Slujire aniversară la Parohia Seghedin – Ungaria

Parohia Românească din Seghedin (Szeged), aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, și-a sărbătorit două decenii de existență. Cu acest prilej, având binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lukijan Pantelici, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Ungaria și Administrator al Eparhiei Ortodoxe Sârbe din Timișoara, în biserica ortodoxă sârbă din Seghedin, în care au fost ținute de la început slujbele în limba română pentru Parohia Ortodoxă Românească din Seghedin, a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, împreună cu un sobor de Preoți și Diaconi, în Duminica a XXXI-a după Rusalii (24 ianuarie 2016), după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Din soborul slujitor au făcut parte Părintele Aurel Becan, Paroh Ortodox Român de Cenadul Unguresc (Magyarcsanád) și Protopop de Seghedin, Părintele Ilia Galici, Paroh Ortodox Sârb și Protopop de Bătania, Delegatul Preasfințitului Părinte Lukijan pentru această slujire, Arhidiaconul Claudiu Condurache și Diaconul Emanuel Văduva, de la Catedrala Ortodoxă Românească din Giula, iar la slujbă au participat mai mulți credincioși ortodocși români, între care s-au numărat și membri ai Corpului Diplomatic Român acreditat la Seghedin, în frunte cu Domnul Consul General Ioan Fodoreanu.

Parohia Ortodoxă Română din Seghedin a luat ființă la inițiativa Părintelui Aurel Becan, care cu acordul și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Danilo Krstici, Episcopul Ortodox Sârb din Ungaria de la acea vreme și al Preotului sârb de Seghedin Branislav Galici, a săvârșit prima Sfântă Liturghie în limba română pentru românii ortodocși din acest oraș în Duminica a IV-a din luna ianuarie a anului 1996 (28.01.1996), moment care a constituit și punctul de pornire al acestei Parohii Românești. Ea și-a continuat activitatea până în ziua de astăzi, săvârșindu-se lunar, în biserica ortodoxă sârbă din Seghedin, Sfânta Liturghie în limba română, iar în celelalte trei duminici ale lunii Părintele Aurel Becan a slujit în mijlocul comunității românești din Cenadul Unguresc, îndeplinind astfel nevoile spirituale a două Parohii Românești. Născută dintr-o necesitate și ca urmare a sporirii numărului de români ortodocși din Seghedin după schimbările din anul 1990, dar și printr-o frumoasă colaborare dintre românii și sârbii ortodocși din acest oraș, Parohia Ortodoxă Română din Seghedin și-a continuat activitatea și existența până în ziua de astăzi, iar sfintele slujbe au fost săvârșite întotdeauna în biserica ortodoxă sârbă, care a fost construită anterior aici de sârbi, între anii 1773-1778 și deține multe cărți și obiecte liturgice vechi și de valoare, ca de pildă o icoană cu Năframa Sfintei Veronica, de secol XVII, din Rusia, aparținând unui pictor din școala lui Andrei Rubleov, sau două icoane vechi, cu Maica Domnului, aduse din Serbia în timpul migrației din anul 1690. Tot la Seghedin mai există și o Parohie Ortodoxă Maghiară, care funcționează sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei.

Pentru a consemna acest moment aniversar din viața Parohiei Ortodoxe Române din Seghedin, care a împlinit două decenii de existență, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească în biserica ortodoxă sârbă din acest oraș și l-a felicitat pe Părinte Aurel Becan pentru această inițiativă și pentru lucrarea desfășurată, aducând mulțumire Bunului Dumnezeu pentru sfânta Sa purtare de grijă arătată neîncetat credincioșilor ortodocși români și sârbi din Seghedin. Mulțumire a fost adusă și Preasfințitului Părinte Episcop Lukijan Pantelici și actualului Preot Ortodox Sârb de Seghedin, Părintele Pavel Kaplan, pentru sprijinul acordat de a se săvârși lunar Sfânta Liturghie în românește, în biserica lor și pentru frumoasa comuniune frățească inter-ortodoxă care s-a manifestat întotdeauna în cadrul acestei biserici, de-a lungul anilor. La sfârșitul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a dat citire unui Hrisov Aniversar, pe care l-a emis cu acest prilej și pe care l-a înmânat Părintelui Aurel Becan, dar și celor două comunități ortodoxe, română și sârbă și Domnului Consul General Ioan Fodoreanu.

Între activități importante organizate de-a lungul timpului de Parohia Românească din Seghedin, împreună cu alte instituții românești, ca de pildă Asociația Culturală a Românilor din Seghedin (înființată în anul 1991), au fost și pelerinajele efectuate la biserici și mânăstiri din România (Mânăstirea „Sfântul Simeon Stâlpnicul” și Mânăstirea Bodrog, din Arhiepiscopia Aradului, sau Mânăstirea Sâmbăta de Sus, din Arhiepiscopia Sibiului), sau diferite activități culturale (participări ale Corului „Pro Musica” din Giula, sau „Emil Monția” din Arad, conduse de Domnul Profesor Gheorghe Flueraș, la slujbe, concerte de colinde sau alte momente importante din viața comunității românești din Seghedin). Vreme de 10 ani, Părintele Aurel Becan a desfășurat cu asiduitate și slujirea de preot misionar pentru românii de la penitenciarul din Seghedin, răspunzând și astăzi solicitărilor în acest sens, venite prin intermediul Consulatului General al României din Seghedin.

O mare parte a credincioșilor veniți din România la începutul anilor 90 în acest mare oraș și centru universitar din Ungaria, au plecat ulterior spre alte țări (ca de pildă SUA, Canada, Germania, Spania, etc.), dar nucleul acestei Parohii a rămas până în ziua de astăzi și el este compus din membri ai comunității românești istorice de aici, de la Cenadul Unguresc și din împrejurimi, dar și din reprezentanți ai Consulatului General al României de la Seghedin, care a luat ființă în 1998.

Tot la Sfânta Liturghie Arhierească de la Seghedin, din Duminica a XXXI-a după Rusalii, dar și în alte biserici aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, au fost pomeniți Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitul Nifon al Țării Românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și făuritorii Unirii Principatelor Române, în această zi de aniversare a Unirii Mici, la împlinirea a 157 de ani de la realizarea ei (24 ianuarie 1859) și a fost săvârșită și o slujbă de „Te Deum”, în semn de mulțumire adusă Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Poporului Român în acest moment foarte important din istoria sa modernă, dar și neîncetat, de-a lungul veacurilor.

Slujirea de la Seghedin s-a încheiat printr-o agapă frățească oferită participanților din partea Parohiei Ortodoxe Românești și în aceeași zi, Preasfințitul Părinte Siluan și însoțitorii săi au vizitat și sediul Consulatului General al României din Seghedin, fiind oaspeții Domnului Consul General Ioan Fodoreanu.

Comentarii Facebook


Știri recente