Slujire arhierească la Biserica „Domniţa Bălaşa”

Creştinii ortodocşi se află în astăzi, 21 februarie 2016, în Duminica Vameşului şi Fariseului, prima din Perioada Triodului. Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica Domniţa Bălaşa din Bucureşti – Paraclis Patriarhal.

În această duminică, Biserica a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică în care se relatează pilda Vameşului şi Fariselui (Luca 18, 10‑14). În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a explicat celor prezenţi învăţăturile ce reies din pericopa evanghelică, dar a vorbit şi despre păcatul mândriei şi despre virtutea smereniei.

„Mândria este un păcat capital, iar smerenia este o virtute foarte importantă. Sfântul Ioan Gură de Aur numeşte smerenia «maica tuturor virtuţilor». Adevărat este că mândria naşte invidie, răutate, răzbunare, înălţare asupra altora, tendinţa de a ajunge în locuri nemeritate prin mijloace nemeritate, comportamentul cu asprime nejustificată faţă de subalterni, aroganţă şi desconsiderarea altora. Iată câte păcate izvorăsc din mândrie. Din smerenie pot să izvorască toate faptele cele bune, pentru că smerenia aşează omul pe axa cea dreaptă a relaţiei directe cu Dumnezeu care îi pogoară asupra sufletului său harul cel Dumnezeiesc şi îl ajută ca să se autodepăşească pe sine, să înţeleagă ceea ce este ispită în viaţa sa, să lupte pas cu pas spre îndreptarea sufletească”, a spus Preasfinţia Sa.

Următoarea Duminică din Perioada Triodului este Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor.

Comentarii Facebook


Știri recente