Tâlharul care a furat Raiul

Sinaxarul din Sfânta și Marea Vineri anunță că, alături de Sfintele și mântuitoarele și înfricoșătoarele Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, ‘se mai face încă pomenire de mărturisirea mântuitoare făcută pe cruce de tâlharul cel recunoscător, care a fost răstignit împreună cu El’.

Vorbind despre cele petrecute în Sfânta și Marea Vineri, Fericitul Augustin avea să descrie următoarea imagine: ‘Văd pe Golgota răstigniți trei oameni. Unul Care mântuiește, Iisus Hristos Mântuitorul, altul care primește mântuirea, tâlharul din dreapta, și al treilea, care prin atitudinea sa împietrită și-a pierdut mântuirea’.

Sfântul Efrem Sirul despre Pătimirile Domnului

În Comentariul la Evanghelie (Diatessaron), Sfântul Efrem Sirul tratează ‘Pătimirea (XX, 14-39)’, vorbind și despre cei doi tâlhari răstigniți de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului, pe Golgota.

Dialogul Mântuitorului cu cei doi tâlhari este prezentat de evangheliști începând de la cuvintele: ‘Iar când L-au răstignit, au ridicat împreună cu El pe alți doi făcători de rele, ca să se împlinească proorocia: cu cei fără de lege a fost socotit (Mc. 15, 27-28; Lc. 23, 33; Is. 53, 12)’ (Sf. Efrem Sirianul, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii și Învierii, Ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 80). Evanghelistul Luca arată că ‘unul dintre făcătorii de rele răstigniți Îl hulea, zicând: Nu ești Tu Hristosul? Mântuiește-Te pe Tine Însuți și pe noi’ (Lc. 23, 39). Cuviosul Efrem explică aceste versete: ‘Și totuși, Domnul nu l-a dat jos de pe cruce, în ciuda cererii sale, ca să înalțe pe cel ce era de-a dreapta Crucii Sale și care a crezut în Cel răstignit; căci I-ar fi fost ușor printr-o minune să cucerească pe oricare ca ucenic. Dar s-a făcut o minune încă și mai înaltă întrucât l-a silit să I se închine pe disprețuitorul adevărului’.

Iuda Iscarioteanul, între cei căzuți, tâlharul mărturisitor, între cei mântuiți

Dacă Iuda Iscarioteanul, unul dintre apostolii slujitori ai binelui, a căzut și a vândut pe Mântuitorul, acum un făcător de rele, slujitor al răului, urma Binelui suprem: ‘Satana, smulgând dreptății pe unul din ucenicii Domnului, Acesta S-a întrecut cu el și i-a smuls unul din ucenicii săi, ca pe cel pe care fărădelegile sale îl siliseră să urce pe cruce, Domnul să-l poată face răstignit de bunăvoie prin credință. Așa cum Satana a făcut din Iuda un lepădat și a căzut de bunăvoie, deși fusese ales de har, și i-a gătit funie în loc de tron, tot așa Domnul a gătit tâlharului grădina desfătărilor în locul crucii’.

Pomenește-mă, Doamne…

Tâlharul cel aflat de-a dreapta Crucii Îi aduce Mântuitorului primul pomelnic cunoscut: ‘Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta’ (Lc. 23, 42), iar răsplata a primit-o îndată. Sfântul Efrem Sirul arată că ‘Domnul nostru a văzut că el avea mai multă credință decât mulți și nu se îngrijea de suferința sa, ci de iertarea păcatelor; și de aceea l-a înălțat mai presus de mulți. Fiindcă nu ceruse numaidecât o răsplată pentru credința sa, fiindcă în ochii săi tâlharul era ticălos și rău, Domnul nostru a grăbit venirea darurilor Sale și a făcut o făgăduință cu împlinire grabnică: Astăzi, iar nu la sfârșitul lumii’. Pentru că a cerut cele de trebuință sufletului, tâlharul avea să primească o comoară neprețuită: ‘Și-a arătat astfel bogăția milei Sale, căci, din clipa în care tâlharul i-a dat credința lui, l-a și răsplătit; i-a dat în dar daruri nemăsurate, a revărsat peste el comorile Lui, l-a dus de îndată în grădina Sa și, ducându-l acolo, l-a așezat peste comorile Lui’: ‘Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în rai’ (Lc. 23, 43).

Un drept a căzut și a închis raiul, un păcătos s-a ridicat și l-a deschis

Sfântul Efrem Sirul arată că, dacă raiul a fost închis de Adam, un drept care a devenit păcătos, acum un păcătos devenit drept intra pentru prima dată în rai: ‘Așadar, un tâlhar a deschis raiul, iar nu un drept. Acesta fusese închis de Adam, mai întâi drept, apoi păcătos; și tot un păcătos, căit, dar biruitor, l-a deschis din nou’.

Dacă iudeii, în fața pretoriului, au ales să elibereze un tâlhar, pe Baraba, după cum era obiceiul de Paști, osândind pe Mântuitorul, acum Domnul alegea un tâlhar și lepăda El pe cei ce L-au răstignit: ‘Iudeii alegând un tâlhar și lepădându-se de Domnul, Acesta a ales un tâlhar și i-a lepădat pe ei’.

Sfântul Efrem Sirul arată chiar că, prin pocăința sa, tâlharul cel drept primește haina cea nouă a Botezului: ‘Prin taina apei și a sângelui țâșnite din coasta Domnului tâlharul a primit stropirea care i-a adus iertarea păcatelor’.

‘Imnele Răstignirii’

Sfântul Efrem închină și câteva versuri din ‘Imnele Răstignirii’ (8, 8-9): ‘Fericit ești și tu, tâlharule! Mt. 27, 38 Căci în moartea ta te-a întâmpinat Viața. Ai fost prăvălit, ca să fii aruncat dintr-un râu în altul, dar Domnul nostru te-a luat și te-a așezat în Eden. Limba noastră nu poate vorbi despre tine cu vrednicie. Fiindcă Iuda L-a vândut cu viclenie pe Domnul, Simon L-a tăgăduit și ucenicii au fugit și s-au ascuns; tu însă L-ai vestit. În chip simbolic a fost răstignit între tâlhari, căci unul L-a ocărât, iar celălalt L-a mărturisit, simbol care vestește că astăzi poporul Israel Îl batjocorește. dar neamurile păgâne Îl mărturisesc. În tăcere L-a disprețuit tăgăduitorul, simbolul lor, căci iată sunt disprețuiți în lume. Iar tâlharului celui credincios i-a făcut parte de cinste prin cuvântul Său, și iată că următorii săi sunt cinstiți’.

‘Cea mai întâi floare răsărită din Crucea lui Hristos a fost sufletul tâlharului’

Părintele Cleopa amintea, în scrierile sale ‘Despre rugăciune’, cuvintele Sfântului Efrem, arătând că ‘face artă mare în cuvânt: ‘Văzut-ai rugăciune tâlhărească? Văzut-ai tâlhar înțelept? A știut să fure mult în viața lui! Dar, având credință în inimă, a știut să fure cu limba raiul’. Adică: ‘Tâlharule! Ai furat, ai spart, ai făcut ucideri, răutăți; dar acum cu credința ta din inimă ai știut să furi cu limba raiul’. Și zice la urmă acest cuvânt așa: ‘O! Tâlharule, și al raiului tâlharule! Ai furat toate, dar ai furat și raiul cu limba. O! Tâlharule și al raiului tâlharule! O! Floare timpurie a lui Hristos, Căruia I se cuvine slavă!’. Adică cea mai întâi floare răsărită din Crucea lui Hristos a fost sufletul tâlharului’.

Despre tâlhar în rugăciunile Bisericii

În cadrul Sfintei Liturghii, preotul rostește un tropar care rezumă învățătura ortodoxă despre Învierea Domnului: ‘În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le Cel ce ești necuprins’.

Heruvicul ce se cântă la Sfânta Liturghie săvârșită în Joia Mare este rugăciunea rostită înaintea împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului și amintește despre mărturisirea tâlharului: ‘Cinei Tale celei de taină astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strig Ție: Pomenește-mă, Doamne, întru împărăția Ta’.

Troparul Învierii cântat pe glasul al VII-lea amintește de același tâlhar: ‘Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tâlharului raiul; plângerea mironosițelor o ai schimbat și Apostolilor a propovădui le-ai poruncit. Că ai înviat, Hristoase Dumnezeule, dăruind lumii mare milă’.

În cadrul Utreniei din Duminica Slăbănogului (a IV-a după Sfintele Paști), ultima stihiră de la Laude preamărește: ‘Iudeii în mormânt au zăvorât viața, iar tâlharul a deschis cu limba raiul, strigând și grăind: Cel ce cu mine și pentru mine a fost răstignit, împreună cu mine a fost pironit pe lemn și S-a arătat mie șezând pe scaun împreună cu Tatăl. Că Acesta este Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce are mare milă’. (Articol publicat în „Ziarul Lumina”, Ediția din data de 22 aprilie 2011)

Comentarii Facebook


Știri recente