Slujire arhierească la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi – Postelnicu Fir din Craiova

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 20 septembrie 2015, sute de credincioşi au fost prezenţi la Biserica Sfinţii Trei Ierarhi Postelnicu Fir din Craiova. Cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la zidirea lăcaşului de cult, Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, şi Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

După cum informează site-ul oficial al Mitropoliei Olteniei, credincioşii, prezenţi în număr mare la sărbătoarea lăcaşului de cult, au putut aduce cinstire, încă de vineri, moaştelor Sfintei Mironosiţe Maria Magdalena, aduse de la Mănăstirea Pantocrator, Drăgănești – Vlașca, din Episcopia Alexandriei și Teleormanului, şi moaştelor Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei aflate la Biserica Postelnicu Fir. Cele două racle cu sfintele odoare au fost aşezate într-un baldachin, amenajat în curtea sfântului locaş.

Sfânta Cruce, stindardul ce ne călăuzeşte pe drumul spre mântuire

În cuvântul de învăţătură, rostit la finele slujbei religioase, Mitropolitul Olteniei a explicat învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică duminicală, subliniind rolul şi importanţa esenţială a Sfintei Cruci în iconomia mântuirii neamului omenesc.

„Ne cere Mântuitorul să ne luăm fiecare crucea, să renunţăm la sinele nostru cel plin de patimi şi supus atâtor ispite şi să-I urmăm Lui. Acesta este în fapt şi traseul existenţei noastre spre Împărăţia cea veşnică, ce are ca punct de pornire Sfânta Biserică. Întrucât Biserica este Casa lui Dumnezeu, locaşul Preasfintei Treimi, locul unde primim cele folositoare sufletului, Sfânta Cruce este stindardul, drapelul ce ne călăuzeşte pe acest drum. Avem astfel Crucea nu numai în viaţa şi existenţa noastră, ci şi înaintea noastră, ca un înaintemergător. Întreaga lume stă sub semnul Sfintei Cruci pentru că ea poartă Trupul Mântuitorului Iisus Hristos, care S-a jertfit pentru noi, care S-a răstignit pe lemnul crucii cu mâinile întinse, îmbrăţisându-ne pe toţi. Pe Cruce va sta Domnul Hristos până la sfârşitul veacurilor, aşteptând în smerenie ca noi să înţelegem că numai prin lepădare de sine, prin pocăinţă şi prin jertfă putem dobândi viaţa veşnică”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Prezentul fără trecut nu este plăcut lui Dumnezeu

La finalul cuvântului de învăţătură, Mitropolitul Olteniei a mulţumit tuturor celor care s-au ostenit şi au organizat în foarte bune condiţii a manifestărilor duhovniceşti dedicate împlinirii celor două secole de la zidirea Bisericii Postelnicu Fir.

Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa moştenirii pe care sfântul locaş a primit-o de la înaintaşi şi datoria noastră de a ne îngriji de această moştenire şi a o dărui mai departe urmaşilor.

„Cei 200 de ani ne-au lăsat o moştenire bogată pe care o avem în biserica aceasta, au lăsat sfintele moaşte ale Sfântului Ioan cel Milostiv, au lăsat nume de ctitori şi binefăcători pe care îi pomenim în rugăciunile noastre. Ne bucurăm şi totodată rememorăm trecutul pentru că prezentul fără trecut nu ne este de folos şi nici nu este plăcut lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să-i cinstim pe înaintaşi, să le urmăm pilda şi exemplul. Prin urmare, ne rugăm pentru ca sufletele înaintaşilor să fie aşezate cu drepţii în Împărăţia Cerurilor, dar îi onorăm şi pe cei care duc mai departe această misiune, aşa cum este şi părintele Grigore care a primit astăzi Crucea «Sfântului Nicodim», o distincţie oferită de Mitropolia Olteniei celor care urmează cu vrednicie Crucea Mântuitorului Hristos. Mulţumim, de asemenea, Preasfinţitului Părinte Nicodim care este alături de bucuria noastră în această zi de aleasă sărbătoare, precum şi părinţilor care au adus din Episcopia Alexandriei şi Teleormanului moaştele Sfintei Maria Magdalena”, a încheiat Mitropolitul Olteniei.

Distincţia Crucea Sfântului Nicodim dăruită părintelui paroh

Pentru osteneala depusă în organizarea evenimentelor duhovniceşti dedicate sărbătoririi a 200 de ani de la zidirea Bisericii Postelnicu Fir, preotul paroh Grigore Vulcănescu, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei, a primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu distincţia Crucea Sfântului Nicodim.

Tot în această zi, în timpul Sfintei Liturghii, diaconul Alexandru Eremia a fost hirotonit preot pe seama Bisericii din Parohia Prapor, Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj.

Biserica Postelnicu Fir – repere istorice

Biserica Postelnicu Fir din Craiova a fost ridicată în perioada 1813-1814, pe locul unei biserici mai vechi din lemn. Sfântul locaş găzduieşte încă din anul 1793, în vechea biserică de lemn, mâna dreaptă a Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. Pe lângă Biserica Postelnicu Fir a funcţionat încă de la înălţarea ei o şcoală particulară. Existenţa şcolii este consemnată în pomelnicul bisericii scris de Dionisie Eclesiarhul, care spune că aici s-au făcut şi „chilii pentru locuinţa preoţilor şi a dascălului spre învăţarea copiilor”. De a­mintit este şi faptul că Biserica Postelnicu Fir se numără printre puţinele locaşuri de cult craiovene care şi-au păstrat în întregime pisania originală, ea existând şi astăzi la locul unde a fost aşezată de ctitori.

Comentarii Facebook


Știri recente