Teologia Ortodoxă în dialog – evocări, analize, perspective

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a apărut, recent, volumul Teologia Ortodoxă în dialog – evocări, analize, perspective. Volumul este dedicat părintelui profesor doctor Viorel Ioniţă la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cartea cuprinde trei capitole:

  1. Cuvinte de omagiere şi preţuire;
  2. Viaţa şi gândirea teologică a pr. prof. dr. Viorel Ioniţă;
  3. Istorie, teologie şi dialog intercreştin: poziţii, analize, perspective.

Cuvântul înainte este semnat de Patriarhul României.

Dascăl de vocaţie, Părintele loniţă s-a remarcat îndeosebi prin erudiţia prele­gerilor sale, prin înţelegerea în profunzime a istoriei Bisericii, prin subtilitatea inter­pretării şi prin darul de a oferi noi perspective asupra evenimentelor. Exigent, dar echilibrat şi înzestrat cu mult tact pedagogic, sobru, dar nu distant, profesorul universitar Viorel loniţă a fost iubit şi respectat de multe serii de studenţi. Înzes­trat cu harisma motivării tinerilor teologi spre studiu şi reflecţie teologică profun­dă, Părintele loniţă a desăvârşit formarea multor generaţii de preoţi, dar şi a unei întregi generaţii de istorici cărora le-a insuflat pasiune pentru cercetarea ştiinţifică, tuturor oferindu-le îndrumarea sa avizată şi stimulatoare (…) Volumul de faţă, a cărui apariţie o binecuvântăm, este expresia respectului şi recunoştinţei colaboratorilor şi ucenicilor Părintelui Profesor şi a preţuirii multora dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Cu prilejul omagierii Părintelui Profesor Viorel loniţă la împlinirea a 70 de ani de viaţă, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să-l binecuvinteze şi să-l ocrotească, împre­ună cu întreaga familie a Preacucerniciei Sale. Totodată, felicităm pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestui volum omagial, precizează Preafericirea Sa.

Coordonatorii volumului au fost: pr. prof. dr. Daniel Benga şi pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu.

***

Părintele Viorel Ioniţă s-a născut în data de 18 octombrie 1945, în comuna Ţânţari (Dumbrăviţa), jude­ţul Braşov, în apropiere de localitatea Vlădeni.

 

Comentarii Facebook


Știri recente