Simpozion internațional de Teologie, la Timișoara

În perioada 24-25 aprilie 2015 la Timișoara se va desfășura Simpozionul Internațional: “Ontologie și Teologie. Dialogul ideilor și Misiunea Bisericii”. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Vest din Timișoara, Aula BCUT “Eugen Todoran. Cuvântul de deschidere va fi rostit de către ÎPS Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului.

Simpozionul interdisciplinar de Filosofie și Teologie este un proiect realizat de Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Timișoarei – în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.

Potrivit mitropolia-banatului.ro, simpozionul se va desfăşura după următorul program:

VINERI – 24 APRILIE PROGRAM/SCHEDULE

Moderator: Prof. dr. Corneliu Mircea

Traducător: Asist. Dr. Dana Maria Ungureanu

9,30-9,45: Cuvânt de deschidere – ÎPS IOAN, Arhiepiscop și Mitropolit al Banatului/ Solemn Opening: Message from His Eminence IOAN, Archbishop of Timişoara and Metropolitan of Banat

9,45-10,00: Laudatio în cinstea profesorului emerit Jean-Louis Vieillard-Baron/ Laudatio to Emeritus Professor Jean-Louis Vieillard-Baron of the University of Poitiers (France) by Professor Corneliu Mircea, West University of Timişoara

10,00-10,30: Emeritus Professor dr. Jean-Louis Vieillard-Baron, Louis Lavelle sau despre prezenţa totală în real/Louis Lavelle or about the total presence in the real

10,30-11,00: Prof. dr. Alexandra Roux, Spiritul spiritualismului. Doi filozofi contemporani în siajul lui Louis Lavelle/The spirit of spiritualism. Two philosophers in the wake of Louis Lavelle

11,00-11,30: Prof. dr. Corneliu Mircea, Orizontul religios al gândirii metafizice/The religious horizon of the metaphysical thinking

11,30-12,00: Pr. prof. dr. Dumitru Megheșan, Între Areopag și Tabor. O încercare de Teo-onto-logie/Between Areopag and Tabor. An Attempt of Ontotheology

12,00-12,30: Discuţii/Debates

Moderator: Pr. Prof. Dr. Dumitru Megheşan

15,00-15,20: Pr. conf. dr. Vasile Vlad, Ordinea divină a lumii, premisă pentru existența morală a omului/The divine order of the world, premise for the moral existence of the man

15,20-15,40: Pr. lect. dr. Nichifor Tănase, Gnoseologie și ontologie. Metodologia teologică dublă (exothenșiendothen) șicaracterul teologic al ontologieiîn cadrul controversei isihaste din secolul al XIV-lea/Gnosiology and Ontology. The Double Theological Methodology (exothenandendothen) and the theological character of ontology in the hesychast controversy from the XIV century

15,40-16,00: Pr. conf. dr. Constantin Jinga, Antimetafizica lui Rabşache vs. teodiceea regelui Iezechia (IV Regi, 19, 14-19)/The Antimetaphysics of Rabşache vs. the Theodicy of King Ezechia (IV Regi, 19, 14-19)

16,00-16,20: Pr. conf. dr. Nicolae Morar, Tema „Ființei” în islam și creștinism/The theme of the „Being” in Islam and Christianity

16,20-16,50: Discuţii/Debates

Moderator: Pr. Conf. Dr. Vasile Vlad

16,50-17,10: Pr. lect. dr. Vasile Itineanț, Sfințirea omului și a mediului ambiant prin activitatea sacramentală a Bisericii/The deification of the human being and of the environment through the sacramental activity of the Church

17,10-17,30: Lect. dr. Daniel Lemeni, Evagrie Ponticul: filozof sau avvă a deşertului?/ Evagrius Ponticus: philosopher or avva of the desert?

17,30-17,50: Pr. dr. Cosmin Panțuru, Firea și ființa în scrierile principale ale Părintelui Dumitru Stăniloae/The Nature and the Being in the main writings of Father Dumitru Stăniloae

17,50-18,10: Pr. dr. Radu Cosmin Bogdan, Îndumnezeirea omului din perspectiva creației imnografice a Sfântului Roman Melodul/The Deification of the human being in the view of Saint Roman Melodul’s iconographic creation

18,10-18,30: Pr. drd. Marius Ioana, Ontologia cunoașterii versus Teologia Cuvântului/The Ontology of knowledge versus The Theology of the Word

18,30-18,50: Pr. asist. Dr. Adrian Covan, Veni Domine Jesu – constanţa logosico-pnevmaticǎ a Bisericii/Veni Domine Jesu – the pneumatic-logosico constance of the Church

18,50-19,20: Discuţii/Debates

Comentarii Facebook


Știri recente