Societatea civilă creștină salută protocolul încheiat între Ministerul Educației Naționale și Patriarhia Română

Comunicat publicat în Ziarul Lumina, Ediția din 5 iunie 2014:

București, 4 iunie 2014 – Coaliția pentru Familie și Constituție (www.coalitiapentrufamilie.ro), for al societății civile, constituit din peste 30 de asociații și fundații, sprijină protocolul încheiat între Ministerul Educației Naționale, Patriarhia Română și Secretariatul de Stat pentru Culte privind educația religioasă în școli. Ju­ris­pru­dența CEDO în materia auto­nomiei cultelor, cu aplicare la statutul personalului de cult în școli, este astfel pusă în aplicare, în sfârșit, și în Romania.

În calitate de părinți preocu­pați de viitorul copiilor noștri, salutăm acest demers care are temei legal și democratic în prevederile Constituției Ro­mâniei, ale Codului Civil și ale Legii Educației Naționale, conform cărora libertatea credin­țelor religioase și dreptul la învățământul religios sunt ga­rantate, iar părinții au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor lor, ca principali beneficiari ai procesului de învățământ.

Creșterea calității actului de învățământ, inclusiv a predării orei de religie, este o preocupare permanentă pentru noi ca părinți și considerăm că o strânsă colaborare între Ministerul Educației Naționale și Biserică este singura cale prin care acest deziderat își poate găsi împlinirea.

Dorim ca profesorii de religie ortodoxă să reprezinte pe deplin învățătura Bisericii Ortodoxe Române și să păstreze permanent legătura cu aceasta, pentru a le asigura copiilor transmiterea învățăturii de credință pe care noi, formați în timpul regimului comunist, nu am dobândit-o în cadrul școlii. Suntem favorabili ca și celelalte culte și denominațiuni să semneze cu instituțiile abilitate protocoale asemănătoare, care vor duce la un învățământ religios de calitate.

Ne dorim ca profesorii de religie să aibă pregătirea teologică necesară predării acestei discipline importante, care contribuie major la formarea intelectuală, morală, emoțională și socială a copiilor noștri, tocmai pentru a fi eliminate erorile din procesul de predare.

Considerăm că numai cooperarea între Stat și Biserică poate asigura menținerea tradiției, a păcii sociale și a identității noastre în țara europeană cu unul dintre cele mai ridicate procente de oameni credincioși din Europa, conform statisticilor.

Membrii și susținătorii Coaliției pentru Familie și Constituție doresc să asigure Ministerul Educației Naționale că protestele izolate provenite din societatea civilă, legate de încheierea acestui protocol cu Patriarhia Română, indiferent cât ar fi de vocale, reprezintă doar opinia unei minorități antireligioase, angajată într-o luptă declarată, nedemocratică, pentru marginalizarea a tot ce ține de spiritualitate în spațiul public, și care dorește în special minimalizarea rolului pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut și îl are în structurarea societății românești. Întrucât, potrivit chiar declarațiilor ministrului educației, astfel de acorduri există sau urmează a fi semnate cu toate cultele din România, considerăm reprobabilă instigarea de către cei menționați la discriminarea largii majorități a românilor, care și-au declarat apartenența la credința creștin-ortodoxă.

Coaliția pentru Familie și Constituție își afirmă convingerea că, în orice domeniu al societății, buna colaborare dintre culte și instituțiile statului român reprezintă un gest firesc și care își găsește ecou în convingerile majorității românilor. Ne dorim ca astfel de înțelegeri între instituțiile majore din societatea noastră să continue, ele fiind garanția armonizării corpului social și a întăririi spirituale a poporului nostru.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Semnează:

1. Asociația pentru Apărarea Familiei și Copilului (București)

2. Asociația Dascălilor din România (București)

3. Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă (București)

4. Asociația PRO VITA – filiala București

5. Asociația Familia Tradițională (Iași)

6. Asociația Ortodoxia Tinerilor (Galați)

7. Liga de Utilitate Publică – LUP (București)

8. Fundația Sfinții Martiri Brâncoveni (Constanța)

9. Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca (București)

10. Asociația Sfinții Martiri Brâncoveni (Suceava)

11. Asociația „Cercul Studențesc Floarea de Foc” (București)

12. Asociația „Doamna Stanca” (București)

13. Asociația „Sfântul Grigorie Palama”

14. Asociația Civic Media (București)

15. Asociația Ortodoxia Tinerilor (București)

16. Asociația Familia Ortodoxă (București)

17. Asociația Tradiția Românească (București)

18. Asociația „Gaspar, Baltasar & Melchior” – Școala Agathonia (București)

19. Asociația pentru Revigorarea Tradiției – ART (București)

20. Asociația Basarabii (București)

21. Asociația Hrisdoria

22. Asociația Tinerii Creștini Ortodocși

23. Asociația Civică a Tinerilor Creștin Ortodocși Români – ACTOR (București)

24. Asociația Christiana (București)

25. Fundația Sfânta Irina (București)

26. Asociația ROST (București)

27. Asociația Predania (București)

28. Asociația AMMA (Silvestru, București)

29. Alianța pentru Demnitate Națională

30. Liga pentru Identitate Națională

Comentarii Facebook


Știri recente