Suntem invitați să cinăm la masa Împărăției

În Săptămâna Mare retrăim în chip spiritual drumul pe care Mântuitorul L-a parcurs spre Patimile și Învierea Sa. Joia Mare, prin evenimentele relatate de Sfintele Evanghelii citite la slujbele speciale din această zi, ocupă un loc deosebit în viața duhovnicească a fiecărui credincios. Despre însemnătatea teologică și duhovnicească, specificul liturgic, comemorarea și actualizarea evenimentelor din Joia Mare ne-a vorbit Înalt Preasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Înalt Preasfinția Voastră, ce ne readuc în memorie lecturile evanghelice din Joia Mare?

În Joia Mare comemorăm Cina cea de Taină la care a participat Mântuitorul cu ucenicii Săi, spălarea picioarelor, rugăciunea Mântuitorului și prinderea Lui în Grădina Ghetsimani, precum și judecarea Lui în fața Sinedriului cu mărturii mincinoase. Aceste evenimente sunt cuprinse și relatate prima dată în Evanghelia de la Luca, citită la Denia Joii celei Mari, slujbă oficiată miercuri seara. La Cina cea de Taină, Mântuitorul a instituit Sfânta Liturghie. Cina cea de Taină a fost o cină prepascală, organizată după tiparul iudaic și în același timp a fost una specială, pentru că Mântuitorul a dorit să stea la masă cu ucenicii Săi înainte de Patima Sa. Acolo a instituit Euharistia și l-a deconspirat pe trădător, pe Iuda. Acesta a plecat de la Cină, fiind primul care s-a lipsit de slujba comuniunii pe care a întemeiat-o Hristos.

Ce acte săvârșite la Cina cea de Taină s-au păstrat în Liturghia de azi?

La Cina cea de Taină, Mântuitorul a săvârșit câteva acte pe care noi le avem păstrate la Sfânta Liturghie până astăzi: a luat pâinea, a luat paharul, a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl, le-a binecuvântat și le-a dat ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați†¦ Beți dintru acesta toți†¦” Mai întâi, Hristos a ales și a predestinat materia de jertfă, pâinea și vinul. Mulțumirea adusă Tatălui este păstrată în marea rugăciune euharistică din cadrul Sfântei Liturghii. Binecuvântarea pâinii și a vinului reprezintă epicleza euharistică, iar frângerea și împărțirea pâinii și a paharului sunt cuprinse în Sfânta Împărtășanie.

Până astăzi, în unele locuri din țară, în special la mănăstiri, se păstrează o rânduială a spălării picioarelor. Mântuitorul a făcut acest act ca un semn de supremă și pilduitoare smerenie.

Ce bogăție spirituală au Evangheliile și textele liturgice din Joia Mare?

Evenimentele comemorate și actualizate în Joia Mare sunt cuprinse în Evanghelia de la Luca, citită la Denia de miercuri seara, și cea de la Matei, citită la Sfânta Liturghie. Relatările sunt continuate în cele 12 Evanghelii de la Denia Sfintelor Pătimiri de Joi seara. Este foarte important să medităm asupra textului de la Sf. Evanghelist Luca, de la Denia din Joia Mare, în care Mântuitorul se prezintă ucenicilor și nouă ca Slujitorul tuturor și Răscumpărătorul omenirii căzute. În Evanghelia de la Sfânta Liturghie ne este descoperit caracterul eshatologic al Mesei Euharistice, instituite în Joia Mare, și al lucrării Sfinților Apostoli. „Și Eu vă rânduiesc vouă Împărăție, precum Mi-a rânduit Mie Tatăl, ca să mâncați și să beți la masa Mea în Împărăția Mea și să ședeți pe scaune judecând cele 12 seminții ale lui Israel”, le-a spus Mântuitorul ucenicilor Săi.

Rugăciunea Mântuitorului din Grădina Ghetsimani este de o frumusețe extraordinară, în care vedem lupta dintre firea umană și cea dumnezeiască a lui Hristos, exprimată prin cuvintele relatate de Sf. Luca: „Părinte, de voiești, treacă de la Mine paharul acesta. Dar nu după voia Mea, ci voia Ta să se facă”.

Toate cântările de la Denia Joii celei Mari ne actualizează ceea ce Evangheliile ne prezintă. Troparele de la Denie precum „Când slăviții ucenici la spălarea cinei s-au luminat…” sau stihiri precum „Adună-se soborul iudeilor ca să dea lui Pilat pe Ziditorul și Făcătorul tuturor…”, sau „Astăzi își ascunde Iuda fața cea iubitoare de săraci și își descoperă chipul lăcomiei…” ne determină să participăm duhovnicește la toate actele premergătoare Pătimirii Mântuitorului Hristos. Întreaga slujbă conține imne sfinte închinate fiecărui moment relatat de Sfintele Evanghelii și ne îndeamnă să participăm trup și suflet la ceea ce s-a săvârșit atunci. „Nimeni să nu fie necunoscător de cina Stăpânului, o, credincioșilor! Nimeni să nu vină acum la masă cu vicleșug, ca Iuda!”, ne îndeamnă o stihiră de la Denia Joii celei Mari.

Ce specific liturgic are Joia Mare?

Liturghia oficiată în Joia Mare este cea a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia. Această Liturghie a fost cea mai des folosită în cult. A concurat cu ea Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur și a dominat-o, datorită lungimii celei dintâi. Canonul euharistic al Liturghiei Sf. Vasile cel Mare este mult mai amplu și de aceea se oficiază de 10 ori pe an, în special în Postul Mare.

În cadrul acestei Liturghii se sfințesc Sfintele Taine, adică Sfânta Euharistie, pentru împărtășirea grabnică din tot timpul anului. Se scoate un Agneț corespunzător nevoilor pastorale din timpul anului. Acesta se așază pe Sfântul Disc, lângă Agnețul scos pentru Liturghia din Joia Mare, se sfințesc împreună, iar înainte de Împărtășanie, Sfântul Trup pregătit pentru tot timpul anului se îmbibă în Sfântul Sânge. Se păstrează, cu coaja în jos, pe un disc anume, până în Marțea Paștilor, când printr-o lucrare specială se taie și se usucă la o sursă lentă de căldură, pe colțul Sfântului Antimis. În timpul Utreniei se usucă și vor fi păstrate în Sfântul Chivot, în vase speciale, pentru Împărtășania din timpul anului.

La anumite perioade, Bisericile autocefale sfințesc, în această zi, Sfântul și Marele Mir. Care este legătura între această zi deosebită și acest act de sfințire?

Când este nevoie, și nu în fiecare an, ci atunci când se constată că pentru un an de zile nu mai există Sfântul Mir necesar bisericilor, se pregătește din timp Sfântul și Marele Mir. Este o perioadă de aproape o săptămână dedicată acestei pregătiri. Sunt pregătite materia de bază și cele 40 de ingrediente care simbolizează mulțimea darurilor Duhului Sfânt. Untdelemnul de măsline și vinul curat, vechi de câțiva ani sunt principalele materii. Sfântul Mir se sfințește în Joia Mare pentru că Mântuitorul a instituit Sfânta Liturghie tocmai în Joia Mare și a fost desăvârșită prin Învierea Sa și pusă în act, devenită realitate după Pogorârea Sfântului Duh, adică după întemeierea Bisericii. De aceea Sfântul Mir este pregătit acum, în legătură cu Sfânta Liturghie. (Interviu publicat în Ziarul Lumina din data de 2 mai 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente