Te Deum cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

La Catedrala Patriarhală din București, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a ierarhilor membrii a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reprezentaților bisericilor și cultelor din țară, autorităților centrale și locale, precum și a numeroși credincioși, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal a oficiat astăzi, 22 iulie, slujba Te Deum-ului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu ocazia împlinirii Patriarhului României a 60 de ani de viață.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului a adresat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, un mesaj frățesc și a oferit Preafericirii Sale o icoană cu chipul Sfintei Treimi, în numele tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de mulțumire: „În această zi am mulțumit lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru darurile pe care le dăruiește fiecărui om și pentru ajutor dat de Dumnezeu, de Sfânta Treime, pentru ca darurile să poată fi cultivate și să devină roditoare. Nu pentru cel care l-a primit, ci pentru toți cei care se împărtășesc din ele ca dintr-un dar al lui Dumnezeu multiplu. Mulțumim Înaltpreasfințitului Mitropolit Laurențiu al Ardealului pentru cuvântul cald și frățesc pe care l-a rostit în numele întregului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și pentru această icoană a Preasfintei Treimi care este modelul suprem al comuniunii veșnice de viață și iubire și în același timp este izvorul vieții Bisericii, pentru că orice intră în Biserică pentru a deveni membru viu al Bisericii se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh […] Mulțumim tuturor părinților duhovnicești care ne-au învățat importanța rugăciunii, pocăinței și importanța împărtășirii bucuriei cu cei din jur. Avem în vedere pe toți preoții care au contribuit la formarea noastră duhovnicească și la îndrumarea noastră, începând cu preotul de la parohie, cu părinții din mănăstiri, mai ales din Mănăstirea Sihăstria unde părintele Cleopa Ilie ne-a fost naș de botez în ziua călugăriei, la 6 august 1987. De asemenea, mulțumim tuturor profesorilor care au contribuit la formarea noastră intelectuală […] În mod deosebit, mulțumim în această zi membrilor Sfântului Sinod cu care împreună săvârșim o lucrare mare și responsabilă în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, aceea de a păstori Biserica lui Hristos din poporul român. De asemenea, mulțumim tuturor autorităților centrale și locale care în anii de slujire arhierească ne-au ajutat ca împreună să slujim poporul nostru, să ridică altare noi ca izvoare de viață și speranță pentru poporul român, să arătăm că folosim libertatea noastră nu spre a ne depărta de Dumnezeu, ci spre a ne apropia de Dumnezeu. Mulțumim celor care ne ajută în lucrarea de edificare a bisericilor, de ajutorare a comunităților din țară și străinătate […] Mai mulțumim colaboratorilor de la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, căci Patriarhul este și Arhiepiscop al Bucureștilor, și tuturor colaboratorilor de la Centrul Patriarhal, din Administrația Patriarhală și în mod deosebit din Cancelaria Sfântului Sinod. Mulțumim tuturor celor care au contribuit ca această zi binecuvântată să fie o zi de bucurie și de frumusețe spirituală, părinților slujitori de la Catedrala Patriarhală care au împodobit cu podoabe noi această biserică și mulțumim tuturor celor care ne-au oferit daruri și ne-au transmis felicitări. Mulțumim dumneavoastră tuturor celor care ați binevoit să participați aici la acest moment care nu este doar unul personal, ci este al Bisericii noastre întregi, deoarece un ierarh nu-și mai aparține sieși, ci este legat de Biserică, slujind Biserica și încercând să împlinească voia lui Hristos, Capul Bisericii. Dorim să mulțumim, de asemenea, ostenitorilor de la Centrul de Presă BASILICA, Radioului TRINITAS, postului de Televiziune TRINITAS, Agenției de Știri BASILICA, Biroului de Presă și tuturor celor care în cooperare cu alte mijloace media au făcut ca bucuria Bisericii noastre să fie o bucurie transmisă și celor care sunt departe”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal și Secretar al Sfântului Sinod a dat citire Actului Aniversar al Permanenței Consiliului Național Bisericesc și al Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, tipărit pe pergament, și a oferit Patriarhului României o cârjă arhierească, semnul văzut al învestirii de către Dumnezeu cu puterea de a conduce Biserica Ortodoxă Română: „La Cancelaria Sfântului Sinod s-a redactat un Act Aniversar scris pe pergament, tocmai pentru a înscrie în șirul evenimentelor importante acest moment deosebit din viața Preafericitului Părintelui nostru Patriarh Daniel”, a spus Preasfinția Sa.

Totodată, Înaltpreasfințitul Pavlos, Mitropolit de Drama și Exarh al Macedoniei a transmis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un mesaj din partea Bisericii Ortodoxe a Eladei: „Dăm slavă lui Dumnezeu cel în Treime închinat că a dăruit Bisericii Ortodoxe Române un Întâistătător dinamic ca să slujească și să activeze cu toată puterea sa în ceea ce Biserica are de trebuință, după o perioadă destul de mare de persecuție a credinței, pentru reînvierea și renașterea spirituală a poporului român, dar și pentru organizarea administrativă și gospodărească a lui. Știm că V-ați născut în ziua de pomenire a Sfântului Prooroc Ilie și harul Sfântului Duh V-a dăruit râvna Sfântului Proroc Ilie. În acești câțiva ani de când sunteți Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române au arătat tuturor jertfa și lucrarea pe care Preafericirea Voastră le depuneți pentru propășirea Bisericii pe care o conduceți. De aceea, ați câștigat admirația, prețuirea și dragostea poporului român și sunteți cel dintâi în inima românilor. Dar, trebuie să mai spunem că această bucurie a poporului român a trecut granițele țării dumneavoastră și întreaga Biserică Ortodoxă de pretutindeni se bucură că în rândurile Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori se află o personalitate atât de dinamică, foarte bine pregătită din punct de vedere teologic și capabilă să conducă în vremuri grele Biserica”.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Pavlos a oferit Preafericitului Părinte Daniel un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul și icoana cu chipului Sfântului Cuvios Gheorghe: „Am dori să lăsăm o dovadă a prețuirii noastre cu prilejul venirii aici, de aceea și darul nostru are o semnificație duhovnicească, de vreme ce sunteți conducătorul spiritual al poporului român și unul din Patriarhii importanți ai Bisericii Ortodoxe Răsăritene. Avem bucuria să vă oferim un fragment din sfintele moaște al Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul, care a adormit întru Domnul la Drama în 1909, un sfânt foarte popular în Grecia de vreme ce el s-a născut în nordul Pontului Euxin și a trăit în Georgia. Acolo a devenit cleric și în perioada de ateism l-a mărturisit pe Hristos și împreună cu alți mărturisitori ai credinței au ajuns să fie persecutați pentru credință. Însă, prin mijlocirea Macii Domnului a fost salvat și în 1909 a ajuns în Grecia, s-a stabilit în orașul Drama și a întemeiat Mănăstirea Înălțării Domnului. A fost un mare părinte spiritual al întregii regiuni Drama, a făcut foarte multe minuni în viața oamenilor, Dumnezeu l-a înzestrat cu darul înainte-vederii și i-a îndrumat pe mulți credincioși spre pocăință și spre Hristos. După trecerea la Domnul, nu a încetat ca să lucreze în viața oamenilor. Vă oferim, așadar, acest fragment din moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe cu actul de autentificare a sfintelor moaște, precum și icoana Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul cu urarea ca prin rugăciunile Sfântului Cuvios Gheorghe Dumnezeu să Vă întărească că să îndrumați și să conduceți spre Hristos cât mai mulți credincioși”.

Comentarii Facebook


Știri recente