Slujire arhierească la hramul Bisericii Înălțarea Sf Cruci din Craiova

Biserica „Ziua Crucii”, din cartierul craiovean Rovine, a îmbrăcat haine de sărbătoare în Duminica Înălțării Sfintei Cruci, pentru a-și cinsti așa cum se cuvine hramul. La ceas de aleasă sărbătoare, bucuria credincioșilor a fost sporită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, alături de un sobor de preoți și diaconi. La final, Mitropolitul Olteniei a săvârșit și slujba de sfințire a noii capele cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, ridicată în curtea sfântului locaș, după cum ne-a declarat Diacon Gheorghe Cioiu.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, IPS Irineu a vorbit despre istoria, semnificația și rolul Sfintei Cruci în lucrarea de mântuire a neamului omenesc. „Semnificația Sfintei Cruci are o profunzime teologică, are o adâncime de cugetare și o înălțare duhovnicească pe care, urmându-le, ajungem să înțelegem pe deplin rostul întrupării Fiului lui Dumnezeu, ajungem să înțelegem rolul esențial pe care îl are Crucea în lucrarea de eliberare a neamului omenesc de sub robia păcatului și a morții. Am primit Sfânta Cruce ca pe o armă nebiruită împotriva diavolului. Prin ea am primit putere, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel: Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos (Galateni 6, 14)”. Pentru că Sfânta Cruce este putere pentru cei care cred și sminteală pentru necredincioși. Astfel, ori de câte ori ne însemnăm cu Sfânta Cruce primim putere, primim darul desăvârșit al Duhului Sfânt, pentru că Crucea este atât armă nebiruită împotriva diavolului, cât și toiag de sprijin în drumul nostru pe calea mântuirii. De aceea, atunci când primim Sfânta Cruce suntem închinați Tatălui ceresc și îmbrăcați în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pe de altă parte, fiecare dintre noi avem o cruce proprie, așa cum aflăm din îndemnul Mântuitorului: Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze ( Marcu 8, 34). Primim astfel chemare spre a fi cu Mântuitorul în Împărăția cea fericită și veșnică, având alături ocrotitoare și ajutătoare pe Maica Domnului. Dacă ea a fost lângă crucea Fiului ei și a suferit pentru răstignirea lui, în mod cert că va fi și lângă noi, lângă crucea noastră și ne va ajuta să trecem peste obstacolele ce ne stau în față, spre a ajunge în Împărăția cerurilor”, a spus IPS Irineu

După Sfânta Liturghie a fost sfințită și noua capelă închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena, ridicată în curtea bisericii parohiale prin osteneala enoriașilor și a preoților slujitori ai acestui sfânt locaș. Este o construcție modernă care oferă, pe lângă funcționalitatea de capelă mortuară, și spații pentru alte utilități precum cancelarie și bibliotecă parohială.

Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Craiova este unul dintre puținele locașuri de cult ridicate în timpul regimului comunist. Parohia a fost înființată în anul 1945, slujbele religioase fiind săvîrșite la început într-o capelă amenajată într-o casă particulară de pe strada Argeș, nr. 60. Biserica actuală a fost ridicată în perioada 1956 – 1963, slujba de târnosire fiind săvârșită la 25 august 1963, de către mitropolitul Firmilian, al Olteniei. Renovări substanțiale au avut loc în anul 1986, atunci când sfântul locaș a fost resfințit de mitropolitul Nestor Vornicescu. Ultimele reparații au fost efectuate în anul 2008, când a fost introdusă apa și canalizarea în curtea bisericii, au fost refăcute gardul și aleile de acces, s-a introdus centrală proprie și a fost înființată biblioteca parohială. Astăzi, preoții slujitori ai sfântului locaș sunt părintele Titu Manasia, parohul bisericii, părintele prof. Ion Bîrnea, titularul catedrei de muzică bisericească de la Facultatea de Teologie din Craiova și părintele Marian Marinescu.

Comentarii Facebook


Știri recente

Biserica Icoanei a fost sfințită | FOTO

Biserica Icoanei a fost resfințită duminică, 22 mai 2022, după ample lucrări de restaurare. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. La finalul slujbei, Preafericitul…