Simpozion Internaţional la Craiova

La Centrul de restaurare şi vizualizare din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova a avut loc, în perioada 28-29 octombrie 2015, Simpozionul internaţional Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă, informează site-ul oficial al Mitropoliei Olteniei.

„Peste 30 de profesori de teologie, cercetători, filosofi şi oameni de ştiinţă de la instituţii de prestigiu din întreaga ţară şi de peste hotare au fost prezenţi la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, din str. Brestei, nr. 24, pentru a lua parta la lucrările Simpozionului «Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă»”, a precizat Arhid. Ioniţă Apostolache, Inspector pentru catehizare parohială şi purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Craiovei.

Legătura dintre teologie, filosofie şi ştiinţă

Lucrările simpozionului au fost deschise în dimineaţa zilei de 28 octombrie 2015, în aula Centrului de restaurare. În faţa a peste 100 de studenţi şi profesori, organizatorii au dat citire cuvântului de binecuvântarea din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. Prin conţinutul său, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat preocupările Facultăţii de Teologie din Craiova pentru studiul interdisciplinar, evenimentul fiind un bun prilej de dialog între: teologie, filosofie şi ştiinţă.

„Între frumoasele preocupări ale Facultăţii noastre de Teologie, programate pentru această perioadă a anului universitar, se numără şi lucrările Simpozionului Internaţional «Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă». O temă ce se doreşte a fi deschisă spre dialogul interdisciplinar, cu menirea de a crea noi punţi de legătură între lucrarea învăţătorească şi misionară a Bisericii şi spectrul cercetării ştiinţifice. În acest sens, colectivul nostru profesoral a integrat această activitate în contextul «Zilelor spirituale ale oraşului Craiova». Astfel, cu sprijinul colaboratorilor noştri din Cetatea Băniei, iubitori ai tradiţiilor noastre ortodoxe, am hotărât să organizăm acest Simpozion, cu dorinţa de a dezvolta şi întări legătura dintre teologie, filosofie şi ştiinţă. În fapt elemente ale aceluiaşi întreg, cele trei orizonturi de cunoaştere şi existenţă converg spre demonstrarea unei realităţi teonome, plină de lumina harului şi adevărului dumnezeiesc. «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa», ne spune Mântuitorul Hristos. Aceasta este învăţătura pe care noi o păstrăm şi o mărturisim peste veacuri, împărtăşindu-o tuturor celor ce caută să o descopere şi să o însuşească”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu.

Totodată, Mitropolitul Olteniei a punctat imprtanţa hristologică a luminii, în simbolismul ei spiritual şi teologic.

„Toate mărturiile Scripturii sunt girate de puterea harului Sfântului Duh, care o străbate de la un capăt la altul. În acest sens, dacă în Vechiul Testament Cuvântul lui Dumnezeu se aşează ca o promisiune, în Noul Testament este prezent ipostatic, materializându-Se şi însufleţind tainic iconomia creaţiei Sale. De aceea, atunci când vorbim despre Logosul înomenit din perspectiva Noului Testament, trebuie să înţelegem mai întâi a starea celor care au scris despre toate acestea. Pentru dânşii Hristos nu a fost un simplu rabin, sau un învăţător charismatic şi nici chiar un profet. Viaţa şi învăţăturile Sale au fost cu adevărat unice: «Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om» şi «Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu».Prin urmare, Logosul lui Dumnezeu este viu şi lucrător în fiecare cuvânt al Sfintelor Scripturi”, a mai precizat Înaltpreasfinţia Sa.

Conferinţă despre „Istoria Transilvaniei” şi lansare de carte

Prima zi a simpozionului a fost încununată de conferinţa profesorului Jean de Maire, reputat cercetător şi om de cultură belgian, care a vorbit despre Istoria Transilvaniei. Translatarea din limba franceză a fost asigurată de asist. univ. dr. Mihai Ciurea, de la Facultatea de Teologie din Craiova. Apoi, în Muzeul de artă eclesială al centrului de restaurare, a fost vernisată expoziţia de fotografie Oltenia, vatră de cultură şi spiritualitate ortodoxă. Oficiile prezentării au fost făcute de pr. lect. dr. Ion Reşceanu.

În cea de a doua zi de lucru, joi, 29 octombrie, de la orele 13:00, prof. dr. Cristian Bădiliţă a lansat la Centrul de restaurare ultimele sale lucruri. Cu acest prilej, invitaţii au avut ocazia să admire o expoziţie de carte veche de cult, pregătită de personalul Bibliotecii Alexandru şi Aristia Aman.

Comentarii Facebook


Știri recente