Slujire arhierească la noua Catedrală Episcopală din Oradea

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencei, 2 iunie 2013, duminică dedicată părinților și copiilor lor în întreaga Patriarhie Română, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezența a numeroși credincioși, părinți, elevi, profesori de religie și alte cadre didactice de la școlile și liceele din Oradea, dar și din județul Bihor, a precizat Pr. Cristian Rus.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan, Preasfințitul Părinte Sofronie a arătat importanța istorică a cetății Antiohiei și legătura dintre Apostolul zilei, în care se relatează că ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos s-au numit creștini pentru întâia oară în străvechea cetate a Antiohiei, și întâlnirea dintre Domnul Hristos și femeia samarineancă la fântâna Patriarhului Iacob. De asemenea, ierarhul a subliniat faptul că perioada de timp din cursul anului bisericesc cuprinsă între Învierea Domnului și Rusalii nu este doar o perioadă în care ne exprimăm bucuria pentru biruința Domnului Iisus Hristos asupra păcatului și a morții, ci este, totodată, și o perioadă în care Biserica, prin pericopele evanghelice rânduite a se citi în acest interval, și mai ales prin Evanghelia din Duminica Samarinencei, ne pregătește duhovnicește pentru sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh: „Cele două pericope din această duminică, cea a Apostolului, din Faptele Sfinților Apostoli, și cea a Evangheliei, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, sunt strâns legate, având în centrul lor lucrarea și, mai ales, Persoana Sfântului Duh, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Adevărului, Duhul de Viață dătător, Duhul Care i-a inspirat pe creștini să se numească creștini, după numele lui Hristos, în cetatea Antiohiei.”

„Este deosebit de important acest detaliu, că cei care I-au fost ucenici Fiului lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorului Iisus Hristos, s-au numit pentru prima dată cu numele de creștini în cetatea Antiohiei, și nu în Iudeea, ce vine în legătură cu convorbirea Domnului Iisus Hristos cu femeia samarineancă, o femeie străină poporului iudeu”, a precizat Ierarhul. „Mântuitorul Iisus Hristos, Care Și-a luat fire omenească, întru toate făcându-Se asemenea nouă, afară de păcat, obosind în urma călătoriei, pentru că era Om adevărat, cum era și Dumnezeu adevărat, merge să bea apă de la fântâna săpată de Patriarhul biblic Iacob. Acolo vine o femeie ce nu era din neamul iudeu, ci din ținutul Samariei, cu care Domnul Iisus Hristos vorbește, dovedind prin aceasta că El a venit pe pământ nu doar pentru fiii lui Israel, ci pentru toți fiii lui Adam.”

„Și noi, la fel ca și femeia samarineancă, de multe ori nu înțelegem ce vrea Dumnezeu cu noi și ce vrea să ne spună, prin însăși viața noastră, care este, pentru fiecare dintre noi în parte, o lecție pe care Dumnezeu ne-o dă continuu și, totodată, o școală la care Dumnezeu ne cheamă să mergem, să o frecventăm, și în care să învățăm, de fapt, care este scopul nostru aici pe pământ și pentru ce Dumnezeu ne-a chemat la existență, la viață, și încă viață fără de moarte”, a arătat Chiriarhul Oradiei. „Convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă despre închinarea în „duh și adevăr” este o discuție profetică despre întemeierea Bisericii, căci venirea Duhului Sfânt n-a fost doar pentru israeliți, ci pentru tot neamul omenesc.”

„Femeia samarineancă, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos i-a cerut apă să bea, nu și-a dat seama că, de fapt, El nu vrea să bea apă, ci vrea să îi arate ei, și prin ea nouă tuturor, că El este Cel Care are puterea de a da acea apă pe care dacă omul o bea, nu mai însetează niciodată, apa cea vie, apa harului Duhului Sfânt, puterea cea nevăzută a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Adevărului, Cel Care însuflețește și lucrează nevăzut în Sfânta Biserică, Care o susține și o călăuzește în mod tainic, dar puternic, discret, dar extraordinar, prin timp și spațiu.” „Apa cea vie este viața de har, viața dumnezeiască din belșug împărtășită nouă în Sfânta Biserică prin lucrarea Duhului Sfânt, iar puterea harului stă ascunsă în sfânta rugăciune ce țâșnește neîncetat din inimile celor care se roagă, rugăciuni ce se fac în Duhul Sfânt și care prefac inima omului rugător în fântână de apă vie”. „Duhul Sfânt este Cel Care asigură vindecarea noastră de sete și foame duhovnicească. Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, le arată Sfinților Săi Ucenici și Apostoli că nu despre mâncare și băutură este vorba atunci când le vorbește, ci despre a face voia Tatălui, la fel cum femeii samarincene i-a arătat că nu apă din fântână are să îi ofere, vorbindu-i despre un alt fel de izvor, despre o altă apă, apa harului Duhului Sfânt.” „În Duhul Sfânt cei din cetatea Siharului L-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, ei înșiși, care nu erau iudei dar care Îl așteptau și ei pe Mesia, văzându-L, au înțeles că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, Care S-a făcut om în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, ca prin El să vină, după Înălțarea Sa la cer, Duhul Sfânt, Duhul în Care noi ne închinăm lui Dumnezeu, Duhul Sfânt Care sfințește locașurile noastre de închinare, risipite pe fața întregului pământ, astfel încât nu numai în Ierusalim sau în muntele unde era fântâna lui Iacob suntem noi oamenii chemați să ne închinăm, ci peste tot unde Duhul Sfânt sfințește Casa lui Dumnezeu, și peste tot unde, în Duhul Sfânt, se actualizează Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului, în Jertfa euharistică nesângeroasă, la Sfânta Liturghie.”

După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, cu prilejul sărbătoririi Duminicii părinților și copiilor lor, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor merituoși care s-au clasat pe locuri fruntașe la etapele județeană și națională a Olimpiadei de Religie, pentru învățământul de masă, respectiv la Disciplinele teologice, pentru învățământul teologic preuniversitar. De asemenea, au fost premiate și cele două eleve de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea care au participat la etapa națională a concursului național interdisciplinar de limba și literatura română și religie „Cultură și spiritualitate românească”. Cu această ocazie, cei 70 de elevi premianți au primit din partea Preasfințitului Părinte Sofronie diplome de apreciere, precum și cărți și reviste cu conținut biblic, teologic și cultural-religios.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a ținut să îi felicite pe toți elevii care au fost premiați, pe părinții lor, pe profesorii de religie și pe preoții care îi pregătesc.

Duminica părinților și copiilor lor a fost așezată în prima Duminică după 1 iunie, Ziua internațională a copilului, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa din 25-26 februarie 2009, fiind sărbătorită pentru al cincilea an consecutiv.

Comentarii Facebook


Știri recente