Simpozion teologic la Deva

Cu binecuvântarea Preasfinției Sale Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, în zilele de 7-8 martie 2013, la Deva a avut loc un simpozion teologic cu caracter comemorativ, intitulat „Dreptul canonic în viața Bisericii. In memoriam Preot profesor dr. Liviu Stan (1910-1973)”, potrivit episcopiadevei.ro. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a patru decenii de la trecerea în veșnicie a acestui mare canonist, teolog și dascăl, fiu al meleagurilor hunedorene.

Astfel, joi, 7 martie 2013, 17.00, în sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean din Deva (str. George Barițiu, nr. 2), a avut loc deschiderea festivă a simpozionului.

După cuvântările oficiale în care P.S. Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei și prof. Maria Ștefănie Inspector General Adjunct al Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara, le-au adresat mesaje de bun venit oaspeților, au urmat primele referatele susținute în plen.

Acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu a vorbit despre „Personalitatea Preotului Prof. dr. Liviu Stan”, P. S. Lucian Mic a prezentat referatul „Canonistul Liviu Stan și problema înființării Episcopiei Timișoarei”, P. S. Nicodim Nicolăescu a adus în atenția ascultătorilor o perspectivă patristică privind rolul mirenilor în Biserica primară prin lucrarea ce reunește reflecții pe marginea lucrării „Mirenii în Biserică” a Pr. Liviu Stan, P. S. Sebastian Pașcanu a oferit ascultătorilor prilejul de a medita asupra temei „Acrivie și pogorământ în Sfânta Taină a Spovedaniei” iar P. S. Emilian Lovișteanul a cuvântat despre „Libertate, dreptate și responsabilitate în contextul vieții părintelui Liviu Stan”.

În a doua zi, 8 martie 2013, cu începere de la orele 9.00, s-au desfășurat lucrările întâlnirii științifice propriu-zise, structurate pe două secțiuni.

Prima secțiune, intitulată: „Preot prof. dr. Liviu Stan – contribuții teologice” și moderată de P. S. Nicodim Nicolăescu și Acad. pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, a avut următorul program: Pr. conf. univ. dr. Irimie Marga (Sibiu): Concepția canonică a Pr. prof. dr. Liviu Stan Insp. dr. Sorin Joantă (Sibiu): Contribuția Pr. Prof. Liviu Stan la fundamentarea filozofică a dreptului Arhim. cons. dr. Veniamin Goreanu (București): Despre solii bisericești sau apocrisiarhi în opera pr. prof. Liviu Stan Cons. dr. George Grigoriță (București): Diaspora, autonomia bisericească și autocefalia în viziunea Părintelui Prof. dr. Liviu Stan. Tradiție și înnoire în scrierile ecleziologice ale canonistului hunedorean Pr. dr. Ion Reșceanu (Craiova): Autonomia bisericească în concepția canonistului Liviu Stan Protos. drd. Calinic Drăghici (Drobeta-Turnu Severin): Poziția laicilor în Biserica Ortodoxă în gândirea Pr. prof. Liviu Stan Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan (Alba Iulia): Vocația mirenilor din societatea para-creștină a mileniului al treilea Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi (Alba Iulia): Rolul și importanța apostolatului laic în misiunea Bisericii Prof. drd. Răzvan Brudiu (Alba Iulia): Mirenii sau laicii în Biserică? Asist. univ. drd. Emilian Roman (Iași): Contribuția profesorului Liviu Stan la promovarea dialogului interortodox și interreligios Pr. drd. Marius Iovan (Deva): Personalitatea teologică a Părintelui Liviu Stan și contribuția sa la clarificarea problemelor dogmatice și canonice cu privire la ecleziologie Pr. lect. univ. dr. Gabriel Basa (Deva): Părintele Liviu Stan și problema canonizării Sfinților români Pr. lect. univ. dr. Daniel Alic (Caransebeș): Colaborarea canonistului Liviu Stan la publicațiile bisericești din Banat Prof. dr. Florin Ilieș (Deva): Elite cultural-ecleziastice românești absolvente ale Colegiului Național „Decebal” din Deva

Cea de a doua secțiune, „Dispoziții legislativ-canonice – istorie și actualitate”, moderată de Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus și Pr. dr. Pavel Vesa, s-a petrecut după desfășurătorul prezentat mai jos: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus (Arad): Tradiția canonică a Bisericii Ortodoxe Pr. lect. univ. dr. Ioan Cozma (Alba Iulia): Elemente de drept succesoral în sfintele canoane Protos. drd. Nestor Dinculeană (Deva): Autoritatea canonică a sinoadelor Pr. lect. univ. dr. Cosmin Panțuru (Timișoara): Canoane, hotărâri sinodale și norme legale privind protejarea bunurilor bisericești mobile aparținătoare patrimoniului cultural național Pr. Gabriel Miricescu (Deva): Actualitatea principiilor fundamentale de organizare ale Bisericii Ortodoxe Lect. univ. dr. Emanuel Tăvală (Sibiu): Juristul și Biserica Pr. dr. Pavel Vesa (Arad): Sinodul eparhial de la Arad din 1850. Câteva considerații istorico-canonice Ierom. dr. Maxim Vlad (Constanța): Doi ani de libertate constantiniană: Sinodul local din Neocezareea și dispozițiile sale privind disciplina clericală și etica familială Pr. lect. univ. dr. Florin Dobrei (Deva): Conduita clerului – prevederi legislativ-bisericești din trecutul Bisericii noastre.

Comentarii Facebook


Știri recente