Simpozion despre Dealul Mitropoliei – un reper al identității noastre spirituale şi naționale

În Palatul Patriarhiei a avut loc marţi simpozionul „Dealul Mitropoliei din București în istoria poporului român”. Manifestarea culturală, care a reunit o expoziţie foto şi două lansări de carte, a constituit, potrivit Patriarhului Daniel, un eveniment deopotrivă „cultural şi patriotic”.

Simpozionul a fost deschis de Părintele Patriarh Daniel prin cuvântul intitulat „De la Dealul Podgorenilor la Colina Patriarhiei”

Dealul Mitropoliei – un reper al identității noastre spirituale şi naționale

Patriarhul României a subliniat faptul că „Biserica are atât vocația, cât şi datoria de a conserva tezaurul patrimoniului istoric bisericesc, de a-l păstra şi de a-l transmite ca factor de comuniune între generații diferite şi creatoare”.

El a remarcat că cele trei evenimente desfăşurate astăzi în Palatul Patriarhiei evidențiază atât „grija permanentă a Bisericii în păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural şi spiritual, cât şi contribuția activă a Bisericii Ortodoxe Române la realizarea marilor deziderate ca libertatea şi unitatea națională a poporului român”.

De asemenea, Preafericirea Sa reiterat un aspect important pentru istoria poporului român şi anume, că toate clădirile Patriarhiei Române de pe istoricul deal al Mitropoliei reprezintă „un reper al identității noastre spirituale, culturale şi naționale”.

Victor Opaschi rostind cuvântarea intitulată Rolul credinţei în istoria şi conştiinţa naţională. Foto credit: Mihnea Păduraru/ZL

Rolul credinţei în istoria şi conştiinţa naţională

Domnul Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, a susţinut cuvântarea intitulată „Rolul credinţei în istoria şi conştiinţa naţională”. El a evidenţiat volumul „Reședința Patriarhală: istorie și artă” lansat astăzi şi a remarcat faptul că „autorul pune în valoare această bijuterie arhitectonică şi scoate la lumină rolul ei, aş zice, strategic de centru şi axă spirituală, dimpreună cu Catedrala, a Ortodoxiei româneşti ca instituţie fundamentală a poporului român”.

Totodată, Victor Opaschi a semnalat că „Dealul Mitropoliei a fost şi a rămas unul dintre cele mai importante repere ale vieţii spirituale” şi „ilustrează puternica legătură dintre credinţa, istoria şi identitatea românească”.

Secretarul de stat pentru culte a evidenţiat activitate socială filantropică a BOR şi afirmat că „atunci când Biserica este acuzată că nu face nimic, că nu face destul, că nu lucrează pe măsura resurselor de care dispune, cei care fac aceste afirmaţii sunt, elegant spus, în necunoştinţă de cauză”.

„Cei care contabilizează numărul de biserici construite pentru a-i opune precaritatea sistemului de sănătate, de exemplu, uită ce aduce în societate fiecare biserică nou construită: dezvoltarea unui nou centru spiritual, a unui nou centru în care se pot mobiliza eficient resursele de disponibilitate şi entuzisam ale românilor în slujba comunităţii şi aproapelui”, a spus Victor Opaschi.

În acest sens, el a precizat că acesta este motivul pentru care statul, „prin intermediul secretariatului de stat pentru culte, înţelege să sprijine inclusiv construirea şi repararea de  biserici având conştiinţa că, în ţară şi peste hotare, fiecare biserică înseamnă nu doar un nou centru de spiritualitate românească, ci şi un nucleu pentru dezvoltarea comunitară, pentru edificarea unor comunităţi solidare organizate în jurul unor identităţi puternice”.

În continuare, Acad. Răzvan Theodorescu a vorbit despre Catedrala mitropolitană din Bucureşti ca vechi simbol dinastic.

Acad. Răzvan Theodorescu vorbind în cadrul Simpozionului dedicat Dealului Mitropoliei. Foto credit: Mihnea Păduraru/Basilica.ro

Geografiile umane în spaţiul mitropolitan

Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București, a făcut referire în cuvântarea sa la geografiile umane în spaţiul mitropolitan.

„Mitropolia şi bisericile de pe cuprinsul acestui oraş, dincolo de aşezăminte şcolare, s-au îngrijit secole de-a rândul să vindece suflete şi să echilibreze foarte complicatul rulaj dintre carieră şi intimitate, să ofere sfaturi, sprijin, un timp al tihnei, în linişte”, a subliniat domnia sa.

Evidenţiind faptul că „tehnologia va înlocui multe profesii” şi că în viaţa socială se vor produce curând turbulenţe, Adrian Majuru a semnalat că în sufletul oamenilor va rămâne „dorinţa de a avea un loc unde să aibă uşi deschise, unde să se mărturisească, să se poată aduna”.

Dl. Prof. Univ. Ing. Nicolae Șt. Noica a vorbit despre personalităţile importante din istoria construcţiei Palatului Patriarhiei, iar Directorul Institutului Național al Patrimoniului, Dl. Ștefan Bâlici, a evidenţiat necesitatea organizări unor astfel de evenimente.

„Sper ca astfel  de simpozioane dedicate monumentelor majore pe care le avem în ţară să fie mai frecvente de aici înainte”, a spus domnia sa.

Dl. Prof. Constantin I. Stan de la Facultatea de Istorie, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, a prezentat în cuvântul său mai multe aspecte din viaţa Patriarhului Miron Cristea evidenţiind faptul că a fost un militant pentru Marea Unire din 1918.

Moderatorul evenimentului a fost Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal.

Foto credit: Mihnea Păduraru/ZL

Comentarii Facebook


Știri recente