Sfințiri și binecuvântări arhierești pe meleaguri transilvănene

În Duminica a VIII-a după Rusalii, a Înmulțirii pâinilor, mai multe lăcașe de cult din Transilvania au fost târnosite, iar credincioșii au fost binecuvântați de ierarhii care au vorbit despre Pâinea cea vie, Cuvântul Evangheliei care este viață.

După cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Transilvania, prima duminică de după praznicul Adormirii Maicii Domnului i-a adunat pe credincioșii din Sadu, județul Sibiu, la noua biserică din localitate, unde trei arhierei au sfințit altarul de rugăciune ridicat în ultimii ani. Evenimentul a fost unul deosebit pentru comunitatea de la Sadu, care și-a văzut îndeplinit visul de a înălța în centrul localității o biserică măreață și încăpătoarea pentru mulțimile de credincioși. Chiar dacă la Sadu există o biserică monument istoric zidită în secolul al XVI-lea, pe locul unei bisericuțe de lemn și mai vechi, păstrată astăzi într-un loc din centrul localității, de mult timp s-a simțit nevoia zidirii unui locaș de cult mai generos ca spațiu liturgic și care să arate atât credința oamenilor de aici, cât și jertfelnicia lor. Piatra de temelie pentru această adevărată catedrală din Sadu, cu hramurile „Sfânta Treime” și „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei”, a fost așezată în 1996 de Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Locul de zidire a fost chiar cel pe care exista bisericuța de lemn amintită mai sus. Acest vechi lăcaș de cult a fost mutat în alt amplasament din central localității și se păstrează și astăzi, ca o mărturie peste veacuri a credinței românilor ardeleni de pe aceste meleaguri. Lucrările de zidire au început prin eforturile comunității de la Sadu, iar Parohia Sadu II era păstorită la acea vreme de părintele Gheorge Boorel. După trecerea la cele veșnice a părintelui Boorel în 2005, actualul paroh de la Sadu II, Liviu Mihail Moisiu a continuat lucrările la biserică. În prezent, altarul este pictat și urmează ca în curând și celelalte părți ale sfântului lăcaș să fie înveșmântate cu pictură.

Pâinea vieții

Slujba de târnosire a bisericii a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Andrei Făgărășeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Lăcașul de cult a fost uns cu Sfântul și Marele Mir, stropit cu apă sfințită, iar Sfânta Masă a fost sfințită și împodobită. Pictura din Sfântul Altar și icoanele de pe catapeteasmă au fost și ele sfințite de ierarhi. După sfințire, a urmat Sfânta Liturghie, oficiată pe o scenă amenajată în fața lăcașului de cult. Din soborul de preoți au făcut parte protopopul de Avrig, pr. Vasile Gafton, preoții din Sadu și alți slujitori de la parohiile învecinate, din Sibiu și de mai departe. Răspunsurile liturgice au fost date de corala „Timotei Popovici” a Catedralei mitropolitane din Sibiu.

Cuvântul de învățătură de la Sfânta Liturghie a fost rostit de PS Episcop Visarion. Ierarhul a tâlcuit pe larg Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, în care s-a prezentat minunea înmulțirii pâinilor. „În Evanghelia de astăzi vedem cum Mântuitorul Iisus Hristos a hrănit poporul cel ales cu pâinea cerească, i-a împărtășit din Cuvântul dumnezeiesc al Evangheliei, dar și cu pâinea cea trupească, înmulțită acum în chip minunat. Și astăzi, Mântuitorul ne spune nouă, slujitorilor Bisericii: «Dați-le voi să mănânce!». Îi cheamă Mântuitorul Iisus Hristos pe slujitorii Sfintelor Altare să împărtășească poporului lui Dumnezeu pâinea cea adevărată, cuvântul Evangheliei care este viață, și cine crede în ea se mântuiește și se adapă așa cum se cuvine din izvorul cel viu și adevărat, din apa cea vie a învățăturii dumnezeiești. Cheamă Biserica astăzi pe slujitorii ei să împărtășească pe credincioși cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, în cadrul Sfintei Liturghii, când pe masa Sfântului Altar, Domnul Hristos se jertfește în chip nesângeros și ne cheamă pe toți să primim Sfintele Taine, cu frică de Dumnezeu, cu multă credință și cu dragoste, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”, a subliniat PS Episcop Visarion.

Distincții și felicitări

La final, IPS Mitropolit Laurențiu i-a felicitat pe credincioșii, preoții și autoritățile din Sadu pentru lucrarea măreață realizată în satul lor. Ierarhul a subliniat faptul că zidirea acestei biserici a fost o necesitate, iar credincioșii și-au exprimat de foarte mult timp dorința de a avea un nou altar de închinare. Ca semn de prețuire pentru eforturile depuse la zidirea și înfrumusețarea noii biserici din Sadu, IPS Mitropolit Laurențiu a oferit mai multe distincții. Astfel, preotul Liviu Mihail Moisiu a fost hirotesit iconom stavrofor, iar primarul din Sadu, Valentin Dumitru Ivan, a primit distincția „Crucea șaguniană pentru mireni”. Acte de cinstire au primit: Consiliul local, Consiliul și Adunarea parohiale, Comitetul de femei și mai multe persoane ce au sprijinit consistent lucrările de construcție.

O frumoasă icoană a fost oferită bisericii din Sadu de PS Episcop Visarion, ca amintire a vizitei efectuate la sfințirea lăcașului de cult. Cuvintele de mulțumire din partea comunității de la Sadu au venit prin preotul Liviu Mihail Moisiu. Parohul le-a mulțumit ierarhilor, preoților, autorităților locale și centrale pentru susținerea lucrărilor de la Sadu. Sărbătoarea s-a încheiat cu un spectacol folcloric în fața Căminului Cultural, unde a avut loc și agapa frățească.

Prezență arhierească la Coplean

Credincioșii Parohiei Coplean, Protopopiatul Dej, s-au bucurat duminică, 18 august, de vizita Înaltpreasfințitului Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ierarhul a fost întâmpinat la Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de mulțime de preoți și credincioși, apoi a oficiat Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi. Slujba a fost oficiată pe un altar de vară, special amenajat în curtea bisericii și a fost precedată de sfințirea iconostasului din biserică.

În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre Pâinea Vieții, adică Sfânta Euharistie. „Absolut fiecare dintre noi nu ne obișnuim cu gândul morții și căutăm să ne prelungim viața cât de mult. Domnul Iisus Hristos este cel care ne oferă nouă viața veșnică fericită, iar medicamentul vieții veșnice este Pâinea cea Vie, «Eu sunt Pâinea cea Vie, care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din Pâinea aceasta va fi viu» (Ioan 6, 51)”, a spus ierarhul.

În semn de apreciere pentru eforturile depuse în activitatea pastorală, IPS Mitropolit Andrei i-a oferit parohului Dragoș Mircea distincția de iconom stavrofor. De asemenea, tuturor celor care s-au implicat în lucrările efectuate la biserica parohială, ierarhul le-a dăruit diplome de aleasă cinstire. La finalul slujbelor, a fost oficiată și o sfeștanie la casa parohială, nou construită. Actuala biserică din localitatea Coplean a fost ridicată între anii 1898-1900. Până în 1900, credincioșii din această parohie aveau o bisericuță de lemn, care, odată cu finalizarea bisericii de piatră, a fost demolată. De-a lungul anilor, din cauza vechimii, la locașul de cult al parohiei au fost efectuate mai multe lucrări de reabilitare.

Resfințirea bisericii din Tihău

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a binecuvântat lucrările de restaurare și înfrumusețare efectuate la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Tihău, Protopopiatul Jibou, și a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că printre minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos din iubire asupra semenilor a fost și cea a săturării mulțimilor cu cele cinci pâini și doi pești. „O zi întreagă îi învățase Mântuitorul pe oameni pentru că îi văzuse ca pe niște oi fără păstor, iar aceștia nu se mai puteau dezlipi de El. Când a venit seara, știm că Mântuitorul le-a poruncit Apostolilor să le dea să mănânce”, după cum se arată în Evanghelie. „Pâinile din Evanghelia de astăzi reprezintă Trupul lui Hristos cu care ne împărtășim și noi la Sfânta Liturghie. De asemenea, peștele este tot un simbol creștin. În primele veacuri creștine, pentru a se recunoaște între ei, creștinii desenau pe nisip simbolul peștelui. În limba greacă peștele se numea ICHTHIS. În acest cuvânt sunt cuprinse cuvintele Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii”, a arătat PS Petroniu.

Astfel, „prin minunile săvârșite, Domnul Hristos își arată dumnezeirea pentru a-i încredința pe Sfinții Apostoli și pe oamenii din jurul Său că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin aceste minuni, Mântuitorul nu făcea decât să împlinească unele profeții din Vechiul Testament care spuneau că la venirea lui Mesia orbii vor vedea, surzii vor auzi, muții vor grăi, iar șchiopii vor sălta ca cerbii. Prin aceste minuni Mântuitorul le arăta că aceste vremuri au sosit”. La finalul cuvântului de învățătură PS Petroniu a felicitat pe parohul Augustin Sălăjan și pe credincioșii parohiei pentru efortul depus la lucrările efectuate la locașul de cult.

Localitatea Tihău își află originile încă din vremea stăpânirii romane în Dacia. Aici, la Tihău, era limesul, granița Imperiului Roman, iar pe aceste meleaguri se mai păstrează și astăzi urmele unui castru roman.

Ridicată între anii 1930-1933, biserica a intrat într-un amplu proces de reparații începând cu anul 1997. Astfel, pictura din interiorul locașului de cult a fost curățată și restaurată, a fost montat sistemul de încălzire prin pardosea, ulterior aceasta fiind placată cu granit, au fost înlocuite geamurile și ușile și a fost restaurat iconostasul. De asemenea, exteriorul bisericii a fost retencuit, a fost schimbat acoperișul, a fost amenajată curtea bisericii, s-au ridicat gardurile, iar mormintele eroilor din curtea locașului de cult au fost îmbrăcate cu granit. Cu acest prilej Preasfințitul Episcop Petroniu a acordat persoanelor implicate la lucrările de restaurare, diplome de apreciere.

Sfințiri de biserici în Protopopiatul Deva

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit slujba de resfințire și Sfânta Liturghie în Biserica „Buna Vestire” din Parohia Roșcani, Protopopiatul Deva. La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a oferit gramate de mulțumire părintelui Șuiaga Victor și tuturor celor care s-au implicat în restaurarea bisericii.

La ceas de Vecernie, Preasfințitul Gurie a săvârșit slujba de resfințire în biserica închinată Sfintei Cuvioase Parascheva din filia Poiana Răchițele, Parohia Runcu Mare, Protopopiatul Deva. La final, ierarhul, în cuvântul de învățătură, a scos în evidență dragostea pe care o are Hristos față de Biserica Sa, îndemnându-i pe credincioși să stăruiască în iubire și pace. Pentru osteneala depusă în restaurarea bisericii, parohul Roman Vinca a fost ridicat la rangul de iconom. Apoi, ierarhul a oferit gramate de mulțumire tuturor celor care au fost alături de păstorul lor, în lucrările la lăcașul de cult.

Slujbă arhierească în Catedrala clujeană

Preasfințitul Vasile Someșanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Catedrala mitropolitană unde a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După momentul citirii pericopei evanghelice, PS Vasile Someșanul a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Mt. 4, 4)”.

„Potrivit puterilor lăsate de Dumnezeu în ființa omenească, atunci când omul, ca persoană, devine conștient de această realitate așezată de Dumnezeu în adâncul ființei noastre, că nu numai cu pâine vom trăi, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, atunci lucrurile s-ar remedia spre folosul persoanei și a omului din toate timpurile și din toate locurile. Iată de ce minunea înmulțirii pâinilor în pustie a fost și este un argument puternic pentru cei care cred. Cei care, pe lângă pâinea materială, se hrănesc suficient cu Cuvântul lui Dumnezeu, pot să depășească orice lipsă, orice nevoie care pentru alții ar produce îngrijorare”, a spus PS Vasile Someșanul.

Târnosire în Oaș

Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Parohia Tur, Protopopiatul Oaș, în urma amplelor lucrări de înnoire, restaurare, pictare din nou și rezidire a Sfintei Mese. Ierarhul a liturghisit și a predicat pe noul altar de vară, pe care l-a și sfințit. După Sfânta Liturghie, PS Iustin Sigheteanul a conferit parohului Radu Rusu, Gramata Episcopală și i-a oferit în dar o bederniță, iar binefăcătorilor „Diplome de vrednicie”. Parohul, în numele credincioșilor din parohie, i-a oferit ierarhului o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul bisericii.

Comentarii Facebook


Știri recente