Soborul Sfântului Ioan Botezătorul prăznuit la Mănăstirea Izbuc

În ziua prăznuirii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, joi, 07 ianuarie 2016, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în biserica nouă de la Mănăstirea Izbuc, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, după cum a precizat Pr. Cristian Rus.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, ca Înaintemergător și Botezător al Domnului Iisus Hristos, subliniind importanta sa lucrare în istoria mântuirii neamului omenesc: „Îndată după sărbătoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Soborului Sfântului Prooroc și Înaintemergător al Domnului, Ioan Botezătorul, la fel cum în cea de a doua zi de Crăciun este prăznuit Soborul Maicii Domnului. Dacă la Nașterea Domnului Iisus Hristos, a doua zi a sărbătorii i-a fost închinată celei care a avut un rol deosebit, extraordinar, învrednicindu-se a fi Născătoarea de Dumnezeu, tot așa, la sărbătoarea Botezului Domnului, a doua zi este închinată Sfântului și Marelui Prooroc și Înaintemergător și Botezător al Domnului, Ioan”.

„Sfântul Ioan Botezătorul, Proorocul și Înaintemergătorul Domnului este ultimul prooroc al Legii celei Vechi, ultimul dintr-un șir lung de prooroci care au vestit venirea lui Mesia, pentru mântuirea neamului omenesc. Prooroc fiind, a primit de la Duhul lui Dumnezeu, în dar, cunoștința faptului că după el avea să vină Marele Prooroc, Mesia, Cel Care avea să-l mântuiască pe Israel din păcatele sale, înțelegând prin Israel tot Israelul cel nou, iar mântuirea din păcate înțelegând-o ca intrare în Împărăția cerurilor, deschisă de Cuvântul lui Dumnezeu înomenit, pentru ca noi, oamenii, să ieșim din moarte și să primim darul înfierii prin lucrarea harului Duhului Sfânt”, a mai spus Preasfinția Sa.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei pentru dragostea și purtarea de grijă pe care o manifestă neîncetat pentru așezământul monahal de la Izbuc, dar și pentru bucuria slujirii arhierești, a doua oară, în noua biserică mare a mănăstirii, construită, începând din anul 2010, la inițiativa, cu binecuvântarea și prin daniile personale ale Preasfinției Sale, cu sprijinul autorităților centrale, județene și locale și obolul a numeroși credincioși.

Biserica este ridicată, acoperită și placată în exterior cu piatră naturală românească, iar în interior s-au executat lucrări de tencuire și pregătire pentru pictură. În Duminica dinaintea Nașterii Domnului din anul 2015, fiind finalizată amenajarea interiorului bisericii pentru slujire, a fost săvârșită cea dintâi Sfântă Liturghie în noul sfânt lăcaș de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

În cuvântul festiv rostit la final, Chiriarhul Oradiei a făcut alese urări de ani mulți și binecuvântați, cu sănătate, bucurie duhovnicească și multe împliniri, tuturor dreptmăritorilor creștini care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, dar și întregii obști monahale și pelerinilor prezenți.

Comentarii Facebook


Știri recente