Slujire arhierească la Giurgiu

La 1 februarie 2015, creştinii ortodocşi s-au aflat în Duminica a XXXIII-a după Rusalii. În Catedrala Episcopală din Giurgiu, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul a explicat înţelesurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Pilda Vameşului şi a Fariseului. Prin această pildă, a arătat Preasfinţia Sa, Mântuitorul a vrut să pună în evidenţă păcatul mândriei care-l stăpânea pe fariseu şi virtutea smereniei care îl caracteriza pe vameş. Mândria, a arătat Preasfinţia Sa, ne împiedică, în primul rând, să ne pocăim, ne depărtează de pocăinţă, pentru că în esenţa sa este „lepădare de Dumnezeu” şi de ajutorul Lui, ne duce la defăimare a aproapelui şi la trâmbiţarea neruşinată a propriilor osteneli. Smerenia este starea de umilinţă şi de modestie, o cunoaştere de sine în raport cu Dumnezeu şi cu semenii noştri, ea este o imitare a Fiului lui Dumnezeu care, Dumnezeu fiind, „S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte şi încă moarte pe cruce”( Filipeni 2, 8). Fariseul era, într-adevăr, un om drept care postea două zile pe săptămână şi păzea Legea, dar s-a îngâmfat cu slavă deşartă, slăvindu-se cu faptele sale şi judecând pe aproapele său, vameşul, care, prin smerenie, a dobândit Împărăţia Lui Dumnezeu, a încheiat Episcopul Giurgiului.

La final, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenţi să aibă întotdeauna măsura virtuţii adevărate şi a creşterii duhovniceşti care stă pururea îmbrăcată în smerenia cea adevărată.

Comentarii Facebook


Știri recente