Simpozion pentru părinţi şi copii dedicat cinstirii eroilor neamului

Parohia Scaune şi Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniţă Sofia” din Bucureşti au organizat luni, 06 iunie 2016, Simpozionul Înălţarea Domnului şi cinstirea eroilor neamului, susţinut de profesoara Viorica Provian şi de Părintele Jenica Dantis, parohul Bisericii Scaune.

În deschiderea simpozionului, părintele paroh a rostit o scurtă prelegere copiilor, părinţilor şi invitaţilor prezenţi, în care a subliniat rolul spiritual al sărbătorii Înălţării Domnului în drumul spre mântuire şi desăvârşire al fiecărui creştin:

Timp de patruzeci de zile de la Sfintele Paşti, Iisus S-a arătat de mai multe ori Apostolilor Săi, le-a vorbit din nou despre Împărăţia lui Dumnezeu şi le-a poruncit să meargă în toată lumea ca să-i înveţe pe oameni şi să-i boteze în numele Sfintei Treimi. Înainte de a se despărţi de Apostolii Săi, Mântuitorul le-a făgăduit că le va trimite pe Duhul Sfânt, Care, venind asupra lor, le va da putere să fie martorii Învierii Lui până la marginile pământului. În cea de-a patruzecea zi de la Învierea Sa, Iisus i-a dus pe Apostoli pe Muntele Măslinilor, în afara Ierusalimului, îi binecuvântează  şi apoi se Înalţă la cer, unde stă de-a dreapta Tatălui. Prin puterea şi lucrarea Sfântului Duh, Hristos este pururea prezent în Biserică, în mijlocul şi în viaţa celor ce-L iubesc pe El. Înălţându-se la cer, Hristos pe toţi ne aşteaptă ca rând pe rând şi noi să-L urmăm. Prin Înălţarea Sa la ceruri, Mântuitorul Înviat, ridică firea umană  arătând prin această minune nu numai originea Sa dumnezeiască, ci şi destinaţia finală a naturii umane.

În continuare, profesoara Viorica Provian le-a vorbit copiilor despre importanţa jertfei eroilor neamului românesc, dar şi despre cinstirea cuvenită lor ca o dovadă a iubirii de ţară şi o datorie a fiecărui creştin.

Comentarii Facebook


Știri recente