Slujire arhierească în parohia Şuştiu, prot. Beiuş

Preasfinţitul Părint Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat în ziua de sâmbătă, 4 iunie 2016, când sunt prăznuiți Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Şuştiu, Protopopiatul Beiuş.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Sofronie a explicat celor prezenţi semnificațiile cuvintelor scripturistice în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre Sine Însuși, despre menirea pe care o are ca Fiul lui Dumnezeu, „trimis de Dumnezeu Tatăl în lume ca să păstorească turma cea cuvântătoare a poporului lui Dumnezeu. El pentru aceasta a venit, ca Păstor Bun și Blând, gata nu doar să Își păstorească, ci și sufletul să îl pună pentru ai Săi, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că a murit pe Cruce, dar a înviat a treia zi, înviind firea noastră omenească ce fusese odinioară deșirată prin păcat, restaurată acum prin Mântuitorul Hristos, ca să scape pe oameni din robia păcatului și a morții și să ne îndumnezeiască.”

Cu acest prilej, Chiriarhul a hirotesit pe Părintele paroh Călin Daniel Pădurean întru sachelar, pentru râvna și grija arătată pentru renovarea sfântului lăcaș și a casei parohiale și a oferit o Diplomă de apreciei pentru Consiliul și Comitetul parohial.

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului a rostit îndătinatul cuvânt de bun venit Ierarhului, subliniind prezența și dăinuirea credinței ortodoxe în această veche comunitate de creștini ortodocși, precum și frumoasa activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească săvârșită de tânărul părinte Călin Daniel Pădurean, ce păstorește aici din anul 2013. Părintele paroh a ținut să aducă alese mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru grija arhipăstorească și dragostea cu care a venit în mijlocul bunilor credincioși din Șuștiu, a precizat pr. Cristian Rus, Consilier Cultural al Eparhiei Oradiei.

În cuvântul rostit la încheierea programului liturgic, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei Șuștiu pentru frumoasele lucrări de înnoire ce s-au adus bisericii şi casei parohiale, dar și pentru modul în care păstrează străvechile și scumpele tradiții românești din Țara Beiușului.

***

Situat la poalele munților Codru Moma din lanțul Carpaților Occidentali, satul Șuștiu este așezat între orașele Ștei și Vașcău din Țara Beiușului, pe valea Crișului Negru, la confluența cu râul Crișul Văratecului. Șuștiul face parte din comuna Lunca, județul Bihor, alături de satele Briheni, Hotărel, Seghiște și Sârbești. Localitatea este atestată documentar pentru prima dată în anul 1581 sub denumirea de Pertinentia Bellenyes.

Despre existența unei biserici în Șuștiu sunt date încă din secolul al XVII-lea, din anul 1695. În Conscripția din 1769, la Șuștiu era o biserică de lemn, un preot și 20 de case. De asemenea, în anul 1900 a fost dărâmată biserica de lemn construită cu un veac înainte, care punea în pericol viața credincioșilor din cauza stării avansate de degradare. În 29 ianuarie 1902, preotul paroh Ilie Bursașiu înaintează o cerere către Consistoriul eparhial din Oradea pentru aprobarea începerii construirii bisericii de zid cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ce se ridică în același an, iar la data de 29 decembrie, în Duminica după Nașterea Domnului, a fost săvârșită sfințirea bisericii în prezența protoprezbiterului Vasile Papp și a unui sobor de preoți din satele vecine.

 

Comentarii Facebook


Știri recente