„Slujebnicul arhieresc al Mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei“ apare în ediţie facsimil

Ediția facsimilată a „Slujebnicului arhieresc al Mitropolitului Ștefan al Ungrovlahiei“ va fi lansată luni, 15 ianuarie. Evenimentul va avea loc începând cu ora 13:00, în Sala „Theodor Pallady“ a Bibliotecii Academiei Române.

Cartea apare după manuscrisul românesc nr. 1790 din colecțiile Bibliotecii Academiei Române, sub coordonarea doamnei Gabriela Dumitrescu și beneficiază de prefața acad. Răzvan Theodorescu, Preşedintele Secţiei de arte, arhitectură şi audiovizual a Academiei Române.

Lansarea este precedată de vernisajul expoziţiei: „Mihai Eminescu, reper al spiritualităţii române“, realizată de Cabinetul de Manuscrise și Carte Rară.

Slujebnicul arhieresc sau arhieraticonul cuprinde rânduiala şi conţinutul slujbelor bisericeşti la care este obligatorie prezenţa arhiereului. Cel mai vechi şi mai impresionant Arhieraticon din cultura noastră este Slujebnicul mitropolitului Ştefan al Ungrovalahiei, redactat între 1648-1688.

Ilustrat cu miniaturi, majuscule, frontispicii în culori şi aur, textul este scris în trei limbi: slavonă, greacă şi română, respectiv, ecteniile şi rugăciunile în primele două limbi, iar regulile tipiconale în limba română.

De asemenea, în acest Slujebnic găsim cea mai veche reprezentare a „Mântuitorului Hristos şi rodul viţei-de-vie”.

Comentarii Facebook


Știri recente