Sfinţiri şi binecuvântări în parohiile din Transilvania

În Duminica a 26-a după Rusalii, ierarhii din Ardeal au sfinţit locaşuri de cult parohiale şi au liturghisit în biserici ale comunităţilor, informează “Ziarul Lumina”. Arhiereii au tâlcuit Evaghelia duminicală, a bogatului căruia i-a rodit ţarina, şi i-au împărtăşit pe credincioşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

Parohia Geoagiu-Suseni din Protopopiatul Orăştie a îmbrăcat haine de sărbătoare în a doua duminică din Postul Crăciunului. Biserica parohială, cu hramul ,,Bunavestire şi Sfânta Cuvioasă Parascheva“, a fost târnosită de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de arhierei, format din Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei. Din sobor au făcut parte şi numeroşi preoţi şi diaconi, informează „Ziarul Lumina”.

După slujba de târnosire a urmat Sfânta Liturghie, iar credincioşii prezenţi au avut posibilitatea să se închine la capul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, păstrat într-o raclă la Catedrala mitropolitană din Sibiu şi adusă la Geoagiu de IPS Mitropolit Laurenţiu.

La final, IPS Mitropolit Laurenţiu, a acordat părintelui Doru Puşcaşu distincţia ,,Crucea Şaguniană pentru clericiââ, cea mai înaltă distincţie din Mitropolia Ardealului, pentru osteneala depusă la construirea bisericii.

„Noi spunem la Sfânta Liturghie această formulă liturgică: «Ale Tale dintru ale Tale, Ţie îţi aducem de toate şi pentru toate». Prin aceasta recunoaştem că Dumnezeu este Stăpânul a toate, că El ne dă daruri şi că suntem chemaţi ca prin iubire să Îi răspundem şi să Îi oferim înapoi aceste daruri. S-a stabilit locul unde să fie aşezat Sfântul Altar, Sfânta Masă, s-a înconjurat acest teren în cele patru laturi, rostindu-se câte o rugăciune pentru ca Dumnezeu să sfinţească locul acesta şi apoi să dea putere celor care încep lucrarea s-o ducă la sfârşit. Şi iată-ne astăzi la acest bun sfârşit“, a spus IPS Mitropolit Laurenţiu.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, şi-a exprimat aprecierea faţă de părintele paroh Doru Puşcaşu, oferind gramate de mulţumire tuturor celor implicaţi în înfrumuseţarea sfântului locaş.

„Nu pot decât să mulţumesc lui Dumnezeu pentru această zi şi să-L rog să ne ţină în inimi această bucurie de a fi împreună la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi bucuria aceasta avută când participăm la târnosire“, a spus PS Episcop Gurie.

Sărbătoare la Aşchileul Mare

Credincioşii din localitatea clujeană Aşchileul Mare au primit vizita Înaltpreasfinţitului Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, care a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“, înconjurat fiind de un sobor de 10 preoţi.

În cadrul cuvântului de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică de astăzi, Părintele Mitropolit le-a vorbit celor prezenţi despre importanţa milosteniei în viaţa omului, dar şi despre marea patimă a societăţii de astăzi, iubirea de avere.

„În ultima vreme se face foarte mult caz despre cei ce prin mijloace necinstite au adunat multă avere, motiv pentru care sunt traşi la răspundere. Spectacolul pe care ni-l oferă este unul foarte trist pentru că, dacă e să analizăm bine, în spiritul Evangheliei Domnului Iisus Hristos, e mare patimă iubirea de avere. După ce a pus gheara pe om, foarte greu scapă omul de această patimă. De aceea, părinţii duhovniceşti ne-au lăsat o sumedenie de pilde prin care vor să ne înveţe să nu ne lăsăm cuprinşi de această patimă. De fapt, primul învăţător care ne spune cum este corect să ne raportăm la cele materiale este Domnul Hristos, care ne spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se adaugă pe deasupra“„, a spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, copiii de la şcoala din localitate, îndrumaţi de învăţătoarea lor, au prezentat un spectacol de colinde şi obiceiuri de Crăciun. După momentul muzical, IPS Mitropolit Andrei şi soborul de preoţi au urcat în cimitirul parohiei, ce se află lângă biserica veche din lemn a localităţii. Aici a fost oficiată o slujbă de pomenire şi a fost sfinţită noua cruce aşezată la mormântul fostului preot din localitate, părintele Ioan Meseşan, care a slujit până în 2012, timp de mai bine de 20 de ani.

Aniversare la Parohia Aiud II

Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvântul de învăţătură la biserica Parohiei Aiud II, ocrotită de Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, cu prilejul aniversării a 40 de ani de la târnosirea locaşului de închinare. În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Bogdan-Laurenţiu Avram, muzeograf al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, a fost hirotonit diacon. Slujba emoţionantă, soborul impresionant, frumuseţea rugăciunilor, a cântărilor şi a cuvântului de învăţătură au adus o mare bucurie în inimile sutelor de credincioşi prezenţi.

IPS Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a detaliat diferitele aspecte ale îmbogăţirii omului în Dumnezeu, singurul izvor al nobleţei şi deplinei fericiri a omului. „Peste tot în lume, societatea şi comportamentul oamenilor se schimbă cu repeziciune. Posibilităţile de dezvoltare, cum n-au mai fost până acum în istorie, se multiplică. Însă, în acelaşi timp, creşte instabilitatea, iar îngrijorarea faţă de viitor şi zbuciumul sufletesc se accentuează. Să nu fim ca bogatul nebun din Evanghelie, care a confundat sufletul cu stomacul. Trebuie să-I deschidem lui Dumnezeu inimile noastre, şi El le va umple cu bogăţia harului, a bucuriei şi a mângâierii. Tatăl nostru ceresc ne spune: «După cum mama îşi mângâie pe fiul ei, şi Eu vă voi mângâia pe voi» (Is. 66, 13)“, a spus ierarhul.

Situată în centrul istoric al oraşului Aiud, în imediata vecinătate a cetăţii, Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan“ a fost zidită în perioada 1938-1957, primind mai întâi hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“. Cu daniile Patriarhului Justinian şi cu ajutorul eparhiilor din ţară, dar şi prin contribuţia enoriaşilor şi a părinţilor slujitori, biserica a fost renovată în anii â70, pentru ca pe 25 octombrie 1974 să aibă loc resfinţirea edificiului. Cu această ocazie, locaşul de cult a primit hramul actual. Pictura a fost restaurată între anii 1998-2004 de Mihai Minescu.

Nou protopop la Beiuş

Duminica a 26-a după Rusalii va rămâne pentru veşnicie ca o zi istorică pentru Protopopiatul Beiuşului, Seghiştei şi Şteiului din Eparhia Oradiei, care şi-a primit pe noul protopop, părintele Marian Vasile Popa, numit în această funcţie administrativ-bisericească de Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, ca urmare a pensionării, conform prevederilor legale şi statutare, a părintelui Ioan Nat Balint.

Momentele festive de instalare a noului paroh şi protopop s-au desfăşurat în cadru liturgic, cu prilejul Sfintei Liturghii arhiereşti săvârşite de către PS Episcop Sofronie în Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din parohia Beiuş I sau Biserica din Deal, aşa cum este ea cunoscută din vechime, cea mai veche biserică ortodoxă din Beiuş, ce a servit drept catedrală episcopală între anii 1940-1945. Ierarhul a fost întâmpinat cu bucurie de un ales sobor din care au făcut parte preacucernici părinţi protopopi de la celelalte protopopiate din cuprinsul eparhiei, preacucernici părinţi consilieri de la Centrul eparhial, preoţi şi diaconi, dar şi de oficialităţi locale, judeţene şi centrale şi numeroşi credincioşi de la parohia Beiuş I şi din întreg oraşul Beiuş.

Chiriarhul Oradiei a rostit, în cadrul Sfintei Liturghii, o predică deosebit de bogată şi înălţătoare, subliniind semnificaţiile duhovniceşti ale pericopei evanghelice.

„Din pericopa evanghelică pe care am ascultat-o înţelegem că, pentru noi, oamenii, cu adevărat important este să ne îmbogăţim în Dumnezeu şi nu să adunăm averi în lumea aceasta. Ne dăm seama cu toţii cât de actuală este pilda ce ne-a fost înfăţişată acum, într-o lume ca a noastră, foarte materialistă, îndepărtată de Dumnezeu, care uită tot mai mult de Dumnezeu, care se raportează tot mai puţin la Dumnezeu, care Îl caută tot mai rar pe Dumnezeu, dar care, însă, caută mult, fără măsură, fără limită şi fără scrupule, am putea spune, să se îmbogăţească, să adune averi, să trăiască bine, să fie în veselie şi în desfătare, în huzur, cum ar spune înaintaşii noştri“, a spus Părintele Episcop.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit pe părintele Marian Vasile Popa întru protopop pe seama Protopopiatului Beiuşului, Seghiştei şi Şteiului. De asemenea, noul protopop a fost instalat ca preot paroh al parohiei Beiuş I, încredinţându-i-se Sfânta Cruce, Sfânta Evanghelie şi cheile bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din Beiuş.

Părintele Ioan Nat Balint, de acum protopop onorar al Beiuşului, a rostit un cuvânt de bun venit, mulţumind Bunului Dumnezeu pentru cei 41 de ani în care a slujit Biserica dreptmăritoare ca preot şi cei 14 ani în care a activat ca protopop la Beiuş. De asemenea, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru încrederea acordată şi aleasa purtare de grijă, dar şi familiei care i-a fost alături în toţi aceşti ani.

Noul preot paroh al Parohiei Beiuş I şi protopop la Protopopiatul Beiuşului, Seghiştei şi Şteiului, părintele Marian Vasile Popa, în cuvântul său, a adus mulţumire Preasfintei Treimi pentru toate darurile pe care le-a revărsat cu îmbelşugare peste persoana sa şi a familiei sale, arătând că nimic nu este întâmplător, ci totul este proniator, mulţumind, în acelaşi timp, cu recunoştinţă PS Părinte Sofronie pentru noua misiune preoţească pe care i-a încredinţat-o în parohia Beiuş I, precum şi pentru ascultarea administrativ-bisericească de protoiereu. La final, ierarhul a acordat, ca semn al dragostei şi preţuirii părinteşti faţă de părintele protopop Ioan Nat Balint, o distincţie de vrednicie, pentru dragostea şi râvna depusă în slujirea sfintei noastre Biserici strămoşeşti, mulţumindu-i pentru jertfa şi lucrarea depusă în ogorul Domnului şi arătând că această lucrare nu se încheie aici, Preacucernicia sa continuând să ducă la bun sfârşit lucrările de construcţie a noii biserici parohiale din parohia Beiuş III, pe care le-a început în anul 2006.

Liturghie arhierească la Zalău

Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului a fost prezent în mijlocul credincioşilor din cartierul zălăuan Sărmaş, săvârşind Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Apostol Andrei“. În soborul slujitor s-au aflat parohul Ioan Zaha şi părintele Călin Crecan, preot de caritate la capela Spitalului Judeţean de Urgenţă din Zalău.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Lucian Hodadea a fost hirotonit preot pentru Parohia Câmpia. După rostirea cuvântului de învăţătură, ierarhul, părinţii împreună slujitori şi credincioşii au ieşit în faţa bisericii unde a fost sfinţită o troiţă.

După înfiinţarea Episcopiei Sălajului în anul 2008, prin purtarea de grijă a PS Episcop Petroniu, s-au născut în municipiul Zalău două noi parohii pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioşilor. Una dintre aceste parohii este cea situată în cartierul Sărmaş. Cel căruia i-a fost încredinţată grija ridicării bisericii în această parte a Zalăului a fost părintele Ioan Zaha. După achiziţionarea terenului pentru noul locaş de cult, în data de 6 iunie 2010, în Duminica Sfinţilor Români, PS Episcop Petroniu a sfinţit piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Apostol Andrei“. Lucrările efective la ridicarea locaşului de cult au început pe 3 noiembrie 2010, după obţinerea autorizaţiei de construcţie. Prin grija părintelui paroh şi jertfelnicia credincioşilor, biserica a fost tencuită deja în interior, iar începând cu Joia Mare a anului 2013 slujbele bisericeşti au început să fie săvârşite în noul locaş de cult.

Sfinţire la Parohia Cavnic I

Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a liturghisit şi a predicat în Parohia Cavnic I. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Augustin Tira a fost hirotonit preot pentru Parohia Inău, Protopopiatul Lăpuş. După Sfânta Liturghie, PS Episcop Iustin a binecuvântat noul Centru pastoral-cultural-social şi activităţi cu tineretul ,,Sfântul Apostol Andrei“ din incinta bisericii, unde paroh este Andrei Chira. Pentru activitatea pastoral-misionară şi social-culturală, precum şi pentru activităţile deosebite desfăşurate cu copiii şi tineretul, ierarhul a conferit preotului paroh rangul de iconom stavrofor.

Comentarii Facebook


Știri recente