Străfulgerări ale luminii pascale în Liturghia Darurilor înainte sfințite

Deși ne aflăm la începutul Postului Mare, într-o perioadă de pocăință și sobrietate, în slujbele Bisericii se întrezăresc mici străfulgerări ale luminii pascale care aduc bucurie și speranță. Chiar dacă Mirele este luat de la noi, El Își trimite lumina Sa în fiecare zi pentru a ne călăuzi în urcușul nostru pe calea postului spre Înviere. Un astfel de moment se găsește în Liturghia Darurilor înainte sfințite, aproape de finalul Vecerniei și începutul Liturghiei, când, în timpul citirilor din Vechiul Testament (paremii), preotul se întoarce cu fața către credincioși ținând în mână cădelnița și o lumânare aprinsă, pe care o înalță și binecuvântează adunarea prosternată, cântând cu glas ridicat: „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. Acest moment din Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul a mai fost numit de liturgiști „slujba luminii”, nu doar pentru solemnitatea deosebită a actului liturgic, ci mai ales pentru semnificațiile foarte adânci ale acestuia. Mai mult decât cântarea „Lumină lină”, intonată cu câteva clipe mai înainte în aceeași slujbă, această exclamație a preotului sugerează fulgerarea luminii Învierii. Ieromonahul Makarios Simonopetritul arată că apariția neașteptată a luminii, însoțită de aceste cuvinte ale preotului, care îi afirmă semnificația hristologică și pascală, reprezintă pentru credincioșii afundați în întunericul „pregătirii” o scurtă anticipare a luminii, ce va străluci la privegherea pascală și le dă asigurarea că acesta este scopul spre care tinde întregul lor efort ascetic. „Lumina lui Hristos” vestită scurt în Liturghia Darurilor înainte sfințite e, așadar, și lumina călăuzitoare a celor care se pregătesc pentru experiența fundamentală a vieții duhovnicești în acest Post al Sfintelor Paști. (Articol publicat în Ziarul Lumina din data de 22 martie 2013)

Comentarii Facebook


Știri recente