezeu a acestor fericiţi Sfinţi Cuvioşi Părinţi care au sfinţit şi împodobit pământul Olteniei, luând aminte la râvna lor vrednică de laudă pentru rugăciune şi apărarea dreptei credinţe, şi căutând folosul duhovnicesc al poporului dreptmăritor ce poartă numele lui Hristos, urmând Tradiţiei Sfinte a Bisericii Ortodoxe, pe temei canonic şi sinodal, chemând în ajutor Harul Preasfintei, celei de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,

HOTĂRÂM

Ca, de acum înainte şi în veci, Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara, cu zi de pomenire în 3 septembrie, şi Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire în 5 octombrie, să fie număraţi între sfinţii Bisericii şi să fie pomeniţi şi cinstiţi cu cântări de laudă în zilele lor de prăznuire.

Poruncim de asemenea, în Duhul Sfânt, ca vieţile, slujbele şi icoanele Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu să fie primite cu evlavie de preoţii, monahii şi credincioşii mireni ai Bisericii noastre.

Spre deplină statornicire a celor pe care le-am hotărât în mod sinodal şi canonic, întărim cu semnăturile noastre acest Tomos Sinodal de canonizare a Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, aducându-l la cunoştinţa clerului şi a tuturor dreptcredincioşilor Patriarhiei Române.

Acest Tomos Sinodal de canonizare se proclamă astăzi, 28 septembrie din anul mântuirii 2016, în biserica Sfintei Mănăstiri Antim, cartierul Troianu din Râmnicu Vâlcea, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” şi „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi !

Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

 D a n i e l

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 

Teofan

Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

 † Laurenţiu

Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

 † Andrei

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului

Irineu

Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei

Ioan

Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului

 † Petru

Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor

 

 

 

 

Iosif

Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale

 

 

 

 

Serafim

Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord

 

 

Nifon

Mitropolit onorific,

Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal

 

 

Teodosie

Arhiepiscopul Tomisului

 

 

Pimen

Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor

 

 

Irineu

Arhiepiscopul Alba Iuliei

 

 

Varsanufie

Arhiepiscopul Râmnicului

 

 

Ioachim

Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului

 

 

 

Calinic

Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului

 

 

 

Ciprian

Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei

 

 

Casian

Arhiepiscopul Dunării de Jos

 

 

Timotei

Arhiepiscopul Aradului

 

 

 

Nicolae

Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi

 

 

 

Justinian

Arhiepiscop onorific, Episcopul Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului

 

 

 

Corneliu

Episcopul Huşilor

 

 

 

Lucian

Episcopul Caransebeşului

 

 

 

Sofronie

Episcopul Ortodox Român al Oradiei

 

 

 

Nicodim

Episcopul Severinului şi Strehaiei

 

 

Vincenţiu

Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

 

 

Andrei

Episcopul Covasnei şi Harghitei

 

 

Galaction

Episcopul Alexandriei şi Teleormanului

 

 

Ambrozie

Episcopul Giurgiului

 

 

Sebastian

Episcopul Slatinei şi Romanaţilor

 

 

Visarion

Episcopul Tulcii

 

 

Petroniu

Episcopul Sălajului

 

 

Gurie

Episcopul Devei şi Hunedoarei

 

 

Daniil

Episcop-locţiitor (administrator) al Episcopiei Daciei Felix (Serbia)

 

 

Siluan

Episcopul Ortodox Român din Ungaria

 

 

Siluan

Episcopul Ortodox Român al Italiei

 

 

Timotei

Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei

 

 

Macarie

Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord

 

 

Mihail

Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande

 

 

Varlaam Ploieşteanul

Episcop-vicar patriarhal

 

 

Ieronim Sinaitul

Episcop-vicar patriarhal

 

 

Timotei Prahoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

 

 

Calinic Botoşăneanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor

 

 

Ilarion Făgărăşanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului

 

 

Vasile Someşeanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului

 

 

Paisie Lugojeanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei

 

 

Antonie de Orhei

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului

 

Marc Nemţeanul,

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale

 

Sofian Braşoveanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului

 

 

Emilian Lovişteanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

 

 

Ioan Casian de Vicina

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi

 

 

Iustin Sigheteanul

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

 

 

Ignatie Mureşeanul

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei

 

Comentarii Facebook


Știri recente