Simpozion dedicat ctitorilor și restauratorilor Mănăstirii Dragomirna

Timp de două zile, la Mănăstirea Dragomirna din județul Suceava a avut loc a II-a ediție a Simpozionului „Dragomirna: ctitori și restauratori”. Evenimentul a reunit istorici, restauratori și reprezentanți ai Ministerului Culturii și s-a înscris în paginile de istorie ale așezării monahale ctitorite de mitropolitul Anastasie Crimca, informează „Ziarul Lumina”.

În perioada 24-25 august 2014, la Mănăstirea Dragomirna s-a desfășurat un simpozion național, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și cu ajutorul financiar al Secretariatului de Stat pentru Culte. Intitulat „Dragomirna: ctitori și restauratori”, simpozionul ajuns la acea de-a doua ediție a pus în discuție teme referitoare la ctitorii complexului monahal. Duminică seara a fost oficiată o slujbă de Te Deum și Parastasul pentru ctitorii și restauratorii mănăstirii, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen. În continuare a avut loc deschiderea oficială a evenimentului. În cuvântul de deschidere, stavrofora Macrina Săucinițanu, stareța Mănăstirii Dragomirna, a mulțumit Secretariatului de Stat pentru Culte, care a susținut financiar desfășurarea acestui simpozion. În același timp, stavrofora Macrina Săucinițanu a subliniat faptul că manifestarea „Dragomirna – ctitori și restauratori” se dorește a fi o continuare a activității culturale de promovare a patrimoniului cultural și național și de prezentare a rezultatelor cercetărilor științifice referitoare la istoria Mănăstirii Dragomirna, inițiate în anul 2009 prin Simpozionul „Dragomirna și ctitorii ei”.

Locul de metanie al mitropolitului Anastasie Crimca

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen a apreciat rolul acestei manifestă ri „pentru trezirea neamului și pentru revenirea memoriei unui popor care își pierde moștenirea culturală”. A urmat vizitarea bisericii-monument istoric, precum și a muzeului aflat în incintă. Cu ocazia organizării simpozionului, s-a aflat locul de metanie al mitropolitului Anastasie Crimca – biserica veche a Dragomirnei și locul de veci al marelui ctitor Luca Stroici -biserica schitului Dragomirnei. Prof. Petronel Zahariuc, prof. Alexandru Pînzar și prof. Bogdan Atanasiu au completat un pomelnic al ctitorilor uitați din veacurile XVII și XVIII. La secțiunea restauratori sau prezentat lucrări de restaurare ale mănăstirilor Dragomirna, Putna și Secu. Firul care a legat aceste comunică ri a fost comemorarea arhitectului Ioana Grigorescu, care s-a implicat cu multă trudă și înțelepciune în restaurarea multor mănăstirii în perioada anilor â60-â70, de la nașterea căreia se vor împlini 100 de ani în 2015. Restauratori de renume, precum Oliviu Boldura, Stelian Onica, Carmen Solomonea, au descris etape din restaurările pe care le-au făcut în ultimii ani la Mănăstirea Dragomirna. „Prin prezentă ri PowerPoint s-au marcat etape din proiectele de restaurare a turlei Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt”, restaurarea iconstasului și a frescelor ce împodobesc interiorul acestei biserici. Printre cei care au susținut comunicări s-au aflat specialiști din lumea laică, dar și viețuitori ai mănăstirilor care au fost restaurate și de Ioana Grigorescu. Comunicările științifice prezentate la acest simpozion au evidențiat activitatea ctitorilor și a restauratorilor, mai ales că pe 19 ianuarie 2014 s-au împlinit 385 de ani de la moartea mitropolitului Anastasie Crimca, cel care a ctitorit Dragomirna”, a relatat rasofora Maria Magdalena Gherghina, secretarul Mănăstirii Dragomirna. La final, cei prezenți au fost invitați la un tur al mănăstirii pentru a fi vizitate obiectivele restaurate și pentru a se aprecia arhitectura mănăstirii (biserica, fortăreața cu turnuri și drum de strajă), evidențiată prin iluminat arhitectural.

Comunicări pe două secțiuni

Luni, 25 august, în cea de-a doua zi a manifestărilor, simpozionul a debutat cu secțiunea „Ctitori – comunicări și discuții”, astfel: Ștefan S. Gorovei: „Din nou despre ctitorii Dragomirnei. Observații, nelămuriri, precizări”, monahul Iustin Taban: „Un mitropolit, un domn și un patriarh: Anastasie Crimca, Radu Mihnea și Teofan al Ierusalimului în contextul anului 1617”, Maria Magdalena Székely: „Vechi și nou despre înrudirile și ctitoriile Stroiceștilor”, Mihai-Bogdan Atanasiu: „Ctitori din veacurile XVII și XVIII: hatmanul Gavriliță Costache și vistiernicul Filip Catargiu”, Alexandru Pînzar: „Binefăcători uitați din veacul al XVIII-lea: „fericitul ctitor Hagi Ivanciu”, rasofora Maria Magdalena Gherghina: „Moaștele Sfântului Iacob Persul din Mănăstirea Dragomirna – danie ctitoricească”, Petronel Zahariuc: „Refacerea domeniului Mănăstirii Dragomirna 1654”, Olimpia Mitric: „Din tezaurul bibliofil mai puțin cunoscut al Mănăstirii Dragomirna”. La orele după-amiezii, simpozionul a continuat cu secțiunea „Restauratori – prezentări și discuții”, după urmă torul program: stavrofora Macrina Săucinițanu: „Câteva aspecte despre reparațiile și restaurările Mănăstirii Dragomirna în cele patru secole de existență”, ierodiacon Varlaam Prodan: „Renașterea arhitecturală a mănăstirii Secu din perioada 1966-1977”, monah Alexie Cojocaru: „Restaurarea Mănăstirii Putna de către arhitect Ioana Grigorescu în cadrul proiectului M22 (1968-1972)”, Dan Kisilevici: „Perspectiva asupra restaurării ansamblului mănăstiresc Dragomirna – contribuția arhitectei Ioana Grigorescu”, Oliviu Boldura și Ileana Zbârnea: „Aspecte generale privind cercetarea, conservarea și restaurarea elementelor decorative exterioare din piatră de la turla Bisericii Mănăstirii Dragomirna”, Carmen Solomonea: „Biserica Mănăstirii Dragomirna -restaurare și punere în valoare a picturii murale”, Stelian Onica: „Aspecte din cazuistica specifică, complexă în conservarea – restaurarea iconostasulu Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” a Mănăstirii Dragomirna”, precum și Eugenia Sidoriuc: „Câteva considerații privind Epitaful Mitropolitului Varlaam al Rostovului, datat 1598, aparținând Mănăstirii Dragomirna”.

Comentarii Facebook


Știri recente