Smerit, blând, milostiv: Preasfinţitul Părinte Vasile prin ochii a trei colegi de Sinod

Trei ierarhi români au zugrăvit portretul duhovnicesc al Preasfinţitul Părinte Vasile, fost Episcop vicar al Clujului, trecut vineri la cele veşnice.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, îl prezintă ca fiind un om bun şi blând.

„A fost duhovnicul bun și blând, îngăduitor și înțelegător, echilibrat și curat al clujenilor, al intelectualilor, al tinerilor. Mulți studenți, mulți tineri și intelectuali clujeni îi datorează slujirea lor pentru că i-a format”.

„Era duhovnicul Clujului, pentru că s-a născut  aici, a rămas aici și a fost legat de acest oraș important al Transilvaniei. Apoi a fost mângâierea celor sărmani și ai nimănui. A fost ajutorul celor în suferință și lui i se datorează Centrul Sfântul Nectarie.

„Zâmbetul i-a fost darul lui Dumnezeu și lumina de pe chip și cred că Hristos îl așteaptă cu aceeași lumină și cu același zâmbet, cu același surâs discret și plin de bucurie, pentru că l-a slujit pe Hristos cu drag și Hristos l-a privit întotdeauna cu drag și dragostea pe care i-a dăruit-o Hristos a împărțit-o celorlalți”, a mai precizat Episcopul Iustin.

© Radio Renaşterea

Episcopul Macarie al Europei de Nord oferă o altă mărturisire personală despre fostul Episcop vicar al Clujului.

„Cred înaintea lui Dumnezeu că spun adevărul: nu este om care să-l fi cunoscut personal pe Preasfințitul Vasile și care să nu aibă un cuvânt bun de spus despre el, despre bunătatea și blândețea sa. Pe mulți dintre aceștia Preasfințitul Vasile i-a mângâiat și i-a ajutat nu doar cu duhovnicescul cuvânt, ci cu fapta. Făcând aceasta, căuta nu la fața omului, ci la inima lui. La durerea și la nevoia sa. Nu vreau să spun cuvinte mari, dar cred că așa sunt sfinții lui Dumnezeu. Lipsiți cu totul de scopuri personale, de ambiții, dăruiți semenilor, plini de grație și de mireasmă, precum florile, pe care părintele episcop le iubea atât de mult”.

„În perioada studenției mi-a fost duhovnic apoi l-am avut alături pe Preasfințitul Vasile la cel mai important moment al vieții mele: nașterea duhovnicească. Mă refer aici la tunderea mea în monahism și la faptul că a fost nașul meu de călugărie în Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba-Iulia care este și mănăstirea sa de metanie”.

„Spovedea neîncetat și vizita suferinzii la spital, în așezămintele filantropice, însă și la domiciliu. Primea oricând și pe oricine, zi și noapte. Efectiv nu își mai aparținea lui, ci se dăruise integral lui Hristos și semenilor”.

© Episcopia Europei de Nord

Preasfinţitul Părinte Vasile a fost naş de călugărie şi pentru Episcopul Ignatie al Huşilor, care a avut, de asemenea, cuvinte de laudă pentru părintele său duhovnicesc.

„Nu cred că spun o noutate prin faptul că în preajma Părintelui Episcop Vasile, în mod intantaneu, căpătai valoare, semnificaţie şi rost existenţial. Evident că această frumoasă şi uimitoare încredere în sine nu venea dinspre tine, ci dinspre cel care se micşora pe sine, ca să te înzdrăvenească lăuntric pe tine”.

„Trag nădejde că nu exagerez encomiastic, spunând că statura duhovnicească a Preasfinţitului Părinte Episcop Vasile se încadrează extrem de firesc în cuvintele Sfântului Isaac Sirul: Pe cel smerit la cuget nu-l dispreţuieşte omul niciodată; nu-l jigneşte cu cuvântul, nu-l nesocoteşte. Odată ce-l iubeşte Stăpânul, e iubit de toţi. El iubeşte pe cei săraci şi toţi îl iubesc pe el. Toţi îl doresc şi în tot locul unde se apropie, apare ca un înger de lumină şi i se arată cinstire. Şi de vorbeşte înţeleptul şi învăţătorul, se opresc, pentru că îi dau celui smerit loc să vorbească. Ochii tuturor privesc spre gura lui, ca să vadă ce va ieşi din ea. Şi tot omul aşteaptă cuvintele lui, ca şi cuvintele lui Dumnezeu (…), deşi cuvântul lui e simplu şi nearătos şi smerit la vedere”.

„Aşa îl ştiu pe Părintele Episcop Vasile. Episcopul bun şi blând, ca părinţii filocalici. Smerit şi întotdeauna gata a se şterge pe sine, ca să te valorifice pe tine. Blând şi întotdeauna pregătit să risipească orice răutate dintre oameni. Firesc şi întotdeauna disponibil să te primească în adâncul inimii sale. Bun şi nedeprins să intre în meschinăriile caracteristice oamenilor mândri. Nu simţi că te întâlneşti, ci că te întâlneşte episcopul liniştii”.

© Episcopia Huşilor

Preasfinţitul Părinte Vasile va fi înmormântat luni, 11 octombrie 2021. Programul funeraliilor, aici.

Foto credit: captură YouTube

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica

Comentarii Facebook


Știri recente