Slujire arhierească la Biserica Oota din Craiova

Câteva sute de credincioși au participat în Duminica a 12-a după Rusalii la Sfânta Liturghie arhierească săvârșită în Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Oota” din Craiova, de către Inaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. După Sfânta Liturghie a fost sfințită și noua capelă închinată Sfintei Treimi, ridicată în curtea bisericii parohiale, o construcție modernă, multifuncțională, care, pe lângă funcționalitatea de capelă mortuară, oferă spatii generoase și pentru alte utilități, precum cancelarie și bibliotecă parohială.

Mântuirea este darul lui Dumnezeu penttru cei care cred în Mântuitorul Hristos

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, după cum ne-a transmis diac. Gheorghe Cioiu, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit principalele învățături desprinse din pericopa evanghelică duminicală (Matei 19, 16-26 despre Tânărul bogat), subliniind faptul că mântuirea oamenilor este un dar al lui Dumnezeu pentru toți cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos. „Sfântul Evanghelist Matei a ales, dintre cei mulți care puneau întrebări Mântuitorului Hristos pe tema mântuirii, un tânăr, pentru a ne arăta că tinerețea nu este un obstacol în drumul către Împărăția lui Dumnezeu. Tânărul spune că a păstrat și a respectat poruncile din Sfânta Scriptură, iar noi suntem înclinați să-l credem pentru că din respectarea poruncilor se naște dorința după Împărăția cerească. Un om păcătos care nu respectă poruncile nu are asemenea dorințe, idealurile lui, poftele lui, se circumscriu plăcerilor deșarte ale păcatului. Văzând râvna și evlavia tânărului, Mântuitorul ridică ștacheta spre desăvârșire mai sus și îi spune: Dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde-ți averile și dă săracilor, și vei avea astfel o comoară în ceruri. Apoi vino, urmează-Mă! (Matei 16, 21). Examen greu, provocare deosebit de dificilă. Refuzând să-și vândă toate bogățiile ca să-L urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos, tânărul anulează tot ceea ce construise în plan spiritual până atunci. Să remarcăm că în tânărul bogat din această evanghelie ne regăsim, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi. Ne apropiem de Mântuitorul Hristos prin post și rugăciune, venim la Biserică, respectăm poruncile dumnezeiești după puterea fiecăruia, dar când este vorba să renunțăm total la sinele nostru, devenim foarte reticenți. Când Mântuitorul ne spune: Vinde tot ce ești (nu neapărat ce ai), dăruiește-te total lui Dumnezeu, așa cum zicem și la Sfânta Liturghie: ..toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, ei bine, atunci am dori să mai păstrăm câte ceva din plăcerile acestei lumi, nu vrem să ne rupem total de pământul de care ne-am alipit. Și în neputințele și slăbiciunile noastre ne regăsim în întrebarea ucenicilor lui Iisus: Cine poate să se mântuiască? (Matei 16, 25) Iar Dumnezeu ne răspunde: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință (Matei 19, 26). Reținem de aici că mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru toți cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos, cel care din iubire pentru oameni a luat asupra Sa păcatele lumii, s-a răstignit pe cruce și a înviat pentru a ne soate din robia păcatului și a morții și a ne dărui viața veșnică. Primind acest dar, să adăugăm și noi credință, smerenie, dragoste și nădejde, spre a putea deveni moștenitori ai Împărăției cerești”, a încheiat IPS Irineu.

Bisericii Oota – repere istorice

Biserica „Adormirea Maicii Domnului – Oota” este monument istoric și datează din sec. al XIX-lea. A fost construită pe dealul Oota, în mahalaua ce poartă același nume (numele „Oota” vine de la locuitorii „Ootești” amintiți în pisania bisericii). Pe locul unde astăzi se ridică lăcașul de închinare se găsea, pe la 1800, o biserică din lemn. În 1813 a fost zidită o biserică din cărămidă cu blagoslovenia Prea Sfintitului Parinte Episcop al Ramnicului, Chir Galaction, in zilele Mariei Sale Gheorghe Caragea Voievod, ai cărei ctitori sunt amintiți în pomelnicul scris de Dionisie Eclesiarhul. Dintre aceștia se remarcă Dumitrache Bibescu și Constantin Brăiloiu, ajutaț de mai mulți boieri și negustori din zonă. Pe lângă biserică a funcționat și o școală particulară. În anul 1879 se ridică clopotnița de la intrarea în curtea bisericii, construcție care se păstrează în original și astăzi. Pe lângă biserică a funcționat un timp și o școală particulară. Sfântul locaș a suferit mai multe lucrări de renovare și consolidare, ultimele fiind efectuate în perioada 1984 – 1988, cu binecuvantarea vrednicului de pomenire Mitropolit Nestor Vornicescu al Olteniei.

Comentarii Facebook


Știri recente