Simpozionul Filantropia – liturghia slujirii aproapelui

La Palatul Patriarhiei a avut loc joi, 16 mai 2013, Simpozionul „Filantropia – liturghia slujirii aproapelui”, organizat de Federația Filantropia. Evenimentul a debutat cu un cuvânt de deschidere al Diac. Cosmin Grigorescu, Director Executiv al Federației Filantropia.

A urmat apoi o sesiune de comunicări și dezbateri despre fundamentarea teologică a lucrării filantropice, după cum urmează:

Teze pentru o filantropie creștină modernă – Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” București;

Federația Filantropia: reper e actuale, realizări și perspective – Diac. lonuț lordăchescu, președinte Fundația „Bucuria Ajutorului” membră a Federației Filantropia;

Omul – dar al lui Dumnezeu pentru om – Pr. Lect. Univ. Dr. Sorin Șelaru, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” București;

Pregătirea lăuntrică pentru slujirea filantropică – Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Viorel Holbea, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” București;

Liturghie și filantropie în lumina Ortodoxiei – Pr. Prof. Dr. Mihail Milea, președinte Fundația pentru copii Sf. Sava – Buzău, membră a Federației Filantropia;

Filantropia ca drum către mântuire – Drd Dana Bates, președinte Fundația Noi Orizonturi;

Filantropie și asistență socială – Prof. Dr. Sorin Chirilă, Director General DGASPC Alba;

De la ora 14:00 a urmat apoi Târgul de servicii sociale, în cadrul căruia cele 18 organizații-membre ale Federației și-au prezentat activitatea.De asemenea, în cadrul târgului a avut loc o dezbatere cu tema: Parteneriatul între membrii Federației și ceilalți actori sociali. Târgul de servicii sociale a fost organizat în cadrul proiectului „Împreună pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacității organizaționale a unei rețele naționale de ONG-uri creștine”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul proiectului, Federația Filantropia are calitatea de partener, alături de Patriarhia Română, aplicantul principal fiind Organizația Internațională de Caritate Creștin Ortodoxă din România (IOCC România).

Despre Federația Filantropia

Federația Filantropiaa fost înființată în anul 2008, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și numără astăzi 19 membri din România și de peste hotare. Ea constituie expresia concretă a unei nevoi de acțiune comună și coordonată a Bisericii resimțită de departamentele social-filantropice ale eparhiilor din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Cu peste 26.000 de beneficiari ajutați în anul 2012, Federația Filantropia, prin organizațiile membre, este unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii sociale din România, aria sa de acțiune acoperind toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Beneficiarii provin din aproape toate tipurile de grupuri defavorizate, precum: copii abandonați, copii cu risc de abandon școlar, bătrâni, persoane fără adăpost, foști deținuți, șomeri, familii sărace, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, victime ale violenței în familie sau ale traficului de persoane, persoane cu dizabilități, persoane dependente de alcool sau droguri etc. Membrii Federației Filantropia oferă oamenilor în nevoie serviciilelor fărănici un fel de discriminare. În viitor, Federația Filantropia țintește să devină o platformă de acțiune comună pentru cele peste 130 de ONG-uri care lucrează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.

Comentarii Facebook


Știri recente

Factbox: Îmbătrânirea demografică în România

Sociologii şi demografii definesc îmbătrânirea demografică drept creşterea ponderii persoanelor vârstnice – de peste 65 de ani – în cadrul efectivului total al populaţiei studiate, în detrimentul celorlalte categorii de vârstă – tinerii şi adulţii,…