Slujire arhierească la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău

Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, a oficiat la 18 august 2013, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

În cuvântul de învățătură, rostit după sfânta slujbă, Înaltpreasfințitul Petru a tâlcuit Evanghelia din duminica a VIII-a după Rusalii. Între altele,Înaltpreasfinția Sa a spus: „Evanghelia de astăzi ne arată iubirea lui Dumnezeu pentru creatura Sa. Ne spune textul scripturistic, care s-a citit, că Mântuitorului „a văzut mulțimea de oameni și I S-a făcut milă de dânșii și a tămăduit pe toți bolnavii lor”. După ce le-a vorbit până seara despre tainele Împărăției lui Dumnezeu, s-au apropiat ucenicii și L-au rugat să dea drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Mântuitorul însă le-a răspuns că nu este nevoie să se ducă, ci să le dea ei, apostolii, de mâncare. Apostolii au răspuns nedumerit că au doar cinci pâini și doi pești. Atunci Mântuitorul le-a zis să aducă la El cele cinci pâini și doi pești. Și luând pâinile și peștii, Mântuitorul a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile dându-le apoi împreună cu peștii ucenicilor pentru ca ei să le dea mulțimilor. Și când apostolii împărțeau pâinea și peștele, acestea se înmulțeau. Ne spune Evanghelia că cei care au mâncat au fost ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii. după ce s-au săturat au strâns douăsprezece coșuri pline de rămășițele de fărâmituri. Vedem că mai întâi Mântuitorul s-a rugat, ridicând ochii la cer, apoi a frânt și a dat ucenicilor. Învățăm de aici cât de importantă este rugăciunea în viața noastră. În orice lucru avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, noi știm că orice lucrare trebui să o începem și să o încheiem cu rugăciune. Dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, nu suntem singuri în activitatea noastră”.

Referindu-se la cuvintele Mântuitorului „dați-le voi să mănânce”, Înaltpreasfințitul Mitropolit și Exarh Petru a spus: „Aceste cuvinte au fost înțelese de urmașii apostolilor ca fiind un îndemn de a avea grijă de păstoriți nu doar sub aspect spiritual, ci și material. De aceea, Biserica a înființat mai multe instituții care au avut ca scop grija pentru cei în dificultăți, cum au fost cantine sociale, orfelinate pentru copii, aziluri pentru bătrâni, spitale, diferite școli de meserii ș. a”.

„Această grijă arătată de Mântuitorul și apoi de Părinții Bisericii, suntem chemați să o manifestăm și noi față de semenii noștri, care trec prin greutăți, pentru a arăta că suntem creștini. Să nu zăbovim să facem binele atunci când ni se oferă asemenea ocazii. Dar ocazii, în timpurile noastre când este atâta sărăcie, avem nu puține. Să răspundem celor care ne cer ajutorul, pentru că, spun Sfinții Părinți, atunci când ajutăm pe semenul nostru, împrumutăm pe Hristos. Dar Dumnezeu nu rămâne niciodată dator”, a îndemnat Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei.

Comentarii Facebook


Știri recente