Simpozion în București dedicat Sfântului și Marelui Sinod. Lucrările s-au desfășurat în Facultatea de Teologie Ortodoxă  

Seminar in Bucharest on the Holy and Great Council

La Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din București s-a desfășurat în 15 iunie 2017 simpozionul Receptarea hotărârilor Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Au fost susținute referate de cadre didactice ale instituţiei de învăţământ teologic în care au fost analizate documentele adoptate la Sinodul din Creta.

Evenimentul a avut în contextul împlinirii a unui an de la Sfântul și Marele Sinod și s-a bucurat de prezența PS Varlaam Ploieșteanul care a participat la lucrările Sinodului din iunie 2016.

În deschidere, Pr. Cons. Patriarhal Michael Tița a prezentat mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din care redăm mai jos un fragment.

Sinodul din Creta afirmă explicit că numai Biserica Ortodoxă este „Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică” şi, prin urmare, restaurarea unităţii cu ceilalţi creştini se realizează în Biserica Una, pe baza credinţei ortodoxe, deoarece ceilalţi creştini «s-au abătut de la adevărata credinţă a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică» (art. 21 al documentului «Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine»). Într-o evaluare generală a desfăşurării şi rezultatelor «Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe» se poate constata că delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a participat activ la lucrări şi a fost apreciată de cei prezenţi la Sinodul din Creta.

Mesajul integral transmis de Preafericirea Sa poate fi consultat aici.

În cadrul întâlnirii au conferențiat Pr. Prof. Decan Ștefan Buchiu care a fost şi moderatorul întâlnirii, Pr. Prof. Viorel Ioniță, Pr. Prof. Daniel Benga, Conf. Adrian Lemeni, Diac. Lect. George Grigoriță, Diac. Lect. Ionuț Mavrichi şi Pr. Conf. Patriciu Vlaicu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Pr. Prof. Viorel Ioniță a realizat în introducere o prezentare a perioadei de pregătire a Sinodului şi a făcut referire la faptul că toate bisericile autocefale au convenit asupra convocării Sinodului.

Mai departe, Părintele a subliniat că hotărârile Sfântului și Marelui Sinod au avut caracter pastoral-misionar, deoarece nu a fost un Sinod Ecumenic care să ia hotărâri dogmatice şi canonice.

Sfântul Şi Marele Sinod ce a avut loc cu un an în urmă nu numai că nu a inventat nimic, ci a afirmat şi a subliniat adevărul de credinţă dintotdeauna al Bisericii noastre. Hotărârile sunt linii de orientare pentru întreaga Biserică Ortodoxă în lumea de astăzi, a adăugat Pr. Viorel Ioniţă.

Mesajul Sfântului şi Marelui Sinod şi Enciclica Sfântului și Marelui Sinod au fost expuse de Conf. Adrian Lemeni. În prelegerea sa, el a abordat în special trei teme care nu se regăsesc în celelalte documente: educaţia, biserica în fata provocărilor contemporane şi biserica în fata globalizării, a fenomenelor extreme de violenţă şi migrație.

Primul document din cele şase a fost analizat de Diac. Ionuţ Mavrichi. Este vorba de Misiunea Bisericii în Lumea Contemporană, în care ni se înfăţişează că Biserica Ortodoxă participă la grijile și la temerile care preocupă pe omul contemporan, cu privire la probleme existențiale fundamentale, dorind să contribuie la rezolvarea lor, pentru ca pacea lui Dumnezeu «care covârșește orice minte» (Filipeni 4, 7), reconcilierea și dragostea să stăpânească în lume.

Pr. Conf. Patriciu Vlaicu, pe marginea documentului Diapora Ortodoxă, a subliniat că Diaspora reprezintă o oportunitate pentru că Bisericile Ortodoxe surori sunt împreună zi de zi. Apoi, conferenţiarul a menţionat că Biserica arată că înţelege dubla sa misiune bazată pe acribie şi iconomie.

Cu privire la legătura dintre Sinodul din Creta şi sinoadele viitoare, Pr. Patriciu Vlaicu a insistat că toate documentele Sinodului fac aluzie la faptul că aceasta a fost o primă etapă în manifestarea sinodalităţii, inclusiv prin lăsarea unor documente pentru un alt Sfânt şi Mare Sinod. Este vorba de o reașezare a sinodalităţii la nivelul Bisericii Ortodoxe. Documentul adoptat în Creta exprimă un dinamism şi nicidecum o soluție definitivă, a concluzionat Părintele.

În continuare, s-a vorbit despre Autonomie şi modul ei de proclamare. Diac. Lect. George Grigoriţă a evidenţiat că în Biserica Ortodoxă există mai multe moduri de recunoaştere a autonomiei şi la următoarele sinoade unele lucruri pot fi dezvoltate.

Decanul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, Pr. Prof. Ştefan Buchiu, a prezentat documentul Sfânta Taină a Cununiei şi impedimentele la aceasta. Părintele s-a axat foarte mult pe subiectul căsătoriilor mixte.

Importanţa postului şi respectarea lui astăzi este cel mai patristic document. Este afirmaţia Pr. Prof. Daniel Benga. El a explicat şi pe ce se întemeiază pogorămintele în cazul posturilor din timpul anului bisericesc.

Ultimul document abordat, Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, a fost explicat de Pr. Prof. Viorel Ioniţă. Dintre cele mai importante idei extrase din prelegere, s-a reţinut că Biserica Ortodoxă a fost în contact şi dialog cu alte confesiuni creştine pe tot parcursul celui de-al doilea mileniu.

Ca un exemplu, Patriarhul Justinian Marina, comemorat anul acesta de Patriarhia Română, spunea mereu că Biserica Ortodoxă Română este dispusă să intre în dialog cu celelalte biserici, dar numai pe picior de egalitate.

De asemenea, documentul menţionat mai sus arată până unde mergem în dialog cu ceilalţi şi nu dacă mergem, deoarece contactul şi dialogul sunt inevitabile, chiar necesare din perspectiva provocărilor lumii de astăzi.

Credit: Ziarul Lumina & Basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente