Sunetul clopoțelului îndeamnă la rugăciune și adâncă tăcere

În cadrul Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite, în două momente distincte, unice în cadrul cultului creștin ortodox, se folosește un clopoțel. Primul moment este la starea a treia din Catisma a optsprezecea a Psaltirii ce se citește în cadrul acestei Sfinte Liturghii. Când citețul ajunge la versetul: „Închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui†¦”, pe care îl citește mai rar și cu glas mai ridicat, în Sfântul Altar se sună din clopoțel, iar „credincioșii își pleacă genunchii, cu mare umilință”, este menționat în Liturghier. În acest timp, preotul ridică Sfântul Disc (pe care se află Dumnezeieștile Taine) de pe Sfânta Masă în dreptul frunții și merge la Proscomidiar, ocolind Sfânta Masă pe dreapta. Diaconul sau paraclisierul merg înainte cu lumânarea aprinsă și cu cădelnița, tămâind. În biserică se face liniște, credincioșii se roagă, iar la strană nu se mai rostește nimic, se aude doar cădelnița. Când preotul ajunge cu Sfintele Taine la Proscomidiar, se sună iarăși clopoțelul, credincioșii se ridică, iar citețul urmează mai departe citirea stării a treia a catismei: „†¦Scoală-Te, Doamne†¦”

Al doilea moment din cadrul Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite când se folosește clopoțelul este la Vohodul Mare. După ce clopoțelul sună, paraclisierul iese cu lumânarea aprinsă din altar, urmat de diacon, care are pe umeri Acoperământul cel Mare (Aerul), cu fața întoarsă spre Sfintele Daruri, tămâind adeseori. Preotul iese ultimul, având în mâna dreaptă Sfântul Disc, tot în dreptul frunții, iar Sfântul Potir, cu vinul, îl ține în mâna stângă, în dreptul pieptului. „În această vreme, strana încetează cântarea, iar credincioșii stau plecați la pământ, în adâncă tăcere”, este scris în Liturghier. Ajungând în mijlocul bisericii, preotul se oprește puțin cu fața spre apus și binecuvântează pe credincioși cu Sfântul Disc, fără să zică ceva. Se întoarce apoi cu Sfintele Taine în altar. După aceea, sună clopoțelul, iar credincioșii se ridică, și strana începe cântarea: „Cu credință și cu dragoste†¦”

Cele două momente preotul le săvârșește fără a zice ceva. Această regulă accentuează caracterul pragmatic al acestor acțiuni, pentru că toate rugăciunile euharistice au fost rostite la Liturghia de duminică, spune părintele Alexander Schmemann. Cel mai solemn moment al întregii slujbe este ducerea Sfintelor Daruri la Altar. La Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite nu este punere înainte, adică proscomidie, nici jertfă, nici prefacere euharistică, nici sfințire, ci taina prezenței lui Hristos în Biserică este revelată și manifestată, explică părintele Alexander Schmemann. (Articol realizat de diac. George Aniculoaie și publicat în „Ziarul Lumina” din data de 26 aprilie)

Comentarii Facebook


Știri recente